Co se stane po dostavbě tunelu

Výstavba velkých dopravních staveb uvnitř města dlouhodobě neřeší jeho problémy, protože jen láká další lidi do aut a technicky umožňuje nárůst automobilové dopravy.

Je naivní předpokládat, že po zprovoznění tunelu Blanka se dopravní situace v Praze bez promyšlených opatření sama od sebe zlepší. Naopak dojde k prohloubení problémů v ulicích na Blanku navazujících. Obzvlášť silně budou zasaženy ulice V Holešovičkách a Jugoslávských Partyzánů. Vítězné náměstí se stane součástí přivaděče na okruh. V okolí míst, kde tunely vycházejí na povrch, se stanou ulice pro lidi nesnesitelnými.

Následky realizace tunelu Blanka by přitom nebyly zdaleka tak ničivé, pokud by dříve vznikla severní část vnějšího, Pražského okruhu. Potom by byla stavba „pouze“ zbytečným pohřbením 40 miliard Kč.

Negativní důsledky zprovoznění Blanky lze snížit jen zčásti, pokud se současně s otevřením tunelu zahájí práce na humanizaci magistrály tak, aby se snížil počet vozidel projíždějících centrem města. Tranzit uvnitř městského okruhu po magistrále činí asi čtvrtinu provozu, kterou lze celkem bez potíží odklonit a snížit zde intenzitu dopravy asi o 20 000 vozidel denně.

Iniciativa Auto*Mat proto doporučuje provést se zprovozněním Blanky řadu doplňkových zklidňujících opatření:

1. První kroky na humanizaci Severojižní magistrály podle připravené roadmap, jmenovitě:

  • rozšíření přechodů před Muzeem
  • přechod přes křižovatku za Muzeem
  • doplnění přechodů chybějících na ramenech křižovatek při ulicích Sokolské a Legerově,
  • dočasná světelná signalizace na úrovni ulice Boženy Němcové,
  • zúžení jízdních pruhů na SJM na Praze 4,
  • zřízení vyhrazených pruhů Bus + taxi + cyklo na Praze 4.

2. Omezení vnitroměstského tranzitu na Smetanově nábřeží a na Malé Straně

3. Úpravy dopravního režimu na komunikacích na Praze 7 tak, aby se snížila tranzitní kapacita, zejména na ulicích Milady Horákové a Veletržní.

4. Úpravy dopravního režimu na návazných komunikacích na Praze 6 a 8 (V Holešovičkách, Patočkova, Svatovítská, Jugoslávských Partyzánů, Evropská) tak, aby se zprovozněním tunelu Blanka nedošlo ke zvýšení průjezdu těmito ulicemi.

5. Zlepšení podmínek pro veřejnou dopravu v centru: Lepší preference tramvají v centru, úpravy světelných signalizací, oddělovací obruby na Vinohradské, zavedení minibusů na Starém a Novém městě.

6. Zlepšení podmínek pro pěší dopravu v centru: drobné úpravy v křižovatkách jako je zřizování přechodů (Na Florenci), zlepšení rozhledových podmínek při přechodech, apod.

7. Zlepšení podmínek pro cyklistickou dopravu v centru: Odstranění zbytečně nesjízdné dlažby (Vodičkova), zřízení cykloobousměrek (Šeříková, Hybernská, Dejvická a další), zřízení několika stovek stojanů na Praze 1, 2, 6 a 7, zřízení cyklopruhů a piktokoridorů v místech, kde byly dříve zamítnuty.

8. Rozšíření nebo zřízení dočasných parkovišť P+R na severu a severovýchodě Prahy.

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře