Výzva Auto*Matu k vytvoření úsporné dopravní koncepce Prahy

15. 12. 2011, Uncategorized @cs

Auto*Mat dnes ústy svého mluvčího přednesl na zastupitelstvu MHMP sérii návrhů k vytvoření dopravní koncepce,   strategického dokumentu zaměřeného na úsporný, efektivní a celospolečensky přínosný rozvoj dopravy v Praze. Během vyhrazených 3 minut byl už od začátku náš mluvčí opakovaně přerušován vedoucím schůze – paradoxně náměstkem pro dopravu Noskem – jenž opakovaně tvrdil, že naše úsporné návrhy v oblasti dopravy nemají s rozpočtem Prahy nic společného. Naše návrhy tak kvůli interferencím p. Noska (které samy ukrajovaly příspěvku vymezený čas) bohužel  nezazněly v plném znění.  Vy sami jejich opodstatněnost, resp. vztah k rozpočtu můžete posoudit zde.

Vystoupení Auto*Matu na zastupitelstvu MHMP dne 15.12. 2011:

Vážený pane primátore, paní zastupitelky, páni zastupitelé,

už jste se jistě seznámili se smutnou skutečností, že čím víc se postaví silnic, tím víc lidé po městě jezdí auty. Po čtyřech letech budování Blanky se rovněž ukazuje, že čím víc silnic, tím větší jsou díry v městském rozpočtu.

Z prezentovaných grafů dopravního výkonu a investic do dopravy v Praze je patrné, co nás dostalo do současné finanční situace. Který druh dopravy odvádí nejvíc práce a který naopak v posledních letech spolykal nejvíc peněz. Sami dnes vidíte, s jakým efektem. Do tunelu Blanka zabetonováváme tolik miliard korun, že začíná být na místě ptát se, za jakou cenu vlastně bude postaven. Nemám teď vůbec na mysli, jakým způsobem Blanka dopravu v Praze zhorší… Nemám na mysli ani těch skoro čtyřicet miliard z městského rozpočtu… Za Blanku platí Pražané hlavně tím, že se ještě dlouho nedočkají mnohem potřebnějších investic.

Největší škodou je odstřelení té nejpotřebnější pražské dopravní stavby – metra D. Neslavná Blanka – tunel pro auta – se otevře i za tu cenu, že „Déčka“ se Pražané z jihu města nedočkají ještě dalších 20 let…

Z této mizérie si přesto můžeme vzít alespoň ponaučení… Ponaučení sice pekelně drahé, ale asi zasloužené tím, jak jsme se všichni nechali fetišem velké díry – Blanky oblbnout.

Vážení zastupitelé, dnes tu o dopravě vlastně nerozhodujete, všechny investiční věci budete mít na stole až v lednu. Zkuste si do té doby vzít ponaučení z toho, kam nás dovedla výstavba drahých, neefektivních velkostaveb pro automobilovou dopravu. Zkuste to udělat jinak.

Na drahé stavby si neberte na dluh, dělejte jednodušší, levnější investice. Starat se o auta je drahé, investujte přímo do lidí. Vyjde nás to laciněji všechny a lidé – občané Prahy – to ocení. 

Praha nyní, více než drahé velkostavby, potřebuje novou, úspornou dopravní koncepci, která zastaví nárůst objemu automobilové dopravy a s tím i našich dluhů.

 • Pražané trpí emisemi, prachem a hlukem z automobilové dopravy. Proto je potřeba humanizace severojižní magistrály. Jsou na to studie dokazující, že je to třeba udělat hned a městské části, přes které magistrála vede, humanizaci chtějí.
 • Nelákejte lidi jezdit po městě autem.  Zařiďte jim dostatek výhodných míst na parkovištích P+R a motivujte je k využití efektivnějších forem dopravy.
 • Zlepšete obyvatelnost rezidenčních čtvrtí a bezpečnost pěších, zaveďte v místních ulicích zóny s omezením rychlosti na 30 km/h. Německá města tak mají ¾ uliční sítě.
 • Umožněte rodičům, aby nemuseli vozit své děti do školy autem. Upravte okolí škol tak, aby cesta k nim byla bezpečná nejen pro auta, ale i pro malé děti.
 • Zklidněte dopravu historického centra. Omezte průjezd tranzitní IAD přes Smetanovo nábřeží a Malou Stranu.
 • Když nemáme na to stavět po městě nové koleje, je potřeba využít ty, které už tu jsou. V Praze chybí 20 železničních zastávek. Nejpotřebnější zastávky jsou Podbaba, Rajská Zahrada, Kačerov, Eden a Zahradní Město. Za 100 milionů ročně můžete každý rok otevřít 2 nové.
 • Udržujte kvalitu veřejné dopravy. Neprodlužujte intervaly na vytížených trasách, upravte stanice metra na bezbariérové co nejdříve.
 • Uznávaný dánský urbanista Jan Gehl před nedávnem v Praze poznamenal, že když se na městském úřadě 50 lidí stará o blaho lidí jezdících auty, je potřeba stejně lidí zajišťujících, jak se lidé mají když jdou pěšky.Dnes se pěší dopravě nevěnuje nikdo. Převeďte část stávajících zaměstnanců na programy zkvalitňování pěších tras.

Děkuji za pozornost.


Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

 • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
 • částka: [amount]
 • variabilní symbol: [variable_symbol]
 • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře