Městský okruh pro všechny – automobilová doprava

Městský okruh pro všechny – automobilová doprava

Stěžejním požadavkem z hlediska automobilové dopravy, na kterém se shodují všechny strany, je dokončení Městského okruhu. Jde ovšem o formu jeho dokončení.
Chceme okruh dokončit v minimálních parametrech, (tedy ne formou dálnice, ale bulváru), a zároveň chceme realizovat doprovodná redukční opatření v souvisejících ulicích, čímž docílíme převedení tranzitní dopravy z okolí okruhu na okruh samotný.

Pokud okruh dokončíme formou dálnice, jak plánuje město, zaplní se auty nejen okruh, ale i jeho okolí (jevu se říká „dopravní indukce“).

Hlavní opatření pro fungování silniční sítě

 • psychologické dokončení okruhu bez negativních dopadů, které způsobí příliš vysoká dopravní kapacita
 • dvě ramena s únosnou kapacitou pod 50 tis. vozidel/den
 • bez nových mimoúrovňových křižovatek zabírajících cenný prostor
 • snížení intenzit IAD v centru – především díky mýtu

Doprovodná opatření

 • zklidnění v souběhu (Úvalská, Pod Táborem, Malešická)
 • zklidnění v centru před zprovozněním (Karmelitská, Křižovnická, Severojižní magistrála), a po zprovoznění (Bělocerkevská, Jana Želivského)
 • mýto beroucí v potaz emise vozidel a smogovou situaci
 • P+R s převahou kapacity mimo kompaktní město

Dopravní analýza

Není v možnostech Auto*Matu zpracovat či zadat pro tento návrh dopravní model (který odhadne budoucí intenzity). Koncept nicméně vychází z jednoznačně platného předpokladu, že nebude-li zvýšena celková kapacita komunikací, bude minimalizován potenciál dopravní indukce a nedojde tak k nárůstu intenzit dopravy. Cesty IAD tak budou částečně vykonány jinudy, po komunikacích s menšími negativními dopady na životní prostředí a zdraví.

Demografickou analýzou předpokládaný nárůstu počtu obyvatel Prahy povede při stagnaci intenzit IAD ke zvýšení podílu veřejné dopravy. Kapacitní rezerva VHD je zajištěna zkvalitněním veřejné dopravy a zřízením železniční tangenty s denní obousměrnou kapacitou přes 50 tisíc cestujících.

Funkčnost takto pojatého návrhu nemůže být popřena tím, že pro něj není vypočten dopravní model. Ten ovšem bude samozřejmou součástí dalších stupňů prověřování konceptu nebo jeho obdoby.

Tabulka: Výhledové intenzity zatížení souvisejících ulic automobilovou dopravou

Vozidel za den2014 (ročenka dopravy)MO dle EIAMO pro všechny
Úvalská2500020 000 (-5)5000 (-20)
Pod Táborem2000013 000 (-7)1000 (-20)
Spojovací (u Jarova)3000010 000 (-20)40 000 (+10)
Čuprova3500090 000 (+45)40 000 (+5)
Povltavská2000060 000 (+40)20 000 (0)
Průmyslová (estakáda)4800042 000 (-5)48 000 (0)
Koněvova1700017 000 (0)17 000 (0)
V Olšinách2000030 000 (+10)20 000 (0)
Jana Želivského3000030 000 (-0)20 000 (-10)
Českomoravská2500020 000 (-5*)25 000 (0)

*) Při současném zprovoznění Vysočanské radiály s intenzitou cca 50 000 vozidel / den.

Obrázek: Schéma možného řešení pro automobilovou dopravu:
blanka2_přehled_záměrů_2.2_IAD_light_small

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

 • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
 • částka: [amount]
 • variabilní symbol: [variable_symbol]
 • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře