Parkování kol u zaměstnavatelů ve sněmovně

Sdělte prosím poslancům, že by měli podpořit pozměňovací návrh č. 5633 od poslankyně Jany Pastuchové ke sněmovnímu tisku 903, návrhu novely zákoníku práce, řešící úschovu jízdních kol. Toto právo bylo v zákoníku práce až do roku 2007, pak bylo bez odůvodnění vypuštěno.

Sněmovní tisk najdete zde: http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&t=903.
Pozměňovací návrh najdete zde: http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=129980.

Napište svému poslanci, případně oslovte všechny poslance ve sněmovně. Seznam mailových adres je níže:

Poslankyně:
havlovao@psp.cz, adamovam@psp.cz, bohdalovav@psp.cz, peckovag@psp.cz, valkovah@psp.cz, wernerovam@psp.cz, nemcovam@psp.cz, cernochovaj@psp.cz, semelovam@psp.cz, chalankovaj@psp.cz, dobesovai@psp.cz, jermanovaj@psp.cz, zelienkovak@psp.cz, vostram@psp.cz, kovarovav@psp.cz, langsadlovah@psp.cz, novakovan@psp.cz, maxovar@psp.cz, nohavovaa@psp.cz, benesovam@psp.cz, kailovaz@psp.cz, aulickah@psp.cz, hubackovag@psp.cz, pastuchovaj@psp.cz, hnykovaj@psp.cz, berdychovam@psp.cz, markovas@psp.cz, matusovskakveta@seznam.cz, sanovaz@psp.cz, fischerovaj@psp.cz, halikovam@psp.cz, bebarovaz@psp.cz, putnovaa@psp.cz, balastikovam@psp.cz, pencikovam@psp.cz, nytrovap@psp.cz, vahalovad@psp.cz, lorencovaj@psp.cz, strnadlovam@psp.cz, golasowskap@psp.cz

Poslanci:
cerny@psp.cz, opalka.miroslav@seznam.cz, korted@psp.cz, koubekj@psp.cz, laudatf@psp.cz, schwarzenbergk@psp.cz, babisa@psp.cz, fichtnerm@psp.cz, holecekj@psp.cz, zlatuskaj@psp.cz, adamekf@psp.cz, koskubaj@psp.cz, stupcuks@psp.cz, zavadilj@psp.cz, bendam@psp.cz, svobodab@psp.cz, dolejsj@psp.cz, hermand@psp.cz, sarapatkam@psp.cz, babism@psp.cz, berkovecs@psp.cz, cihakp@psp.cz, dolejsr@psp.cz, hamacekj@psp.cz, humls@psp.cz, syblikz@psp.cz, urbanm@psp.cz, zemekv@psp.cz, grospics@psp.cz, klanj@psp.cz, vondrasekj@psp.cz, kalousek@psp.cz, bendlp@psp.cz, beznoskaa@psp.cz, cernochm@psp.cz, okamurat@psp.cz, gabali@psp.cz, jandakv@psp.cz, mladekj@psp.cz, kubicekr@psp.cz, filip@psp.cz, bezecnyz@psp.cz, vachaf@psp.cz, bartosekj@psp.cz, zahradnikj@psp.cz, prazakk@psp.cz, sramekp@psp.cz, volnyj@psp.cz, vozdeckyj@psp.cz, chovanecm@psp.cz, jakubciki@psp.cz, votavav@psp.cz, sidlok@psp.cz, valentaj@psp.cz, lobkowiczj@psp.cz, zenisekm@psp.cz, prochazkar@psp.cz, soukupz@psp.cz, novotnyj@psp.cz, borkaj@psp.cz, brabecr@psp.cz, pflegers@psp.cz, schwarzb@psp.cz, vozkav@psp.cz, foldynaj@psp.cz, krakoraj@psp.cz, senfeldj@psp.cz, holecekr@psp.cz, kuceram@psp.cz, kadnerd@psp.cz, komarekm@psp.cz, pletichal@psp.cz, plocp@psp.cz, farskyj@psp.cz, horacekv@psp.cz, mackoviks@psp.cz, pilnyi@psp.cz, plzakp@psp.cz, birkej@psp.cz, bohnischr@psp.cz, ondracekz@psp.cz, belobradekp@psp.cz, adameci@psp.cz, hegerl@psp.cz, stetinaj@psp.cz, kasald@psp.cz,
kolovratnikm@psp.cz, havirp@psp.cz, chvojkaj@psp.cz, snopekv@psp.cz, junekj@psp.cz, karamazovs@psp.cz, skalickyj@psp.cz, andrlea@psp.cz, antoninp@psp.cz, behounekj@psp.cz, kottj@psp.cz, kovacikp@psp.cz, zahradnicekj@psp.cz, kankovskyv@psp.cz, turecekk@psp.cz, lankm@psp.cz, gabrhel@muznojmo.cz, petruj@psp.cz, sklenakr@psp.cz, sobotka@psp.cz, tejcj@psp.cz, toufarl@psp.cz, chalupab@psp.cz, janulikm@psp.cz, raisk@psp.cz, stropnickym@psp.cz, vyzular@psp.cz, adamv@psp.cz, grebenicekm@psp.cz, pojeznyi@psp.cz, klaskaj@psp.cz, miholaj@psp.cz, uhlikj@psp.cz, blazekp@psp.cz, fialap@psp.cz, kostricar@psp.cz, adamp@psp.cz, brazdilm@psp.cz, faltynekj@psp.cz, oklestekl@psp.cz, holikp@psp.cz, vanar@psp.cz, zemanekj@psp.cz, cernya@psp.cz, neklj@psp.cz, jureckam@psp.cz, novotnym@psp.cz, fialar@psp.cz, volcikp@psp.cz, vondracekr@psp.cz, korenekp@psp.cz, benesiko@psp.cz, hovorkal@psp.cz, konicekv@psp.cz, gazdikp@psp.cz, holikj@psp.cz, kluckav@psp.cz, rykalaa@psp.cz, sincll@psp.cz, velebnyl@psp.cz, zaoralek@psp.cz, hajekj@psp.cz, nykli@psp.cz, sedlacekj@psp.cz, sedlarm@psp.cz, cipr@psp.cz, opalkam@psp.cz, kudelap@psp.cz, fiedlerk@psp.cz, stanjuraz@psp.cz, paverah@psp.cz, vilimecv@psp.cz, luzarl@psp.cz, plisekm@psp.cz, sedaa@psp.cz


V dopise je žádoucí zdůvodnit prospěšnost jízdy na kole do zaměstnání. Můžete pro to využít informace z následujícího souhrnného textu:

Přínosy jízdy na kole do zaměstnání

Je nezpochybnitelné, že doprava a naše každodenní dopravní chování dalekosáhle ovlivňuje nejen kvalitu našich životů, ale i prostředí, ve kterém žijeme a tudíž životy všech kolem nás.

Města v České republice se dlouhodobě potýkají s celou řadou negativních jevů souvisejících s vysokou intenzitou motorové dopravy. Znečištění ovzduší, nadměrná hluková zátěž, nedostatek kvalitních veřejných prostranství a z toho vyplývající snížená kvalita života patří mezi zásadní problémy českých a moravských měst. Podle statistik Eurostatu doprava ve městech odpovídá za 40 % emisí CO2 a 70 % emisí ostatních látek znečišťujících ovzduší. Jednu z nejvážnějších hrozeb mezi nimi představují emise prachových mikročástic (PM2,5 – PM10). Tyto částice na sebe vážou toxické látky a vzhledem ke své nepatrné velikosti se při vdechování dostávají lidem přímo do krevního oběhu. V Česku je vdechování těchto částic příčinou předčasného úmrtí zhruba 6000 lidí ročně.

Znečištění venkovního ovzduší suspendovanými částicemi frakce PM10 a PM2,5, benzo[a]pyrenem a přízemním ozonem představuje hlavní problémy kvality ovzduší České republiky. Na kvalitě ovzduší v Praze a Brně se podepisují nadlimitní koncentrace škodlivin pocházející převážně z dopravy. (Ročenka „Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 2013“, ČHMÚ 2014)
ČR má také dlouhodobě velmi vysoké měrné emise skleníkových plynů, které patří k největším mezi zeměmi EU. Agregované emise skleníkových plynů stoupají zejména v důsledku nárůstu emisí z dopravy.

Dalším důsledkem rostoucí intenzity silniční dopravy je nárůst hluku: v aglomeracích s více než 250 000 obyvateli je nadlimitní hodnotě hluku pro celý den vystaveno 245 385 obyvatel, překročené hodnotě pro noční hodiny 314 396 obyvatel. Není to ale jen znečištěné ovzduší a všudypřítomný hluk a z toho plynoucí stres, co ubírá roky života obyvatelům našich měst. Sedavé zaměstnání a malá míra fyzické aktivity během běžného pracovního dne přispívají nezanedbatelnou měrou k vyšší nemocnosti i úmrtnosti našich obyvatel.

Pravidelné cesty z domova do zaměstnání a zpět či během práce tvoří více než třetinu všech cest vykonaných během dne. Jízdní kolo je nejen jedním z nejšetrnějších dopravních prostředků, co se týče vlivu na životní prostředí (oproti motorovým vozidlům neznečišťuje ovzduší, nevytváří hlukovou zátěž, má minimální nároky na zábor veřejného prostoru atd.), čímž šetří výdaje veřejného rozpočtu na sanaci škod vzniklých na životním prostředí, výdaje ve zdravotnictví na léčbu chorob způsobených znečištěným ovzduším, stresem z nadměrné hluku atd., ale má i přímé pozitivní dopady na zdraví samotných uživatelů tohoto dopravního prostředku. 

Pravidelné dojíždění na kole zlepšuje tělesnou zdatnost a je vhodnou prevencí proti obezitě, vysokému krevnímu tlaku či nadměrnému množství insulinu v krvi (Gorden-Larsen, P et al, Active Commuting and Cardiovascular Disease Risk (The CARDIA Study). Arc Intern Med. 2009; 169(13):1216-1223. July 2009.).  Podle zprávy Světové zdravotnické organizace z roku 2002 snižuje jízda na kole rovněž rizika předčasného úmrtí, a to zejména z následků kardiovaskulárních chorob, které jsou hlavní příčinou úmrtí ve více než 49 % případů úmrtí v Evropě. Celopopulační studie z Kodaně dokonce prokázala, že úmrtnost lidí, kteří více let pravidelně jezdí do práce na kole, je o 39% nižší nežli u lidí, kteří pravidelně do práce na kole nejezdí (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10847255)..

Průměrný podíl cyklistické dopravy na celkovém dopravním výkonu činí v českých městech aktuálně zhruba 7,3 %, ale například v Praze pouze 2 %. Podle průzkumů by přitom v hlavním městě až 29 % obyvatel rádo používalo jízdní kola pro cesty do práce a za službami, pokud by k tomu měli dobré podmínky. (Průzkum agentury GfK „Cyklistická doprava v Praze“, zpracovaný pro magistrát v r. 2012).

Do celorepublikové soutěže Do práce na kole se v roce 2016 zapojilo bezmála 11 000 účastníků z 2 000 firem a institucí. Mezi hlavní překážky častějšího dojíždění z domova do zaměstnání uvádějí kromě nedostatečné městské cykloinfrastruktury také nevyhovující podmínky v místě zaměstnání.

Zájem obyvatel ČR dojíždět pravidelně do zaměstnání na kole je tedy prokazatelný. Političtí zastupitelé by proto měli učinit vše pro podporu tohoto po všech stránkách (ekonomicky, environmentálně, zdravotně i sociálně) výhodného dopravnímu prostředku. Právní řád je pro to základní podmínkou.

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře