Klimatická krize není genderově neutrální: OSN volá po opatřeních zaměřených na ženy

24. 10. 2023, LAB

Jen třetina zemí s plány na zvládání klimatické krize do nich zahrnuje přístup k péči o matku a dítě a sexuální a reprodukční zdraví, hlásí zpráva Populačního fondu OSN.

Ze 119 států, které publikovaly své plány, jen 38 počítá s přístupem k péči o matku a dítě a jen 15 z nich zmiňuje násilí na ženách. Zpráva, na které se podílela i Queen Mary University of London, je vůbec první, která se na tímto tématem zabývá. Apeluje na státy, aby reflektovaly, jak moc velký vliv má klimatická změna na životy žen a dívek, a podnikly patřičné kroky.

Klima prohlubuje nerovnosti

Rostoucí teploty jsou spojeny se zdravotními riziky a komplikacemi v těhotenství, například s těhotenskou cukrovkou. Extrémní teploty vedou ke zvyšujícímu se počtu předčasných porodů i novorozeneckých úmrtí. Report také uvádí, že klimatická krize prohlubuje již existující nerovnost mezi pohlavími. Například ve východní a jižní Africe poškodily tropické cyklóny zdravotnická zařízení, omezily přístup k péči o matku a dítě a podílely se na šíření vodou přenosných chorob jako je cholera.

Dcery živit nemůžeme

Hurikány a sucha zvyšují riziko genderově podmíněného násilí a dětských sňatků, rodiny v tíživých situacích tísni nejsou schopné starat se o dcery a hledají pro ně ženichy. Angela Baschieri, poradkyně Populačního fondu a jedna z autorek studie, řekla deníku The Guardian: „Když se podíváme na akční plány pro ženy a dívky, plány jednotlivých států ukazují, že by se pro ně rozhodně dalo udělat více. Víme, že klimatická změna se více dotýká žen a není genderově neutrální, tudíž je potřeba na tyto rozdíly a vlivy poukazovat.“

Klimatická změna ohrožuje zejména ženy chudého jihu

Kdo vidí ženy?

Zpráva také zdůrazňuje země, které v této oblasti jednají. Paraguay, Seychely a Benin specifikují potřebu výstavby klimatické změně odolných zdravotnických zařízení, která by ženám zajišťovala bezpečný porod a přístup k péči. Devět zemí, včetně El Salvadoru, Sierry Leone a Guiney, přijímají opatření proti genderově podmíněnému násilí. Pouze Dominikánská republika zmiňuje potřebu antikoncepce, a to i přesto, že existuje řada důkazů, že klimatickou změnou způsobené katastrofy ovlivňují přístup k plánovanému rodičovství. Vietnam je pro změnu jedinou zemí, která zdůrazňuje, že dětské sňatky se v časech uzavírají mnohem častěji, protože rodiny hledají možnosti, jak snížit svou ekonomickou zátěž (například v Bangladéši vzrostl počet sňatků dívek ve věku 11 – 14 let o 50 % v letech s extrémními teplotami).

„Klima nám podráží nohy v boji proti genderové nerovnosti. Naším cílem bylo ujistit se, že klimatická opatření mají rozdílný vliv na ženy a že tuto skutečnost zohledňují,“ říká Baschieri.

Líbí se vám co v AutoMatu děláme? Podpořte nás, udržitelnou mobilitu a městskou cyklistiku v Česku jakoukoliv částkou a nakrmte AutoMat. Díky!

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře