Vedení Prahy jsme poslali otevřený dopis kvůli klimatickým závazkům

Jak hlavní město plní své závazky ohledně klimatu a udržitelné dopravy, když jsme často svědky pravého opaku? Zeptali jsme se na to v otevřeném dopise adresovaném primátorovi, jeho náměstkovi pro dopravu a náměstkyni pro životní prostředí. Připomněli jsme jim zároveň cíle, kterých má město dosáhnout již za sedmi let: například snížení emisí CO2 o 45 % či 81% podíl aktivní mobility a veřejné dopravy.

V posledních měsících došlo v některých městských částech ke krokům výrazně směřujícím proti smyslu těchto strategií (například nová parkovací místa na chodnících), zároveň zaznívají odporující si vyjádření představitelů města ohledně přístupu ke snižování zátěže automobilovou dopravou (třeba v rámci debaty o zpoplatnění vjezdu do centra).

Za klíčové strategie přitom považujeme Klimatický plán hlavního města Prahy do roku 2030, dále Strategii aktivní mobility a Standardy aktivní mobility. Strategické dokumenty vycházejí z usnesení pražského zastupitelstva k vyhlášení klimatického závazku hl. m. Prahy, respektive schválení Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí.

Schválení uvedených strategií a jejich cílů si vážíme, uvědomujeme si také složitost prosazování jednotlivých závazků v rámci spolupráce s městskými částmi, které mají v případě hlavního města značnou autonomii. Přesto vyvstává řada otázek, zda realizace probíhá dostatečně rychle, koordinovaně a jak vlastně spolupráce s jednotlivými městskými částmi funguje.

Konkrétní příklady, naše hodnocení plnění části závazků a dotazy na vedení hlavního města naleznete v úplném znění otevřeného dopisu ZDE.

Líbí se vám co v AutoMatu děláme? Podpořte nás, udržitelnou mobilitu a městskou cyklistiku v Česku jakoukoliv částkou a nakrmte AutoMat. Díky!

Mohlo by vás také zajímat

Parkování místo dostupného bydlení? Podali jsme připomínky k nové stavební vyhlášce (19. 7. 2023)

Vyjádření spolku AutoMat k zadržení cyklisty vyznačujícího cyklopruh na magistrále (9. 2. 2023)

Dýchání emisí z dopravy zvyšuje úmrtnost, potvrdila mezinárodní metaanalýza (24. 4. 2023)

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře