Jak dál s pražskými přechody?

21. 06. 2009, Ostatní

Happening Andělé v dopravěMilí Pražané a chodci, jak možná víte, ve středu 28.5.2009 proběhla na Ministerstvu dopravy velká schůzka k situaci kolem rušení přechodů pro chodce. Protože výsledek je trochu složitější a zprávy v médiích zkratkovité, předkládám zde krátký komentář účastnice za občanská sdružení Pražské matky a Auto*Mat.

Na schůzce byli lidé z Dopravní policie a PČR, lidé z Ministerstva včetně spoluautorů problematické vyhlášky, zástupci Magistrátu a představitelé občanských sdružení, která de facto schůzku iniciovala (Pražské matky, Auto*Mat, prechody.cz).

Výsledky schůzky

1/Okamžité řešení = provést úpravu stávajících přechodů přes tram. těleso nápisem POZOR TRAM v místě vedení tram tělesa. Je to změna na úrovni TP (technické provedení) a nemá platnost dopravního značení. Zároveň MD přislíbilo vydat k tomu stanovisko, které by případně podpořilo úředníky, nesoucí na sobě odpovědnost za řešení, které odporuje vyhlášce (tu totiž nelze změnit hned).

Komentář: Zdálo by se, že máme vyhráno. Nicméně řešení navržené MD je dost drahé a technicky komplikované. Znamená to defacto všude vyfrézovat pruhy z místa, kde vede kolejiště a místo toho dát nápis. Navíc tam, kde není samostatný jízdní pruh (splývá s kolejištěm, např. na „Tyláku“) by to znamenalo, že bude na vozovce pouze nápis, a ne zebra, což je opět zmatečné řešení pro chodce i řidiče. Je dost nepravděpodobné, že Město bude mít do takové úpravy chuť, když má do 4 měsíců dojít ke změně vyhlášky a bůhví, jak ta bude vypadat (bude v ní navrženo jiné řešení), takže se pak všech 300 přechodů bude přemalovávat…

Řešení: MD se tvářilo, že o podobě nápisu je možné dále diskutovat. Budeme tedy za naše o.s. i přes Město prosazovat, aby byl dostačující jen nápis POZOR TRAM, ale zebra mohla zůstat i přes kolejiště.

2/Střednědobé řešení = změna vyhlášky, která stanovuje světelně označit přechody přes tramvajové těleso (TT). Na MD si na světelné signalizaci trvají, ale jsou ochotni do vyhlášky dát i další možnosti označení přechodu přes TT. Třeba právě nějaký nápis…

Komentář: Na tvorbě podoby vyhlášky se rozhodně chceme také podílet a hlavně prosazovat její včasnou změnu. Město může vyhlášku také značně ovlivnit, ale zdá se, že jimi navrhovaná varianta zcela vypustit podmínku se světelnou signalizací je nereálná.

3/ Dlouhodobé řešení = změna silničního zákona, aby se tam dostatečně definovalo tzv. MÍSTO PRO PŘECHÁZENÍ, které sice již v zákoně je, ale pouze zmíněno a nedostatečně vymezeno (nemá definici, vlastní značení atp.). Místo pro přecházení je i v cizině obvyklé řešení pro ulice s malou intenzitou automobilové nebo pěší dopravy. Vymezuje místo, kde může chodec přejít a upozorňuje na něj i ostatní účastníky provozu, ale nestanovuje přednost chodce.

Komentář: Na některých místech v Praze, kde je malý automobilový provoz a převládá provoz tramvají, by místo pro přecházení bylo dostačující. Velkým problémem ale je, aby se po legislativní úpravě houfem nezačaly rušit všechny přechody. PŘECHODY PRO CHODCE JSOU TOTIŽ V PRAZE PŘEDEVŠÍM OCHRANOU před příliš intenzivní automobilovou dopravou, takže jejich plošné nahrazování místem pro přecházení nevede ke zlepšení situace.

Asi se také ptáte, co bude s přechody, které už z ulic zmizely. To v tuto chvíli není zcela jasné. Město se na tiskové konferenci vyjádřilo velmi dvojznačně, a šéf dopravní policie pan Tržil prohlásil, že zpět se vrátí pouze přechody posouzené z hlediska bezpečnosti. S tím ale rozhodně nemůžeme souhlasit, protože zdlouhavý a nejasný postup posuzování povede pouze k prodloužení nebezpečné situace na místech, kde přechody evidentně chybí. K posouzení přechodů mělo dojít před jejich zrušením, nyní je třeba se vrátit ke statu quo a celou situaci s přechody vyhodnotit vcelku a znovu.

Shrnutí

Hlavní problém netkví v jedné špatně napsané vyhlášce, ale v nedostatečné koncepční podpoře chodců v Praze. Ne všude, kde jsou přechody, je jich třeba. Stačilo by systematicky zklidňovat dopravu ve městě, aby chodci nebyli neustále v ohrožení. Za poslední rok nevznikl v Praze jediný nový bezbariérový tram. ostrůvek. Investuje se do obrovských dopravních staveb, ale většina chodníků ve městě je v bídném stavu. Auta ale nebrzdí jen chodce, nýbrž i tramvaje. Z Vinohrad na Muzeum jedete 30 minut, protože kolona brání tramvaji v průjezdu a pěšky se přes Magistrálu nikomu nechce.

Především je tedy třeba vyvíjet na Město tlak, aby už konečně vzalo chodce vážně a začala pro ně něco dělat. Je dobře, že se tolik lidí ozvalo, když začaly přechody mizet, ale je ještě třeba vytrvat a ozývat se dál. My to uděláme za 14 dní na Výboru dopravy.

A co můžete udělat vy?

Například podpořit naši Výzvu 5 bodů Auto*Matu pro Prahu, kde mimo jiné žádáme zřízení pozice koordinátora pěší dopravy. Instituce úředníka věnujícího se právům pěších by do budoucna zabránila podobným problémům. Více na https://auto-mat.cz/vyzva/.

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře