Přibývá cyklistů, cyklistek i nehod. Zaměřili jsme se na statistiky roku 2023

21. 02. 2024, LAB

Dle dostupných dat či množství výpůjček sdílených kol jezdí po Česku více cyklistů a cyklistek. Hlavně proto se v minulém roce opět navýšil počet cyklistických nehod i množství zraněných. Poprvé jsou dostupné i statistiky zaměřené na koloběžky.

Význam cyklistiky v celkovém dopravním mixu roste. Stojí za tím mj. lepší dostupnost elektrokol i bikesharingu. Počet výpůjček sdílených kol například v Praze se přes aplikaci Lítačka zvýšil o 25 % (a počet uživatelů přes Lítačku dokonce o 41 %). Tím pádem přibývá i cyklistických karambolů. Nehod s účastí cyklisty, mezi něž řadíme i koloběžkáře (více v následujícím odstavci), bylo v roce 2023 nahlášeno 4 680. Oproti roku 2022 jde o šestiprocentní navýšení. Jelikož není možné se řídit podle jednoho ukazatele, pojďme si nehody rozdělit dle zavinění.

Za dvěma třetinami z celkového počtu nehod s účastí jízdního kola stojí sami cyklisté. Z toho zhruba 47 % představují tzv. samonehody, tedy případy, kdy cyklisté zaviní nehodu, jejíž účastníkem není nikdo jiný. Ve vzájemných střetech s motorovými vozidly zaviní cyklisté 40,1 % nehod a tento podíl zůstává dlouhodobě stejný. Pozvolna rostoucí poměr zavinění všech nehod cyklisty vyplývá z rostoucího počtu samonehod, jak je možné vyčíst z grafu výše.

Oproti předcházejícímu roku si také cyklisté z nehod odnesli více následků na životě a zdraví, jak ukazuje druhý graf. Vyhaslo o jeden lidský život více, s těžkým zraněním přibylo nehod šest. Vzhledem k celkovému počtu nehod je ale zvýšení méně razantní, jen dvouprocentní. Vážnými následky naopak končí méně nehod než v minulosti. Zatímco loni tak končila jedna nehoda z patnácti, před patnácti lety přibližně jedna ze sedmi. Více než šest z deseti nehod s vážnými následky (tzv. KSI index = killed or seriously injured) mají stále na svědomí řidiči motorových vozidel. V celkových číslech řidiči motorových vozidel v roce 2023 způsobili 380 smrtelných nehod (s 411 usmrcenými) oproti 26 nehodám zaviněných řidiči nemotorových vozidel. Naopak u lehkých zranění se rok 2023 zapíše jako rekordní.

Ve statistikách poprvé i koloběžky, má to ale háček

Z hlediska zákona jsou koloběžky včetně těch s elektrickým pohonem (výkon do 1000 W, rychlost do 25 km/h), podobně jako elektrokola řazeny do kategorie nemotorové vozidlo – jízdní kolo. Od roku 2023 mezi druhy vozidel odlišuje policejní statistika (elektro)koloběžky (bez pedálů) a jízdní kola (včetně elektrokol). Zatím sice nelze porovnávat s předchozími roky, ale i tak se dá z bližší kategorizace leccos vyčíst.

Z celkového počtu nehod nemotoristů jich lehce přes 10 % způsobili právě řidiči bezpedálových strojů. K podobnému podílu se dostáváme u zraněných a usmrcených. Nejvýraznější je podíl u nehod způsobených pod vlivem alkoholu a drog, tam jde o více než 15 %. Kromě relativních čísel je pozoruhodný i absolutní počet srážek s chodci. Ve statistice jsme v roce 2023 zaznamenali „pouhých“ jednadvacet střetů s nemotorovými vozidly, z nichž většinu mají na svědomí právě elektrokoloběžky. Lze ale očekávat, že mnoho dalších menších kolizí se do policejních statistik vůbec nedostane.

Mezi nehodami (elektro)koloběžek jsme zaznamenali také řadu nepřesností, což je při zavádění změn pochopitelné. Některé nehody zaviněné koloběžkáři s elektropohonem se ve webové aplikaci Centra dopravního výzkumu objevují v sekci zavinění řidiči nemotorových vozidel a jiné naopak v sekci zavinění motorovými vozidly. O vysvětlení jsme požádali Centrum dopravního výzkumu.  Do budoucna apelujeme na zvýšenou pozornost při zaznamenávání nehod a zpřesnění kategorizace jak ve statistice Policie ČR, tak v zákonných předpisech.

Alkohol se objevuje častěji

Podobně jako celkový počet nehod s účastí jízdního kola roste i počet nehod v opilosti a pod vlivem drog. V roce 2023 se poprvé vyšplhal na více než 900. Podíl těchto nehod (mezi všemi cyklonehodami) se však v desetiletém průměru nijak nezměnil. Vůči loňsku šlo naopak o malý propad, stále se však omamné látky vyskytují u 29 % všech nehod s účastí jízdních kol.

Pochmurná čísla mírně vylepšuje fakt, že pouze v pětině případů šlo loni o nehodu s protistranou (auto, chodec, kolo…). Většinou taková jízda končila havárií či nárazem do pevné překážky. Když došlo na úmrtí či těžká zranění, odnesli to téměř vždy právě viníci, tedy cyklisté či koloběžkáři. U úmrtí jsou statistiky dokonce stoprocentní. Zkrátka cyklisté si následky většinou přivodí sami, a naopak mnoho jiných neohrozí. V minulém roce zranili při jízdě v opilosti 5 dalších lidí – tři chodce a dva jiné cyklisty. Motoristé pod vlivem způsobí ročně až šestkrát méně nehod, ale více než čtyři z deseti těžce zraněných či usmrcených nepatří mezi viníky. Jde jednak o spolujezdce, ale významně i o ostatní účastníky silničního provozu.

Rádi bychom touto cestou přesto na závěr apelovali na ty, kteří pod vlivem alkoholu sedají na kolo: Dostaňme myšlenku Suchého února do celoročního chování za řídítky. Škoda každého života, ale i zbytečného zranění.

Líbí se vám co v AutoMatu děláme a chcete podpořit rozvoj městské cyklistiky? Přidejte se k našim dárcům a nakrmte AutoMat jakoukoliv částkou. Děkujeme!

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře