Městský okruh pro všechny – koncept Auto*matu

Městský okruh pro všechny – koncept Auto*matu

Praha plánuje zadat jednu z nejdražších dopravních staveb ve své historii – cca 60 miliardové dokončení severovýchodní sekce Městského okruhu, tzv. Blanku 2. „Dálniční“ návrh Magistrátu v ceně cca 60 miliard však do Prahy přivede další tisíce aut stejně jako Blanka. Auto*Mat vidí jinou budoucnost našeho města a proto představil vlastní koncept dokončení Městského okruhu nejen pro auta – „Městský okruh pro všechny„.

Nahlédněte: 

Rychlé srovnání:

Koncept dokončení Městského okruhu dle Magistrátu (Blanka 2):

 • Čtvrt milionu Středočechů nyní denně dojíždí do Prahy autem. Po tom, co jim město postaví “dálnici ve městě”, se tento počet ještě zvýší. Je to jednoduché: postaví-li se další silnice, lidé budou jezdit autem – bude to pro ně nejvýhodnější. Postaví-li se např. železnice, budou jezdit vlakem.
 • Navíc Blanku 2 nyní nelze legálně postavit dřív, než celý Pražský okruh (podmínka řízení EIA). (Magistrát tuto podmínku obešel v případě tunelu Blanka jednoduše – Blanka je bez kolaudace
  ve zkušebním provozu).
 • Je řešením, které – na rozdíl od trendu moderních světových měst – zhoršuje konkurenceschopnost veřejné dopravy, neboť vybízí k používání individuální automobilové dopravy.

 

Koncept Auto*Matu Městský okruh pro všechny:

 • Na rozdíl od Blanky 2 půjde postavit ještě před zprovozněním vnějšího okruhu (neboť do Prahy nepřivede další auta).
 • Cena za realizaci bude zhruba poloviční.
 • Nabídne zcela novou kvalitu ve veřejné dopravě:
  • Skalka – Vysočanská za 15 min i ve špičkách všedního dne.
  • Holešovice – Hostivař vlakem za 15 min každou čtvrthodinu.

Postoj Auto*matu k dostavbě MO

Auto*Mat považuje dostavbu Městského okruhu v připravované podobě (Blanka 2) za mrhání veřejnými penězi a prostorem. Plánovaný okruh bude sloužit takřka výhradně motoristům a nepřispěje k udržitelnosti pražské dopravy jako celku. Navrhujeme proto vlastní záměr, který nezopakuje chyby první Blanky, který nepovede ke zvýšení automobilového provozu v Praze, který současně zlepší podmínky pro používání veřejné dopravy ve východním sektoru města, a který bude levnější, legální a neznehodnotí prostředí města mimoúrovňovými křižovatkami apod.

Městský okruh má být stavbou, která ve východním sektoru Prahy zvýší kvalitu všech druhů dopravy a zajistí optimální snížení negativních dopadů automobilové dopravy v širším centru města.

Koncept Městského okruhu pro všechny připravujeme od března 2016. Veřejnosti jej představujeme
v tzv. II. verzi, dopracované o podrobnější návrhy zlepšení veřejné dopravy, návrhy příčných profilů a sady doprovodných a regulačních opatření pro individuální automobilovou dopravu (IAD), včetně zvýšení kapacity na vybraných úsecích sítě.

Jak se studií pracovat (a přemýšlet o Městském okruhu)

Předložený koncept je především námětem k zamyšlení a výzvou k tomu podívat se na Městský okruh
po letech znovu, očima dlouhodobé udržitelnosti města. Koncept Auto*Matu předpokládá nezvýšení intenzit IAD. Nechceme spojit vyšší komfort řidičů s navýšením kapacity komunikací – to vede ke zvýšení intenzity provozu, které získaná pozitiva vzápětí anuluje.

Auto*Mat nechce nesmyslně bránit lidem v jízdě autem. Současně ale chceme nabídnout konkurenceschopné alternativy – což činíme právě návrhem komplexního řešení dopravy na severovýchodě kompaktního města.

Auto*Mat současně není kapacitou srovnatelný s institucemi, jako je IPR nebo TSK. Naše materiály tudíž nemohou jít do takové hloubky, jaká by byla potřebná pro jeho důkladné porovnání s projekty, do kterých už město investovalo desítky milionů korun. To ale neznamená, že nemůžeme přijít s vlastním relevantním pohledem, kterým se bude město seriózně zabývat.

Naším konečným cílem je nabídnout tímto konceptem realistickou a současně dostatečně důslednou alternativu k Magistrátem připravované podobě Městského okruhu. Máme ambici přesvědčit město, že koncept Městského okruhu pro všechny či jeho obdoba stojí za prověření, že je pro Pražany výhodnější než v současnosti připravovaná Blanka 2.

Řešení dopravy ve 21. století už nemůže znamenat jen stavbu nových silnic. I dostavba silničního okruhu vyžaduje komplexnější přístup.
MOPV_web

Obrázek: Schéma Městského okruhu pro všechny

Urbanistický přístup

Severovýchodní segment Městského okruhu nepovažujeme jen za dopravní stavbu. Je také zásadním urbanistickým počinem, který může své okolí ovlivnit výrazně pozitivně i negativně. Na rozdíl od města navrhujeme Městský okruh řešit jako kapacitní městský bulvár s oddělenou automobilovou, veřejnou, pěší a cyklistickou dopravou, neboť všechny druhy dopravy si zaslouží stejnou pozornost. Část prostoru, který by byl jinak vyplýtván pro dopravní stavby a jejich ochranná pásma, chceme raději využít pro městskou zástavbu.

Srovnání Městského okruhu a Blanky 2

parametrBlanka 2
(MHMP)
Městský okruh pro všechny
(Auto*Mat)
Výhledové intenzity automobilové dopravy1,8 násobek
dnešních
dle platného ÚP*
Nezvýší
současné intenzity
Odhadované náklady50 mld. Kč30 mld. Kč
Povltavská2+21+1
zrušit levá odbočení
Libeňská spojka
(výstavba)
ANO
2+2
NE
Vysočanská radiála
(výstavba)
Umožňuje pozdějiNE
Tunel Jarov (výstavba)ANONE
rozšíření Spojovací,
preferenční pás VHD*
Malešický tunel (výstavba)ANOANO
preference VHD
výstavba úseku
Počernická – V Olšinách
Rychlostní komunikace
1 nebo 2 MUK*
Městský bulvár
bez MUK*
mimoúrovňová křižovatka Hloubětín (výstavba)OběŽádná
současný stav
Zkapacitnění Průmyslové uliceANORevitalizace
Mýto uvnitř Městského okruhuANO
podmínka EIA
ANO
Výrazné zklidnění souběžných ulicNEÚvalská a Pod Táborem
Preferenční koridory VHD*Prosek – Zahradní Město – Eden – Palmovka
Další stavby a opatřeníDřívější dostavba PO*
Nízkoemisní zóna uvnitř Městského okruhu
Železniční tangenta
zastávky U Kříže a Depo Hostivař.
Humanizace MagistrályNásledněANO
lze ihned
bez ohledu na okruh

VHD … veřejná hromadná doprava
MUK … mimoúrovňová křižovatka
ÚP … územní plán
PO … Pražský okruh
MO … Městský okruh
EIA … posouzení koncepce na životní prostředí

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

 • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
 • částka: [amount]
 • variabilní symbol: [variable_symbol]
 • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře