Městský okruh pro všechny – bezmotorová doprava

Městský okruh pro všechny – bezmotorová doprava

Pro fungování Městského okruhu v podobě bulváru jsou zásadní kvalitní pěší a cyklistická řešení. Pěší cesty v souběhu s okruhem navrhujeme nepřerušené a bez zacházek. Cyklotrasy, které předkládáme, splňuji nizozemské standardy bezpečnosti.

Navrhujeme obslužnou cyklotrasu kopírující okruh přes Jarov a také tranzitní cyklotrasu vedenou údolími bez zbytečných převýšení.

Důležitá řešení pro bezmotorovou dopravu

  • segregovaná údolní cyklotrasa (Slatiny – Skalka – Malešice – Hloubětín / Vysočany)
  • obslužná místní cyklotrasa (Malešice – Balabenka)

Obrázek: Schéma řešení pro cyklistickou dopravu:
blanka2_přehled_záměrů_2.2_cyklo_light_small

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře