Hostili jsme setkání Central European Active Mobility Lab

16. 10. 2023, LAB

V rámci mezinárodního projektu Central European Active Mobility Lab (CEAML) hostil spolek AutoMat v Praze partnery ze slovenské Cyklokoalície, Maďarského klubu cyklistů a organizace Mobillisimus. Společně pracují na pilotních studiích, které ověřují dopady intervencí ve veřejném prostoru či změn v dopravní organizaci či infrastruktuře. Projekt podpořila i Evropská klimatická nadace, jejíž zástupce se setkání začátkem října zúčastnil.

Dopolední část byla vyhrazena představení průběhu jednotlivých studií. V Praze jsou studie zaměřeny na nově otevřenou lávku HolKa a nahrazení piktogramů ochranným cyklopruhem na ulici Černokostelecká. Během letošního roku jsme provedli sběr dat, sčítání pěších a cyklistů ve zkoumaných lokalitách, měření rychlosti vozidel a hloubkové kvalitativní rozhovory. Dále jsme v souvislosti s projektem využili dotazníkové šetření vyhodnocující subjektivní bezpečnost lidí na kolech. Toho se v rámci grantu MHMP zúčastnilo více než 1800 respondentů.

Schéma pilotních studií v Praze

V Bratislavě se kolegové zaměřují na změnu organizace dopravy na ulici Podhájská, kde dojde k redukci jízdních pruhů pro automobily, zřízení cyklopruhu, ostrůvků pro přecházení pěších či ke zřízení první křižovatky „nizozemského typu” umožňující bezpečný průjezd na kole. Kolegové v Maďarsku zkoumají dopad zřízení školní ulice ve čtvrti Józsefváros.

Ilustrační výsledky měření rychlosti v Bratislavě

Závěr setkání byl věnován diskusi nad pokračováním projektu v roce 2024, kdy je plánováno druhé kolo sběru dat umožňující vyhodnotit dopad realizovaných intervencí.

Odpolední část setkání byla věnována technické vyjížďce na kolech s odborným komentářem Vratislava Fillera. Během trasy se kolegové ze Slovenska a Maďarska mohli seznámit s pražskou dlažbou, cykloobousměrkami, zkoumanou lávkou HolKa či duální infrastrukturou.

Foto: Anna Kociánová

Projekt bude letos pokračovat zpracováním nasbíraných dat, publikací výzkumné zprávy zkoumající vnímanou bezpečnost jízdy na kole v závislosti na infrastruktuře a sérií listopadových webinářů na téma zklidňování dopravy, školní ulice a nízkoemisní zóny.

Foto: Anna Kociánová

Líbí se vám co v AutoMatu děláme? Podpořte nás, udržitelnou mobilitu a městskou cyklistiku v Česku jakoukoliv částkou a nakrmte AutoMat. Díky!

Mohlo by vás také zajímat

Veřejná doprava zdarma: Čistí vzduch i silnice a pomáhá vrátit klimatické cíle do reality (5. 12. 2022)

Proč stojí za to přidat se k lidem, kteří nás podporují? Natočili jsme pro vás shrnutí AutoMatího roku (20. 12. 2022)

Zaslali jsme otevřený dopis novému pražskému zastupitelstvu. Připojte se také k našemu Programu Ideál (3. 11. 2022)

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře