Podali jsme připomínky k EIA pro severní část Pražského okruhu

V rámci posuzování vlivu záměru na životní prostředí EIA jsme podali připomínky k pokračování stavby Pražského okruhu mezi Ruzyní a Březiněvsí. Žádáme například doplnění vedení cyklotras, prověření tzv. regionální varianty či zohlednění plánovaného tramvajového spojení Prahy 6 a Prahy 8.

Konkrétně jsme v našem vyjádření odeslaném na Ministerstvo životního prostředí zmínili šest připomínek:

1. korektní hodnocení smysluplnosti radiálně-okružní koncepce v podmínkách Prahy – odůvodnění záměru obecně nadhodnocuje přínos nových staveb pro automobilovou dopravu v těsné blízkosti měst (v metropolitním regionu naprosto převažuje doprava zdrojová a cílová);

2. posouzení záměru ve variantách, a to s dříve posuzovanou regionální trasou – cílem posuzování  má být nalezení takové podoby, která bude mít nejmenší negativní dopady, nikoliv zda vybraná varianta projde se zhoršením, které se prohlásí za únosné;

3. posoudit záměr s upřednostněním zájmu ochrany životního prostředí před zájmem na realizaci záměru – posuzování by se mělo dít v zájmu životního prostředí a nikoliv v zájmu realizace záměru;

4. doplnit posouzení o variantu s tramvajovou tratí Bohnice–Podbaba – realizace může proběhnout víceméně souběžně, trať přitom bude mít zásadní dopad na konkurenceschopnost veřejné dopravy;

5. doplnit posouzení o variantu se zprovozněním Městským okruhem ve zkušebním režimu – stavba  je deklarována jako priorita hl. města a je v pokročilejší fázi přípravy než posuzované záměry;

6. do podkladové dokumentace a vyjádření doplnit jednoznačné vedení cyklotras dle celoměstského systému – dokumentace je zpracována v takové míře podrobnosti, že v zásadě fixuje řešení cyklodopravy a v řadě lokalit realizaci cyklotras dle platných strategií v plně funkční podobě v podstatě znemožní.

Vyjádření v plném znění najdete zde.

Líbí se vám co v AutoMatu děláme? Podpořte nás, udržitelnou mobilitu a městskou cyklistiku v Česku jakoukoliv částkou a nakrmte AutoMat. Díky!

Mohlo by vás také zajímat

Blanka 2 má dokumentaci k územnímu rozhodnutí. Pro „razítko” ale musí Praha zavést mýto (15. 03. 2022)

Metro O a Průmyslový polookruh: Dopravní záměry, které Praha potřebuje (10. 02. 2022)

Skutečně plní příprava Městského okruhu podmínky EIA?  (29. 07. 2020)

 

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře