2008: Auto*Mat v prvním roce

28. 05. 2010, Uncategorized @cs

,,Rok 2008 byl pro Auto*Mat zlomový. Po letech koordinované činnosti nezávislé iniciativy, na které se podílela řada lidí, vznikl stabilní a dále se rozvíjející tým. Stabilita byla a je pro náš úspěch klíčová, neboť dává naší práci vizi do budoucna. Smysl Auto*Matu však zůstává nadále stejný – vytvořit město pro dobrý život, ať už jsme v tuto chvíli manažeři, doma s dětmi či míříme do důchodu. Nadále věříme a jsme čím dál více přesvědčeni, že existuje takové fungování města, které vytváří kompromis dost vlídný a dobrý pro všechny skupiny. Nepřípustné je pouze chování, které soustavně zhoršuje podmínky a zatěžuje život všech.

Práce na skvělém městě není krátkodobou záležitostí; potrvá léta. Tím neříkám, že nemáme úspěchy – každý rok skutečně přinese další zlepšení. Nicméně s prohlubujícím se poznáním o správě města vidíme řadu milníků, které ještě musíme překonat. A k tomu potřebujeme další pomoc a vytrvalost všech, kdo v okruhu Auto*Matu působí.“ — Michal Křivohlávek, člen výkonné rady Auto*Matu.

Výroční zpráva není suché čtení! Najdete ji zde.

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře