Berlín sází na chůzi a jízdní kola

02. 10. 2008, Ostatní

PRAHA – Rozvoj pěší a cyklistické dopravy jako alternativy k autům, která zabírají příliš mnoho prostoru, znečiš»ují ovzduší a zabíjejí lidi při nehodách. Takový je cíl dopravní politiky německé metropole (1). V Berlíně na rozdíl od Prahy klesá množství automobilů a město dělá vše proto, aby chůze a jízda na kole byla co nejpříjemnější. Tyto dva druhy dopravy jsou nejlevnější, nejzdravější, a nemají negativní vliv na veřejný prostor. Odborníci z Berlína přijeli do Prahy představit konkrétní opatření (2) pražským politikům a úředníkům. Pozvali je Nadace Partnerství a iniciativa Auto*Mat.

Do Prahy přijíždí vedoucí odboru dopravy berlínské městské části Pankow Peter Lexen, architekt Norbert Rheinländer, manažerka projektu zelených stezek Greenways Eva Epple a šéfka projektu „Do školy na kole nebo pěšky“ Marion Laube. Odborníci budou prezentovat zkušenosti z Berlína pražským politikům a úředníkům. Odpoledne se pak setkají se zástupci nevládních organizací.

„Praha se od Berlína může mnohému naučit. Setkání s tamními špičkami mezi odborníky na dopravu může obohatit lidi zodpovědné za rozvoj Prahy. Také naše město by měla následovat trendy a rozvíjet se jako moderní metropole 21. století,“ vysvětlil smysl pozvání hostů z Berlína Michal Křivohlávek z iniciativy Auto*Mat.

Po ulicích Berlína se denně pohybuje na kole 400 tisíc lidí, přičemž 20 tisíc z nich kombinuje kolo s veřejnou dopravou. Podíl cyklistů na objemu dopravy dnes činí 12%. Cílem radnice je dosáhnout během čtyř let patnáctiprocentního podílu (3). V Praze jezdí pravidelně na kole jen 2% lidí, nicméně plná třetina dotázaných tvrdí, že by na kole jezdila, pokud by k tomu byly vhodné podmínky. V tom je právě kámen úrazu.

Zatímco na hlavních tepnách v širším centru Prahy dnes nalezneme pouhých pět cyklistických pruhů, Berlín jich má více než 200 kilometrů. K tomu lidem na kolech slouží 200 obousměrně průjezdných jednosměrek, 22 tisíc cyklistických stojanů a další opatření. Jízdní kolo je možné převážet nejen v metru, ale i v tramvajích a autobusech.

Důležitou roli hrají osvětové programy, které ukazují praktické výhody šetrných dopravních způsobů různým skupinám obyvatel. Orientují se převážně na děti a mládež, u nichž se teprve formují dopravní návyky. Proto se v Berlíně pravidelně koná akce „Do školy na kole nebo pěšky“. Letos se do ní zapojilo 22 základních škol a dvě školy střední (4)

Ke zlepšování dopravní situace v Berlíně přispívají velkou měrou dobrovolníci. Letošní cyklojízdy se zúčastnilo na 150 tisíc lidí. Dobrovolníci vytvářejí také sítě zelených stezek Greenways (5), propojujících celé město. Projekt koordinuje již pět let Eva Epple, která zdůrazňuje, do plánování i realizace stezek se zapojují občané jak z východní, tak ze západní části v minulosti rozděleného Berlína. Do budoucna by měla být k pěší a cyklistické dopravě maximálně vstřícná také moderní vládní čtvr». Zelené stezky jsou příspěvkem Berlína ke snaze zastavit globální změny klimatu.


Přílohy:

(1) Pěší a cyklistická doprava v Berlíně a v Praze

– Na 1.000 obyvatel Berlína připadá 317 osobních automobilů, přitom ještě v roce 2002 to bylo 329 vozidel
– Každý den se po Berlíně pohybuje 400.000 lidí na kole, přičemž 20.000 cyklistů denně kombinuje kolo s MHD (S-Bahn)
– Podíl cyklistů na přepravních výkonech činí v Berlíně 12%, cílem je dosáhnout do roku 2010 podílu 15%
– Podle údajů z ročenky dopravy (Mobilitaet der Stadt 2007) bylo v roce 2006 v Berlíně vybudováno 625 km cyklostezek, 80 km cyklopruhů, 70 km sdílených cyklopruhů pro autobusy a cyklisty, 100 km sdílených stezek pro pěší a cyklisty, 50 km značených stezek na chodnících, 200 km obousměrně průjezdných jednosměrek pro cyklisty, na 190 km stezek mimo hlavní dopravní prostor a 500 km zelených stezek – Greenways
– V posledních 3 letech bylo v Berlíně instalováno na 22 tisíc cyklostojanů
– Přeprava kol je možná v metru, S-Bahnu, tramvajích a nově i v nočních autobusech
– V roce 2006 přepravily Berlínské dopravní podniky (http://bvg.de) na 913 milionů osob, z toho jen v S-Bahnu (provozují německé dráhy DB) na 376 milionů cestujících
– V Berlíně je k dispozici 9 linek metra, 15 linek S-Bahnu, 17 regionálních linek drah, 22 linek tramvají a 147 linek autobusů

Rozdíly mezi Prahou a Berlínem v číslech

BerlínPraha
Počet obyvatel3,4 mil.1,2 mil.
Rozloha892 km2496 km2
Počet automobilů na tisíc obyvatel317640
Počet linek metra93
Podíl cyklistiky / pěší dopravy na přepravním výkonu12% / 25%1,2% / 18,8%
Cyklistická infrastruktura (stezky, pruhy, průjezdné jednosměrky v km)1.315 km135 km (a 360 km značených cyklotras)
Počet kol v rámci automatické půjčovny1.750 (call a bike)30 (Homeport)
Zelené stezky pro pěší a cyklisty20 zelených stezek GreenwaysStezky a trasy podél potoků a řek
Největší cyklojízdy150.000 cyklistů (1. 6. 08 Sternfahrt)3.000 cyklistů (22. 9. 08 Pražská cyklojízda)

Zajímavé odkazy:
Berlínská cyklistika: http://stadtentwicklung.berlin.de
Zelené stezky Greenways v Berlíně: http://gruene-wege-berlin.de
Městská zeleň a parky v Berlíně http://gruen-berlin.de

Zdroj: Ročenky dopravy obou měst za rok 2006, web https://auto-mat.cz

(2) Podrobnosti o kulatém stolu Příklady projektů na podporu cyklistické a pěší dopravy v Berlíně hledejte zde
Akce se koná od 14 do 17 hod v budově magistrátu, Mariánské nám. 2, salonek č. 349, 4. patro.

(3) Cíle Strategie rozvoje cyklistické dopravy v Berlíně

Posílení podílu cyklistiky na přepravních výkonech
Zvýšit podíl cyklistiky na přepravě v Berlíně do roku 2010 o 50% (tedy z 10 na 15%). Tento nárůst odpovídá nárůstu cest každý den o 100.000. V současnosti urazí Berlíňané a Berlíňanky každý den na 400.000 cest na kole, což odpovídá podílu 12% přepravních výkonů.

Snížení nehodovosti cyklistů
Strategie přebírá ambiciózní cíl EU snížit počet usmrcených cyklistů o do roku 2010 na polovinu, a to i při zvýšení absolutních počtů cyklistů. Podíl těžce zraněných cyklistů se má do stejného období snížit minimálně o třetinu.

Propojení kol a MHD
Dalšími zlepšeními možnosti přepravy kol a možnostmi bezpečného uložení kol na nádražích a stanicích MHD se má zvýšit počet lidí kombinujících kolo a MHD o 50%. V současnosti kombinuje každodenně v Berlíně MHD a jízdní kolo 20.000 obyvatel.

Přiměřené financování cyklistické dopravy
Strategie Berlína vychází z orientačního čísla 5 EUR na každého obyvatele, která by měla být utracena ve prospěch cyklistické dopravy. Tato částka je formulována v dopravním plánu jako východisko pro přípravu rozpočtu města.

Plynulá realizace sítě cyklostezek a tras
Sí» hlavních cyklotras v centrálním Berlíně byla dokončena již v roce 2006, do roku 2010 má být zprůjezdněna celková sí» cyklotras v celém městě. V současnosti dosahuje sí» délky 1315 km. Do roku 2015 mají být realizována všechna opatření nutná pro dostavbu sítě.

Základní principy a zásady cyklistické strategie v Berlíně

Chápání cyklistické dopravy jako rovnoprávného pilíře mobility (vedle MHD a aut)
K podpoře cyklistické dopravy patří dobrá spojení, jednoduchá orientace, dostatek bezpečných stojanů, optimální propojení kola a MHD, zvýšená pozornost vzdělávání o mobilitě, pocit bezpečí na komunikacích, dobrý servis a celoměstské klima přátelské k cyklistům.

Dobrá spojení
Přímá, pohodlná a bezpečná propojení mají být cyklistům k dispozici na celém území města: na hlavních i vedlejších trasách, na dopravních tepnách, v centrech městských částí, na sídlištích a pracovních zónách stejně jako v blízkosti rekreačních center. Mají se smazat rozdíly v kvalitě cyklistické infrastruktury mezi centrem a okrajem i mezi východní a západní částí města.

Opatření nutná k realizaci celkové sítě cyklotras
– Dokončení celkové sítě cyklotras do 2015
– Řešení cyklistické dopravy na úrovni městských částí s účastí místních iniciativ
– Vládní čtvrt přívětivá k cyklistům
– Dostatečné prostředky pro údržbu cyklotras, ne jen pro jejich výstavbu
– Řešení problematických míst v síti cyklotras

Větší bezpečnost pro cyklisty – desetibodový program pro zvýšení bezpečnosti – Opatření pro silně zatížené komunikace, křižovatky a ústí ulic

1. Přednost pro cyklisty na zelené
2. ®luté blikající světlo upozorňují na projíždějící cyklisty především nákladní automobily
3. Odstupňované čáry pro zastavení
4. Předsazené prostory v křiovatkách, rozšířené cyklopruhy, pruhy pro odbočení cyklistů
5. Upozornění na přejezdy pro cyklisty
6. Zákaz zastavení na křižovatkách pro zlepšení viditelnosti přejíždějících cyklistů
7. Další značení cyklopruhů
8. Dokončení nedodělaných úseků cyklostezek a vyznačení hlavních a dálkových cyklotras
9. Vybavení nákladních vozů technikou pro likvidaci mrtvého úhlu
10. Posílení poradenství v oblasti bezpečnosti dopravy a dopravního dozoru

(4) Pěšky či na kole do školy

V Berlíně se každoročně u příležitosti Evropského týdne mobility pořádá akce „Pěšky či na kole do školy“. Spolupracuje na ní několik nevládních organizací – ADFC (německý cykloklub), BUND, Fuss, per pedes (organizace podporu pěší dopravy) a VCD (německý dopravní klub).

V letošním roce se do akce zapojilo 22 základních škol, 1 gymnázium a 1 učiliště. Finančně ji podpořil berlínský senát. Ve školách proběhla dopravní sčítání, dotazníkové akce, fungoval školní autobus apod. Cílem akce je zvýšit povědomí dětí o mobilitě ve městě, příčinách nárůstu dopravy a také vlivu dopravy na život ve městě. Jejím praktickým dopadem pak je ukázka výhod chůze, jízdy na kole či použití MHD při cestě do školy.

Mobilní bez aut neboli pěšky do školy znamená především:

– Posílení sebevědomí při zvládnuté cestě do školy stejně jako podporu sociálních kontaktů mezi žáky i učiteli při cestě do školy
– Méně aut s rodiči vozícími své děti do školy přispěje ke zlepšení situace na silnicích, větší bezpečnosti na přechodech v okolí škol a snížení negativních vlivů provozu na obyvatele
– Podpora samostatnosti školáků a pocit větší zodpovědnosti
– Zážitek měnících se ročních období vede děti k intenzivnějšímu prožívání zážitků
– Zlepšení orientačních schopností dětí a smyslu pro vzdálenost a čas
– Pohyb na čerstvém vzduchu před či po vyučování je prostě zdravý

(5) Sí» 20 hlavních zelených stezek – Greenways Berlíně

Od vize…
V roce 2003 vznikl občanský projekt pod názvem „Plán pro dvě hlavních Greenways v Berlíně“. Jeho hlavním cílem bylo zapojit do plánovacích procesů občany, nezatížené zájmem pouze o jeden obor, a navrhnout sí» stezek spojující centrální části města s okrajovými sídlišti. Popudem k této zatím nevyzkoušené metodě bylo rozhodnutí senátu (1994), že zelené stezky spojující zelené plochy se mají stát součásti programu na rozvoj krajiny v hlavním městě. Důležitým aspektem projektu byla i mobilita a rekreace znevýhodněných občanů, a» už seniorů, mládeže či hendikepovaných lidí mimo hlavní, převážně dopravní stezky pro pěší a cyklisty. Projekt zaštítilo sdružení pro podporu chůze Fuss, aktivně se na něm podílí na 170 dobrovolníků.

…k praktickým mapám
Hlavní přínos projektu spočívá v detailním zmapování a konkrétním navržení 500 km stezek pro pěší a cyklisty na dvaceti hlavních zelených trasách prostupujících celým Berlínem. Výsledky byly na náklady města digitalizovány a v letošním roce vyšla za podpory berlínského senátu detailní mapa s popisem všech stezek v nákladu 10 tisíc kusů. Dobrovolníci pořádají na stezkách pravidelné akce a obnovují značení.

Projekt koordinuje již pět let Eva Epple, která vidí jeho hlavní přínos v zapojení občanů do plánování i realizace stezek jak z východní, tak západní části v minulosti rozděleného Berlína. Od roku 2005 se aktivit účastní také největší ekologicky zaměřená nevládní organizace BUND a od letošního roku funguje projekt jako PPP (public private partnership). Dalšími kroky projektu bude realizace konkrétních opatření pro zlepšení bezpečnosti (přechody a křížení stezek), vtažení městských částí a postupná aktualizace jednotlivých tras. Kromě rekreačního využití slouží stezky také pro environmentální osvětu ve školách a pomáhají hendikepovaným spoluobčanům. Pro letošní rok je hlavním cílem vyznačení zeleného pásu kolem centrálního Berlína.

Projekt funguje od roku 2006 jako součást Místní Agendy 21 v oblasti ochrany klimatu a podpory udržitelného rozvoje. Berlínský senát přijal právě v tomto roce plán pro Místní Agendu 21 v sedmi různých oblastech. V roce 2006 obdržel projekt ocenění nevládní organizace Grüne Liga za přínos pro ochranu životního prostředí. Eva Epple letos obdržela letos cenu Trophée de Femmes Nadace Yvese Rochera za rozvoj ekologických projektů v Německu a za osobní angažovanost v ochraně životního prostředí a přírody.

Více o projektu:
http://gruene-wege-berlin.de
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/umwelt/berlin_move/de/hauptwege
Mapy a průvodce k projektu zelených stezek v Berlíně: http://dein-plan.de

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře