Podali jsme připomínku ke změně území v Ruzyni

06. 02. 2024, LAB , Územní rozvoj

Změna územního plánu  souvisí  s  projektem Westpoint Ruzyně (nyní skladový areál) v Praze 6. Pro místo, kde má vyrůst na 2 tisíce bytů, žádá AutoMat zachování zeleně, řešení prostupnosti území a cyklodopravy, i podmíněnost novou železniční zastávkou.

Návrh změny Z 2841/00 pražského územního plánu se týká skladového areálu, na kterém má podle dostupných údajů vzniknout 2 200 nových bytů, což může zvýšit počet obyvatel lokality i o 5 000. A také výrazně navýšit množství automobilů v provozu.

Jde však jen o část území, které řešila podkladová studie Nová Ruzyně, prezentovaná v roce 2018. Projednávaná změna bohužel neřeší zbývající části, na což jsme také v připomínce upozornili. Apelujeme na to, aby se ke změnám plánu přistupovalo koncepčně a geograficky blízké změny byly projednávány společně i ohledem na vynaložené finance.

Zásadní pro nás je ale především řešení dopravy a prostupnosti území:

  • Navrhujeme podmínit realizaci záměru zřízením železniční zastávky Praha-Liboc. Lokalita má velký potenciál z pohledu napojení na tratě hromadné dopravy a byla by škoda tuto šanci promarnit.
  • Navrhujeme doplnit do dopravního výkresu vedení cyklotras celoměstského systému A 6 a A 163 dle přiloženého  schématu nebo v obdobných koridorech.
  • Navrhujeme zakotvit prostupnost územím skrze plovoucí značku urbanisticky významné plochy a dopravní spojení, veřejná prostranství /DU/.
  • Žádáme o doplnění plovoucí značky parky, historické zahrady a hřbitovy /ZP/ do plochy všeobecně obytné /OV-G/.
  • Před schválením Změny požadujeme vypracování podrobné dopravní studie celé lokality a jejího blízkého okolí.

Celý text připomínky naleznete ZDE

Líbí se vám, co v AutoMatu děláme a chcete nás podpořit? Nakrmte AutoMat jakoukoliv částkou.

 

 

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře