Městský okruh – studie (2008)

Městský okruh – studie (2008)

Městský okruh — zastaralá a nešetrná infrastruktura, která je přítěží naší metropole

Na desítky absurdit stavby za čtyřicet miliard upozorňuje studie iniciativy Auto*Mat, zkoumající dálniční okruh z pohledu chodce a cyklisty. V názvu této studie jsme si dovolili parafrázovat reklamní slogan pražského magistrátu, v němž kdosi tvrdí, že Městský okruh je moderní a šetrnou stavbou, která se stane dopravní páteří metropole. Při bližším pohledu není nejmenších pochybností o tom, že navržená stavba není stavbou šetrnou ani moderní a ve svém důsledku způsobí Praze s největší pravděpodobností mnohem více problémů, než kolik jich možná vyřeší.

Studie ke stažení:

Textová část (22 stran, formát doc, 203 kB)
Grafická část 1 (strana 1-5, formát pdf, 14 MB)
Grafická část 2 (strana 6-11, formát pdf, 14,7 MB)
Grafická část 3 (strana 12-17, formát pdf, 12 MB)
Fotografická prezentace (150 jpg v zip, 15 MB)

 

Úvodní slovo

Tato studie si neklade za cíl stát se plnohodnotným protipólem stavebních plánů magistrátu. Po analýze návrhu severozápadní části Městského okruhu jsme však dospěli k přesvědčení, že stavba je z pohledu dopravy, životního prostředí, výše investic i urbanistické struktury Prahy 6 a 7 nesmyslná a škodlivá, a dále podrobně vysvětlujeme, proč si to myslíme.

Městský okruh je – jakkoliv zbytečný a škodlivý – nicméně realitou, s níž nezbývá než se smířit. V době zpracování této studie jsou podstatné části severozápadní části okruhu rozestavěné – razí se tunely pod Stromovkou, staví se mimoúrovňové křižovatky v Tróji a v Břevnově, řada dalších části stavby se připravuje. Stavbu již v této fázi prakticky není možné zatavit – politická rozhodnutí byla učiněna, příslušná povolení vydána.

Jedním z klíčových hesel, pod jejichž záminkou se Městský okruh staví, zní „auta pod zem“ a na první poslech zní lákavě. Žádný obyvatel ani návštěvník Prahy si nemůže nevšimnout silnic věčně ucpaných dopravní zácpou, aut parkujících už i na chodnících a varovných čísel o znečištění ovzduší. Zaměřili jsme se proto na stavbu právě z tohoto úhlu pohledu a ptáme se: vyřeší opravdu Městský okruh dopravní problémy Prahy? Dostane auta z ulic pod zem? Bude Praha po výstavě okruhu lepším místem pro život s kvalitnějším veřejným prostorem?

Přáli bychom si, aby tato studie napomohla vyvolat veřejnou diskusi, a to jak o severozápadní části Městského okruhu, tak o dopravní politice města a struktuře jeho výdajů vůbec. Věříme také, že se nám upozorněním na konkrétní problémy v projektu nejnákladnější pražské stavby podaří přispět ke zlepšení toho, co ještě zlepšit jde, a předejít opakování stejných chyb při projektování dalších částí městské dopravní sítě.

Přehled obsahu

Textová část

1. Úvodní slovo

V názvu této studie jsme si dovolili parafrázovat reklamní slogan pražského magistrátu, v němž kdosi tvrdí, že Městský okruh je moderní a šetrnou stavbou, která se stane dopravní páteří metropole. Při bližším pohledu není nejmenších pochybností o tom, že navržená stavba není stavbou šetrnou ani moderní, a ve svém důsledku způsobí Praze s největší pravděpodobností mnohem více problémů, než kolik jich možná vyřeší.

2. Historie Městského okruhu
3. Co nám politikové o Městském okruhu neřeknou
4. Nejzávažnější problémy jednotlivých úseků Městského okruhu – text
– Malovanka
– Prašný most
– Svatovítská ulice
– Hradčanská
– Špejchar
– U Vorlíků
– Letenská pláň
– Letná, Střešovice
– Sparta
– Stromovka
– Trója – Pelc-Tyrolka
5. Jak spravit projekt Městského okruhu
6. Komentář k propagačnímu videu Městského okruhu
7. Iniciativa Auto*Mat

Grafická část

Městský okruh jako bariéra uprostřed města
Městský okruh a památková rezervace UNESCO
Nejzávažnější problémy jednotlivých úseků Městského okruhu – grafika
– Malovanka
– Prašný most
– Svatovítská ulice
– Hradčanská
– Špejchar
– U Vorlíků
– Letenská pláň
– Letná, Střešovice
– Sparta
– Stromovka
– Trója – Pelc-Tyrolka

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře