Cyklodoprava

Cyklodoprava

Tým rozvoje Prahy se systematicky věnuje zlepšování podmínek pro cyklistickou dopravu v Praze.

Náš zástupce je aktivním členem Komise Rady hlavního města Prahy pro cyklistickou dopravu („cyklokomise“, 2009 – 2013, 2015 – nyní). V rámci cyklokomise spolupracujeme na urychlení přípravy městských záměrů na podporu cyklodopravy a předkládáme návrhy na řešení problémových míst.

Konzultujeme připravované záměry a projekty cykloopatření, jednáme o jejich podobě, vyjadřujeme k záměrům ve veřejných projednáních. V případech hrozícího zhoršení podmínek pro jízdu na kole zasahujeme formou výzev, jednání s politiky, případně zvažujeme právní kroky. Jednáme a vyjadřujeme se ke sporným rekonstrukcím ulic.

Zajišťujeme odborné zázemí pro projekty Auto*Matu Do práce na kole a Cyklisté sobě. Konzultujeme podněty na stránkách Cyklisté sobě. Provádíme konzultace v oblasti cyklodopravy pro odbornou veřejnost a politiky. Publikujeme analýzy a koncepty na webu Prahou na kole a na blogu Cyklisté sobě.

Jednáme na národní úrovni. Náš zástupce je členem výboru Národní cyklistické federace. V minulosti jsme intervenovali v oblasti dětských vozíků za kola, podpořili zachování nezávaznosti vyjádření PČR k dopravním opatřením a připomínkovali legislativu hrozící zavést povinné reflexní prvky pro chodce i v obci.

V letech 2016 – 2018 řešíme kauzy rušených cykloobousměrek v Karlíně a omezení jízdy na kole na centrálních náměstích Prahy 1.

Pro podrobnosti o našich aktivitách sledujte stránky Prahou na kole a blog Cyklisté sobě

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře