AutoMat dětem: V rámci Generace U provedl spolek stovky dětí světem udržitelné dopravy

Také v roce 2023 pokračoval AutoMat v rozvíjení svého vzdělávacího projektu s názvem Generace U – tedy udržitelná. V rámci řady terénních programů i promítání ve školách zasvětil stovky dětí do problematiky udržitelné dopravy a města vstřícného ke všem jeho obyvatelům a obyvatelkám. Co konkrétně jsme dělali?

V březnu jsme v rámci projektu navázali spolupráci se ZŠ Grafická na pražském Smíchově. Ve spolupráci s odborníky z Laboratoře udržitelného urbanismu jsme naplánovali trasy pro jednotlivé třídy.

V průběhu dubna a května proběhly interaktivní procházky pro třídy prvního stupně. Pro každou třídu byl program připraven podle věku a počtu dětí po konzultaci s třídní učitelkou. Na procházce se děti naučily bezpečně přecházet v místech bez přechodu pro chodce. Dále se podílely na průzkumu druhů dopravních prostředků a počtu jejich zastoupení v dané lokalitě. Zahrály si hry, během kterých si uvědomily prostorové nároky osobních automobilů, jízdních kol a tramvají. Zjistily výhody a nevýhody jednotlivých způsobů dopravy a jejich dopad na životní prostředí. A také se dozvěděly něco o historii Smíchova a jeho rozvoji z hlediska dopravy, infrastruktury a občanské vybavenosti.

Generace U za ZŠ Grafická

V květnu se dále uskutečnilo promítání série videí AutoMatův průvodce udržitelnou mobilitou pro žáky a žákyně druhého stupně a následná diskuze s naším odborníkem z Laboratoře udržitelného urbanismu Vratislavem Fillerem, kde se žáci dozvěděli mnoho nových informací a mohli se zeptat na cokoliv, co je k tématu zajímá. Po promítání a diskuzi dostali prostor na vyplnění pracovního listu, aby si nové poznatky lépe zapamatovali a mohli se k nim vracet.

Od pedagogů ze ZŠ Grafická jsme také získali zpětnou vazbu na jednotlivé části vzdělávacích programů a mohli se tak ujistit, že program je sestaven prakticky, srozumitelně a že přináší nové poznatky.

V měsíci květnu jsme také uspořádali projektový den zaměřený na bezpečnou jízdu na kole pro děti v lesní školce Na Dvorečku. Děti se dozvěděly například co patří do povinné výbavy cyklisty*ky, seznámily se se základními dopravními značkami a zkusily si projet překážkovou dráhu se slalomem.

Během letních prázdnin jsme zpracovávali zpětnou vazbu od účastníků vzdělávacích programů a aktualizovali pomůcky, které používáme k aktivitám – tisk barevných obrázků a pracovních listů pro žáky.

Od září do listopadu se uskutečnily interaktivní procházky na Praze 8 pro třídy ze ZŠ Nad Šutkou. Paní ředitelka Rambousková nás oslovila na podnět jednoho z rodičů žáků školy.

Vzdělávací programy jsou v souladu s dokumentem Rámcový vzdělávací program pro základní školy. Navazují na téma Člověk a jeho svět a poskytuje prohloubení znalostí podtématu Místo, kde žiju. Programy také plní preventivní funkci v oblasti bezpečnosti dětí při pohybu v dopravě ať už jako chodce, cestujícího městské hromadné dopravy nebo jako cyklisty. A v neposlední řadě tento projekt naplňuje obsah environmentální výuky.

Vzdělávacích aktivit se vždy účastnili i pedagogičtí pracovníci – třídní učitel a asistent pedagoga. V lesní mateřské školy to byli 4 průvodci a průvodkyně z dané školky. Programy jsme vždy doplnily pracovními listy a materiálem pro vyučující.

Během interaktivních procházek se žáci měli možnost podívat na okolí školy a často i svého bydliště z pohledu udržitelné dopravy a uvědomit si vliv jednotlivých druhů dopravy na zdraví obyvatel a na životní prostředí. Dále například zjistili kolik místa zabere jedno zaparkované auto, kolik lidí přepraví tramvaj a nebo odkud může být elektřina pro elektromobily. Naučili se bezpečně přecházet i na místech, kde není přechod pro chodce a zvědomili si, co všechno tvoří město a jeho občanskou vybavenost a také jak jej sami mohou ovlivňovat a tvořit.

Více k tématu Vzdělávání na stránkách AutoMatu.

 

 

Projekt je realizován s finanční podporou hlavního města Prahy.

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře