Zahraniční inspirace

Zahraniční inspirace

Města ve vyspělém světě jdou jednoznačně cestou ke kvalitnějšímu veřejnému prostoru. Aplikují strategie snižující zátěž města automobilovou dopravou, mění svá centra tak, aby byla příjemnější lidem, snaží se odstranit dopravní vředy zanechané zde předchozími generacemi plánovačů. Evropská města plánují dopravní strategie platné současně pro všechny druhy dopravy, mění dopravní chování svých obyvatel, investují mohutně do veřejné dopravy a podporují jízdu na kole.

New York

V květnu 2009 byly části Brodwaye vedoucí přes tři náměstí (mezi nimi Times Square) zkušebně zavřeny pro automobily. Broadway kříží šikmo jinak pravoúhlou síť ulic, složité šikmé křižovatky způsobovaly dopravní problémy. Zavření částí ulice tak přineslo zlepšení plynulosti provozu. Místo se zaplnilo životem a město v únoru 2010 rozhodlo, že úpravu zachová. Úrazy pěších i nehody výrazně poklesly, počet pěších narostl a o 80 % ubylo pěších chodících po vozovce. Přeměna byla dobře přijata veřejností i obchodníky.

Štrasburk

V letech 1990–2000 proběhl ve francouzském Štrasburku rozsáhlý projekt obnovy centra. Ulice v centru, po nichž vedou nové tramvajové linky, jsou od té doby vyhrazeny pěším, cyklistům a tramvajím. V letech 1990–2000 vzrostl výkon veřejné dopravy o 43 %. Mění se také parkovací politika města: staví se parkoviště P+R podél tramvajových linek a zároveň s tím zmizelo z centra města již 1000 parkovacích míst.

Bern

I v kopcovitém městě se dosahuje 11% podílu cyklodopravy, město si klade za cíl dosáhnout do roku 2025 22%. Vysokého podílu cyklistické dopravy je dosaženo kvalitními cyklopruhy a příbuznými opatřeními. Bern zavádí zóny 30 km/h už od roku 1993, v současnosti zavádí zóny 20 km/h. Územní plán z roku 2005 stanovuje za cíl nezvyšovat dopravní výkon automobilové dopravy na územní města.

Curych

V roce 2011 řekli obyvatelé Curychu v místním referendu ano iniciativě, která požaduje, aby město do deseti let snížilo podíl automobilové dopravy o deset procentních bodů a za stejné období o deset procentních bodů zvýšilo podíl veřejné, pěší a cyklistické dopravy.

KodaňDopravní zklidňování a bezpečnost provozu

V Německu mají v dopravních předpisech napsáno, že jede-li řidič místní ulicí v obci, má očekávat rychlostní limit 30 km/h. Ve Francii platí, že je-li ulice v zóně 30 km/h, a není to zakázáno značkou, je zde povolena jízda cyklistů v protisměru. V Nizozemsku aplikují už patnáct let koncept Udržitelné bezpečnosti provozu, který doporučuje rozsáhlé dopravní zklidňování a oddělování nekompatibilních druhů dopravy. Tato země má na světě nejvyšší bezpečnosti silničního provozu.

Cyklistická doprava

Kodaňské jednosměrné cyklostezky podél hlavních ulic se v křižovatkách mění v cyklopruhy, aby byla zachována přednost před odbočujícími vozidly. Německá, rakouská a švýcarská řešení v provozu fungují i pro kopcovitá města. Ty nejlepší zdroje inspirace ze zahraničí jsou v oblasti cyklodopravy proslulé blogy Mikaela Collville Andersena Copenhagenize nebo BicycleDutch Marka Wagenbuura.

Co dělá Auto*Mat

V oblasti městské dopravní politiky a kvalitního veřejného prostoru hledáme inspiraci a příklady dobré praxe aplikovatelné na Prahu. Tu pak prezentujeme odkazováním na originální zdroje, překlady materiálů, vlastními rešeršemi a studiemi nebo přednáškami zahraničních specialistů. V oblasti cyklodopravy přinášíme dlouhodobě kvalitní zahraniční inspiraci na stránkách Prahou na kole.

 

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře