Bruselská charta: 15% podíl cyklistické dopravy do roku 2020

25. 05. 2009, Ostatní

V pátek 15. května přijalo více než 20 měst ambiciózní závazek zvednout počet cyklistů v ulicích na 15%. Akce se konala v rámci mezinárodní konference o městech pro cyklisty „Velo–City 2009“, která probíhala v Bruselu od 12. května.

Města jako Kodaň a Brusel, ale i Mnichov, Miláno, Gdaňsk či Bordeaux žádají po evropských institucích, aby vzaly za svůj cíl dosažení 15% podílu cyklistiky na městské dopravě do roku 2020. Dnes tento podíl činí v Evropě průměrně pouze asi 5 %. Podepsaná města se sama hlásí k závazku do roku 2020 zvýšit podíl cyklistiky na 15 % a snížit riziko smrtelných nehod cyklistů na polovinu. Evropská komise má podle charty také zřídit speciální post pověřence pro cyklistiku a v Evropském parlamentu by měla vzniknout mezirezortní komise pro cyklistickou dopravu.

Závěrečného zasedání se jako zastánce udržitelné městské dopravy a cyklistiku podporující zaměstnavatel mezi institucemi EU zúčastnil také Evropský hospodářský a sociální výbor. Jeho generální tajemník Martin Westlake při této příležitosti oficiálně představil první Evropský lexikon cyklistiky. V ilustrovaném glosáři v praktickém kapesním provedení jsou uspořádány hlavní pojmy z cyklistiky ve všech 23 úředních jazycích EU. Jeho cílem je pomoci občanům a politikům překonat jazykové bariéry v tomto oboru.

Celý text Bruselské charty v angličtině je k vidění zde.

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře