Budapešť jede! Praha stojí…

23. 08. 2011, Ostatní

Auto*Matí postřehy z mezinárodní spolupráce a fotoreport z cyklistické Budapešti

Důležitým rysem činnosti občanského sdružení Auto*Mat je otevírání diskuze o tématech, která jsou dosud v Praze,  resp. v České republice považována za exotické, ne-li přímo extremní výstřelky. Prosadit v těchto diskuzích jakýkoliv pokrok je i pak obtížná věc. Nejčastějším protiargumentem bývá zpravidla odkaz na snílkovství a naivitu osob, které změny požadují. Auto*Mat nicméně není výzkumnou institucí, která vymýšlí něco nového. Od toho jsou tu placeni jiní. Auto*Mat místo toho od počátku své existence prezentuje široké veřejnosti moderní světové urbanistické a dopravní trendy a snaží se dosáhnout aplikace toho nejlepšího ze zahraničí do pražského prostředí. Na rozdíl od jiných si nevymýšlíme, ale odkazujeme na fungující prověřená a moderní řešení.

Člen Auto*Matu Vít Masare se spolu se členem Komise Rady Hl.m. Prahy pro cyklistickou dopravu a týmu národního cyklokoordinátora Ing. arch. Tomášem Cachem zúčastnil počátkem srpna budapešťského setkání zástupců čtyř nevládních organizací z Visegrádské čtyřky lobbujících za rozvoj udržitelné dopravy ve městech a za moderní přístup k městskému veřejnému prostoru. Celá akce proběhla jako závěrečné setkání v rámci ročního projektu Green and Livable Visegrad Cities, koordinovaného Auto*Matem jakožto začátek dlouhodobé mezinárodní spolupráce, výměny know-how a vzájemné podpory mezi organizacemi. Během konference, které se zúčastnil i viceprezident Evropské cyklistické federace Piotr Kuropatwinski, proběhlo i několik schůzek se zástupci odboru dopravy města Budapešť.

V rámci projektu Green and Livable Visegrad Cities jsme v loňském roce navázali spolupráci s velmi inspirativním Maďarským cykloklubem, jenž je spolupodepsán pod raketovým vzestupem městské cyklistiky v Budapešti a celém Maďarsku. Mimo Maďarů se do projektu zapojili i Poláci z Toruňského cyklistického sdružení a zástupci Slovenska ze Spolku na podporu zkrášlování Košic.

Už jen pohled do vedlejší čtvrti, jiného města nebo dokonce do jiné země nastavuje zásadní zrcadlo našemu dosavadnímu vnímání okolní reality. To co se zdálo být standardní řešení najednou může fungovat úplně jinak a zároveň jinde nacházíme taková osvědčená řešení, o kterých se nám ani v největší naivitě nesnilo.

V rámci projektu se podařilo zmapovat situaci na poli nevládních organizací ve čtyřech zemích s podobnými historicko-ekonomickými předpoklady. Z Maďarska se Auto*Mat přímo inspiroval při přípravě projektu Do práce na kole. Polsko a Slovensko těží z vynikajícího vzdělávacího programu o udržitelné dopravě pro školy, jenž vyvinul a aplikuje Auto*Mat. Budapešť je obrovskou výzvou a inspirací v otázce rozvoje cyklohnutí prostřednictvím velkých cyklojízd a posunu od konfliktnosti směrem k celospolečenskému trendu. Ve všech zemích poznaly další aktivní skupiny sílu vizuálního média prostřednictvím filmu Martina Marečka. V Polsku jsme se dostali do kontaktu s relativně velkou sítí spolupracujících organizací z jednotlivých měst, které jsou společně schopné prosadit celostátní legislativní změny. Poláci mají navíc často větší ambice než Češi, a tak nás následně organizace, která je varšavskou obdobou Auto*Matu, přizvala do navazujícího projektu celoevropského partnerství, projektu Volunteers of Cycling Academy.

Více o tom, co se děje v okolních zemích, se dozvíte v angličtině na webu našeho mezinárodního projektu www.livable-cities.org, který ode dneška funguje zároveň jako anglické info (nejen) o Auto*Matu. V příštích dnech bude dokončen překlad webu do češtiny a ostatních jazyků Višegrádu. V následující fotoreportáži se pak můžete přesvědčit, že to, co se nám v Praze zdá nebetyčně vzdálené, je skutečně dosažitelné a může fungovat. Možná dokonce v podmínkách v mnoha ohledech horších, než jsou ty pražské. Budapešť jede, Praha většinou stojí (zatím)!

Kdyby vás situace v Budapešti zaujala, můžete se podívat na reportáž z dubnové účasti Auto*Matí skupinky na budapešťské Velké jarní Critical Mass s účastí odhadovanou na 30 000 lidí. Pro Prahu další velká motivace…

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře