Městský okruh pro všechny není ‚Duál‘ (aneb varianty dostavby MO)

Městský okruh pro všechny není ‚Duál‘ (aneb varianty dostavby MO)

Protože jsme v letech 2014-2016 upozorňovali zástupce města na existenci konceptu dostavby Městského okruhu v připravovaném metropolitním plánu, byli jsme některými z nich omylem považováni za jeho autory. To je třeba uvést na pravou míru stručným přehledem konceptů, jak je Auto*Mat postupně sledoval nebo publikoval.

2011 – dnes: Připravovaný koncept, alias ‚Blanka 2‘

Koncept dle EIA. Toto je připravovaný záměr, zde zakreslený včetně souběžně připravovaného zahloubení ulice V Holešovičkách, zkapacitnění Průmyslové a navazujících staveb Vysočanské radiály a Jarovské spojky. Podmínkou je dle EIA zprovoznění až po dostavbě celého vnějšího okruhu kolem Prahy.

blanka2_prehled_zameru_mo_pripravovany_small

2012: návrh magistrátu na dočasné řešení okruhu

Vzhledem ke vzdálenému termínu možné realizace okruhu zadal tehdejší náměstek Nosek dočasný záměr vedení okruhu. Ten předpokládal zřízení mimoúrovňových křižovatek Kbelská – Poděbradská a Kbelská – Kolbenova, a zatunelování Holešoviček.

blanka2_magistrat

2012: návrh Auto*Matu na trvalé řešení okruhu

V létě 2012 jsme nezávisle na magistrátu prezentovali na veřejné debatě k dostavbě MO vizi alternativního trvalého řešení. Řešení mělo být trvalé díky doprovodným opatřením snižujícím intenzitu IAD uvnitř Městského okruhu.

blanka2_auto-mat

2013: návrh ‚Duálu‘ z dílny IPR

Pro nový územní plán navrhl Institut plánování a rozvoje upravit komunikační síť tak, aby část zatížení okruhu převzaly ulice Průmyslová a Kbelská, což by umožnilo nebudovat Libeňskou spojku a obě větve okruhu realizovat skromněji, a částečně v podobě městského bulváru.

dual_ipr_cut

6/2014: návrh Auto*Matu ve Vizi 25

V červnu 2014 jsme prezentovali komplexní pohled na dopravní vývoj města do roku 2025 v podobě „Vize 25“. Koncept v ní uvedený byl shodný s naším návrhem z roku 2012, tedy bez realizace jakékoliv nové komunikace v koridoru severovýchodní sekce Městského okruhu:

koncept_am_vize25

10/2015: ‚Úsporný Duál‘ (podle Auto*Matu)

Koncept duálního vedení okruhu od IPR nás nicméně výrazně oslovil. Byli jsme si vědomi toho, že touha po ‚uzavření‘ Městského okruhu je mezi pražskými politiky natolik silná, že bude obtížné prosazovat řešení, jež v severovýchodní sekci odsouvá Městský okruh tak daleko. Duální koncept jsme proto upravili do úsporné podoby přijatelné pro naše sdružení. Takto upravený úsporný Duál jsme stručně prezentovali v tomto článku.

Oproti ‚Duálu IPR‘ v konceptu odůvodnění Metropolitního plánu jsme navrhovali maximálně úrovňové řešení. Náš návrh na úsporný duál byl nicméně některými politiky omylem považován za koncept IPR. Bylo nesprávně či účelově tvrzeno, že ‚duál‘ je konceptem Auto*matu, ze strany IPR byl pak zřetelný sentiment pocitu ‚odcizení‘ tohoto konceptu.

‚Úsporný duál‘ v provedení Auto*Matu se od ‚Duálu IPR‘ výrazně lišil v těchto bodech:

  • Celkový předpoklad nižších výhledových intenzit IAD,
  • nižší realizační náklady (odhadem poloviční),
  • úrovňová křížení Městského okruhu s prodlouženou ulicí V Olšinách a Černokosteleckou,
  • ponechání úrovňových křižovatek na Kbelské v Hloubětíně, nezahloubení Kbelské,
  • navrženo souběžné zklidnění ulic Úvalské a Pod Táborem a snížení intenzity na Jana Želivského.

koncept_MO_AM2015

3-11/2016: Městský okruh pro všechny

Další uvažování o vhodném konceptu dostavby Městského okruhu nás vedlo k návrhu, který by kladl stejný důraz na dopravu automobilovou i veřejnou. Městský okruh má být stavbou, která ve východním sektoru Prahy zvýší kvalitu všech druhů dopravy a zajistí optimální snížení negativních dopadů automobilové dopravy v širším centru města. Výsledkem těchto úvah je návrh Městského okruhu pro všechny. A jakkoliv je základem řešení pro IAD úrovňové provedení ‚Duálu‘ navrženého původně Institutem plánování a rozvoje, jako komplexní návrh zkvalitnění podmínek pro automobilovou a veřejnou dopravu, i pro rozvoj souběžného území, náš návrh původní koncepce z minulých let již zásadně přesahuje.

Koncept městského okruhu pro všechny připravujeme od března 2016. Veřejnosti jej představujeme v tzv. II. verzi, dopracované o podrobnější návrh zlepšení veřejné dopravy, návrh příčných profilů a sady doprovodných a regulačních opatření pro IAD, včetně zvýšení kapacity na vybraných úsecích sítě.

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře