Dočasné řešení magistrátu a první alternativní návrh Auto*Matu (2012)

V listopadu 2012 prezentoval náměstek Nosek návrh na dočasné řešení skutečnosti, že Praha po dostavbě tunelu Blanka nebude z finančních důvodů schopna pokračovat ve výstavbě Městského okruhu. Dopravní přetížení severního sektoru Prahy, které způsobí zprovoznění tunelu Blanka, je nicméně třeba řešit.

Představa dočasného vedení městského okruhu předpokládá trasu Průmyslová – Kbelská – Liberecká – V Holešovičkách. Úrovňové křižovatky Kbelské s Poděbradskou a Kolbenovou by byly řešeny nadjezdy, extrémně exponovaná ulice V Holešovičkách pak hloubeným tunelem. Náklady mají být oproti záměru Blanky II asi třetinové.

blanka2_magistrat

Řešení nicméně obsahuje několik sporných bodů. Asi největším problémem je vedení obou přemostění Kbelské ulice horem. Druhým je hloubený tunel pod ulicí V Holešovičkách. Jakkoliv bude další zvýšení zátěže v této ulici ničivým důsledkem předchozího špatného rozhodnutí stavět tunel Blanka, není možné ponechat situaci nevyřešenou.

V létě 2012 jsme nezávisle na magistrátu prezentovali vizi podobného řešení. Tento koncept jsme od té doby (do roku 2016) dopracovali do kompromisní podoby, zde jej prezentujeme jako ukázku naší původní představy o dokončení okruhu.

rozdíly oproti záměru magistrátu byly následující:

  • Alternativa Průmyslovou ulicí by měla být definitivní, Blanka II má být úplně zrušena.
  • Řešení musí být součástí celkového přehodnocení pražské dopravní koncepce. Funguje tudíž synergicky s řadou dalších opatření (mýto, úprava železniční trati Holešovice – Libeň – Hostivař pro výraznější osobní dopravu atd.)
  • Mimoúrovňová křížení Poděbradské a Kolbenovy ulice by měla být vedena spodem tak, aby co nejméně zatížila uliční parter a nezvyšovala hlukovou zátěž okolí.
  • Reálná trasa okruhu (a hranice mýta) by umožnila snížit zátěž ulice V Holešovičkách drobnými úpravami zkapacitňujícími ulici Povltavskou.
  • Tunel v ulici V Holešovičkách by se realizoval podle výsledku hodnocení EIA.

blanka2_auto-mat

V letech 2012-13 jsme požadovali, aby byl záměr magistrátu případě dopracován do podoby několika variant (posoudit je nutné zejména variantní řešení křižovatek v Hloubětíně, tunel v ulici V Holešovičkách a různé formy distribuce provozu mezi Českobrodskou, Poděbradskou a Libereckou ulicí). Záměr musí být posouzen z hlediska vlivu na životní prostředí v rámci procesu EIA. To se od té doby dělo, jednotlivé části záměru (obě křižovatky v Hloubětíně a tunel v ulici V Holešovičkách) procházejí od roku 2015 řízením EIA.

Auto*Mat od 2012 dopracoval alternativní koncept do podstatně ucelenější podoby. Ta v roce 2014 vycházela z konceptu „Duálu“ navrženým Institutem plánování a rozvoje, ale doplňovala jej o další úpravy. V roce 2016 jsme tento koncept dopracovali do ucelené podoby záměru zlepšujícího na severozápadě kompaktního města podmínky pro všechny druhy dopravy, a to pod názvem Městský okruh pro všechny.

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře