Zbytečné vedení kola na pražské cyklotrase A 2

10. 04. 2024, Cyklodoprava , LAB

Od pondělí 8. dubna je na jedné z nejvýznamnějších cyklostezek v Praze A 2 v Podolí zřízena objížďka staveniště Dvoreckého mostu se 120 metry vedení kola. Obchozí trasa přitom zabírá celý jízdní pruh a je tak dostatečně široká. Nesmyslné opatření se pokoušeli zvrátit ještě před vydáním zástupci samosprávy, ale marně. Investor řešení hájí tím, že při podobných uzavírkách nedostal žádnou stížnost.

Je tedy asi na cyklistické veřejnosti, aby v Praze obvyklý způsob „zohledňování“ cyklistů při uzavírkách neignorovala a úřadům se řádně vyjádřila. Co se tedy na Podolském nábřeží vyznačilo?

Je to ošklivé a bude ještě horší

Aktuálně je uzavřena stezka A 2 v délce zhruba 120 metrů a bezmotorová doprava je svedena do dosavadního pravého jízdního pruhu. Ten byl přenosnými prvky zúžen na cca 2,5 metru, a vlivem toho v něm bylo přikázáno vedení kola. Místo je nicméně přehledné. Na trase A 2 máme i užší úseky, například u modřanského nádraží, kde to sice není příjemné, ale vedením kola tam malá šířka komunikace řešena není.

Cyklotrasa A 2 se tak dočkala zbytečného omezení, navíc bez funkční objížďky. V problémovém úseku je směrem z centra zrušen i cyklopruh, a pokud byste náhodou chtěli na začátku uzavírky vjet do vozovky a pokračovat legálně s auty, je vám to pro jistotu zábranami znemožněno.

Ale to není poslední zásah. V dalších etapách se předpokládá obousměrná jízda aut za tramvajovým pásem. Přes staveniště bude zřízen nouzový pěší koridor značné délky. Cyklisté mají údajně jezdit ulicí Podolskou, aniž by bylo jasné, jak se do ní dostanou.

Marná snaha samosprávy

Nevhodný návrh značení se v posledním měsíci snažili řešit interně zástupci magistrátu a členové cyklokomise, ale bez úspěchu. Odpovědí od zástupce investora bylo, že když byla v místě podobná uzavírka vloni, žádné stížnosti nebyly a tudíž to evidentně není problém.

To si můžeme vykládat jako dost zřetelnou výzvu k tomu, abychom, kdo místem na kole jezdíme, tentokrát problém neřešili pouze řídítky, ale také pomocí klávesnice, monitoru a datové schránky.

Kdo jste ještě pomocí datovky nepsali úřední dopis, tak vězte, že zaslání datovou schránkou veřejné instituci je zdarma.

Jak napsat přes datovou schránku?

Adresátem je Hlavní město Praha. Do popisu zprávy je vhodné uvést přesněji adresáta, odbor magistrátu, který dopravně-organizační opatření vydal. Tím je odbor Pozemních komunikací a drah, zkráceně PKD. ID datové schránky je 48ia97h.

Stížnost je vhodné vložit ve formátu PDF a není ji už třeba dál elektronicky podepisovat. Úpravu značení vydal odbor dne 28. 3. jako dočasné opatření obecné povahy č. MHMP 542822/2024, takto jej lze do 15. 4. dohledat na úřední desce. Tato etapa uzavírky končí 21. 4., ale další etapy budou následovat až do podzimu.

Pokud tedy budete psát stížnost, upozorněte především na to, že nepovažujete za vhodné přikazovat vedení kola v dalších etapách uzavírky, která se připravuje a ještě nebyla zveřejněna.

Napsat můžete i poštou: Hlavní podatelna Magistrátu hlavního města Prahy, odbor Pozemních komunikací a drah, Jungmannova 35/29, Praha 1, 110 00; nebo emailem na elektronickou adresu podatelny: posta@praha.eu.

 

Líbí se vám, co v AutoMatu děláme? Podpořte naši nezávislou a systematickou činnost a Nakrmte AutoMat. 

Nakrmte AutoMat

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře