Tunel Blanka

Tunel Blanka

Dejme Blance smysl! další informace na webu tunel-blanka.cz

Aby zprovoznění tunelu Blanka nebylo pro Pražany katastrofou, považujeme za nezbytné zrealizovat co nejrychleji řadu doprovodných opatření, a to zejména pro vyvedení tranzitu z centra Prahy. Na našem novém webu se zorientujete v celé kauze Blanka a najdete zde informace k dění kolem tunelu a doprovodných opatřeních cca do konce roku 2016.

Auto*Mat a tunel Blanka

Iniciativa Auto*Mat od počátku navrhovala tunel nestavět a namísto toho přehodnotit dopravní koncepci Prahy. Poté, co primátor Bém v listopadu 2007 stavbu definitivně zahájil, vsadil se Auto*Mat, že její cena výrazně překročí deklarovaných 26,8 miliard Kč. Nyní je odhadovaná cena tunelu kolem 37 miliard, bývalý primátor svou sázku nepochybně prohrál. S blížícím se zprovozněním tunelu Blanka se Auto*Mat soustřeďuje více na to, aby dopady zprovoznění nebyly tak ničivé, jak se dá předpokládat.

V současnosti jsme svědky dalšího nárůstu intenzit automobilové dopravy, který je zprovozněním tunelu Blanka částečně způsoben.

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře