Analýza: Pravidlo 1,5 metru pomohlo, zachraňuje životy

Kvůli zpochybňování pozitivních dopadů zavedení 1,5metrového odstupu při předjíždění (viz např. nedávný článek, který už v titulku spojuje toto pravidlo s více usmrcenými cyklisty) se AutoMat podrobněji podíval na vývoj nehodovosti cyklistů v roce 2022. Zjistili jsme, že i když celkový počet nehod vzrostl, u nehod souvisejících s předjížděním cyklistů jsou těžké zdravotní následky naopak nižší. Rostoucí počet nehod lze přičíst spíše většímu objemu cyklistické dopravy a bohužel též zvyšující se agresivitě účastníků provozu.

Výsledky srovnání roku 2022 po zavedení 1,5metrového bočního odstupu ukazují zvýšení celkového počtu nehod s účastí cyklistů zhruba o desetinu oproti roku 2021. Ten byl však ještě ovlivněn covidovými restrikcemi a útlumem dopravy (např. do práce) obecně. Obdobně vzrostl počet srážek cyklistů s jinými vozidly i počet tzv. „samonehod” – např.  pádů z kola, nárazů do překážek apod. bez dalšího účastníka. To jsou  nehody, které mají se zavedením pravidla 1,5 metru pramálo společného. O desetinu vzrostly i srážky cyklisty s vozidlem, které nesouvisejí s nesprávným předjížděním.

Celkový nárůst počtu nehod s účastí cyklisty tak nemá přímou souvislost se zavedením pravidla 1,5 metru a v žádném případě jej nelze s tímto pravidlem spojovat. 

Stejně jako v loňském roce jsme vytřídili nehody, které mají souvislost s předjížděním cyklisty v místech, kde to není vhodné nebo bezpečné. Závěr byl zřejmý: Zatímco skoro ve všech jiných případech počty nehod s účastí cyklistů rostly, právě u nehod s těžkými následky souvisejících s předjížděním byl zaznamenán pokles.

Lze tak uzavřít, že zavedení pravidla 1,5 metru pravděpodobně omezilo celkový počet nehod s účastí cyklistů s těžkými následky, a to navzdory obecnému nárůstu počtu nehod s účastí cyklisty. Oproti mediálním sdělením z nedávné doby tak můžeme prohlásit, že zavedení 1,5 metru má na bezpečnost jízdy na kole pozitivní dopad.

A kde lze hledat příčiny nárůstu počtu nehod? Předně rok 2021 byl stále poznamenán covidovými restrikcemi, tedy objem cyklodopravy byl o něco nižší. Větší počet nehod tak do značné míry odpovídá zvýšení cyklistického provozu nad hodnoty před covidem. Což je teze se kterou pracuje i organizace BESIP. Dále naše analýza příčin nehod a podílu zavinění naznačuje, že rostoucí počet srážek aut a cyklistů zaviněných řidiči motorových vozidel souvisí s agresivním způsobem jízdy.

A právě na tyto skutečné příčiny a problémy je třeba se soustředit, pokud to se snahou o snížení nehodovosti, respektive se snahou o zvýšení bezpečnosti na silnicích myslíme vážně. Bulvarizace tématu a nepodložená tvrzení jen zbytečně vyhrocují vztahy mezi jednotlivými účastníky provozu.

Kompletní analýza nehodovosti.

Technické poznámky

  • V analýze jsme použili stejnou metodiku přiřazení nehod k předjíždení jako v roce 2022.
  • Přístup k datům PČR máme pouze přes veřejný portál nehody.cdv.cz, které dovolují jen omezené analýzy.  Pro pokročilejší analýzy by byl třeba přístup k databázi nehod spravované Centrem dopravního výzkumu, v.v.i.
  • V analýze jsme identifikovali výrazný nárůst počtu nehod s uvedenou příčinou nedodržení bočního odstupu při předjíždění nebo vyhýbání (+36 %). To ale nelze považovat za důkaz selhání pravidla 1,5 metru. A to právě proto, že došlo ke změně zákonného rámce a tím i k redefinici bočního odstupu a metodického uchopení ze strany PČR. Započtou-li se všechny relevantní příčiny, nevybočuje nárůst počtu takovýchto nehod z obecného nárůstu nehodovosti. Mimoto došlo v roce 2022 k metodickým změnám v zatřiďování nehod ze strany PČR.

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře