Czechitas vytvořily interaktivní mapu cyklistiky v Liberci. Na základě dat z Do práce na kole

Kudy, jak a proč se po Liberci jezdí na kole? To se rozhodly v rámci kurzu neziskové organizace Czechitas zanalyzovat Magdaléna Janoušková a Katarína Vráblová. Pracovaly s daty z naší výzvy Do práce na kole a vytvořily mapu pohybu cyklistů po severočeské metropoli.

V tříměsíčním kurzu Data: Krok za krokem se účastnice připravují na budoucí kariéru datových analytiček. A Katarína s Magdalénou fandí výzvě Do práce na kole, a kromě dat je zajímá také urbanismus, rozhodly se tak spojit příjemné s užitečným. Oslovily AutoMat s prosbou o poskytnutí datasetů o trasách účastníků a účastnic Květnové výzvy. „Než pracovat na něčem fiktivním, raději bychom se zaměřily na téma, které se aktuálně skutečně řeší, a je potřeba ho zpracovat,“ napsala nám Katarína.

⮕ Článek a studie Czechitas ⬅

Proč zrovna Liberec?

Po vzájemné dohodě jsme jim rádi poskytli data z Květnové výzvy 2023 v Liberci, kterému se z hlediska cyklodopravy nedostává tolik pozornosti jako Praze nebo Brnu. „Chtěly jsme upoutat pozornost k cyklistické kultuře v Liberci a podpořit snahy místních o zlepšení cyklistické infrastruktury. A pro tyto účely se nám vytvoření interaktivní mapy jevilo jako nejlepší řešení,“ vysvětlují autorky datamapy.

Takhle interaktivní mapa Liberce vypadá

Kudy kdo jezdí

Jejím úkolem bylo vizualizovat intenzitu jízd a identifikovat nejrušnější silnice, stejně jako preferované trasy cyklistů. „Dále jsme zkoumaly rozdíly v preferencích tras mezi muži a ženami. Použily jsme barevné schéma, kde fialová barva představovala muže a červená barva představovala ženy. To nám umožnilo efektivně vizualizovat a porovnat intenzitu a volbu tras na základě pohlaví,“ vysvětluje Katarína. Kromě toho je na mapě také vrstva, která vizualizuje cyklistickou infrastrukturu v celém libereckém regionu.

Na výsledek mrkněte sami

Přečtěte si o tom, jak konkrétně při své práci postupovaly a jak vypadá její výsledek. „Práce na projektu nás bavila a určitě bychom se rády mapě dále věnovaly i po skončení kurzu a doladily detaily,“ uzavírá Katarína. A nám nezbývá než dodat: Dobrá práce a děkujeme!

Líbí se vám, co v AutoMatu děláme? Podpořte nás a nakrmte AutoMat jakoukoliv částkou. Děkujeme. 

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře