Pololetní vysvědčení 5 bodů 2009

21. 06. 2009, Aktuality

Pět krát pět konkrétních opatření pro lepší život obsahuje Výzva pět bodů pro Prahu 2009, kterou stejně jako loni podpořily stovky lidí. Slíbili jsme Vám, že nenecháme požadavky vyšumět, a tak nyní vystavujeme politikům pololetní vysvědčení. Některé věci se i podařily,

BOD 1: ULICE NAD TUNELEM BLANKA BUDOU LEPŠÍ PRO CHODCE A CYKLISTY

Podařilo se nám prosadit zachování některých přechodů pro chodce na površích Městského okruhu. Na nové křižovatce Prašný most zůstane přechod pro chodce a nově bude vybudován podchod. Přesto celkový dojem zůstává rozpačitý – velké silnice se do centra prostě nehodí.
Absolutní novinkou budou pruhy pro cyklisty na Miladě Horákové od Malovanky po Letnou. Ani tady se však nejedná o optimální řešení. Projekt stavby byl již hotov řadu let a ve své původní podobě s cyklisty vůbec nepočítal. Přepracovat projekt do optimální podoby inženýrské vedení kvůli možnému zdržení odmítlo. Výsledné řešení je kompromis mezi ideálním a možným.

BOD 2: ULICE PRO PĚŠÍ: ZÁSADY PĚŠÍ DOPRAVY

Auto*Mat se účastní práce v magistrátní skupině pro pěší dopravu. Svými připomínkami jsme se podíleli na návrhu Zásad pěší dopravy, který bude předložen Radě a Zastupitelstvu HMP ke schválení. Hlavními body Zásad jsou odstraňování bariér pro chodce v ulicích, systémový přístup města k pěším a zvyšování atraktivity ulic novými prvky pro chodce. Zásady byly projednány na Výboru dopravy dne 11. 6.

BOD 3: PRUHY PRO KOLA V CENTRU NA VYBRANÝCH ULICÍCH LETOS

Připravuje se vyznačení pruhů na vybraných tepnách v centru. Vyznačení do konce roku 2009 předpokládáme v Koněvově ulici, na Vinohradské, Českomoravské, V Olšinách a Jugoslávských partyzánů. Nově vznikají řešení pomocí tvz. piktokoridorů.

BOD 4: MĚSTO UMÍSTILO PŘED VEŘEJNÉ BUDOVY 300 STOJANŮ PRO KOLA

Většinou se jedná o úřady, školy a sportoviště. Snažíme se vybírat důležitá místa. Akce pokračuje.

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře