Studie zkoumala vliv bezpečnostních prvků na naše vnímání cyklistů. Dospěla k překvapivým výsledkům

Práce australských vědců publikovaná v letos květnu v magazínu Science Direct zkoumala, jak lidé na kolech, kteří používají bezpečnostní prvky typu reflexní vesty a přilby, snižují svou vlastní bezpečnost. Přijde vám to nelogické? Čtěte dále.

Na technologické univerzitě v Queenslandu zjistili, že pokud máte na kole přilbu nebo reflexní vestu, ostatní účastníci provozu vás vnímají „méně lidsky“ ve srovnání s cyklisty, kteří ji nemají.

Urbanista a vedoucí studie Mark Limb v při národním šetření na vzorku 560 respondentů pokusil odhalit překážky, které odrazují jeho krajany od používání jízdního kola jakožto dopravního prostředku. S kolegyní, psycholožkou Sarah Collyer se pokusil ověřit hypotézu, že cyklisty s helmou vnímají řidiči kvůli zakrytým vlasům a očím méně lidsky. Přišli ale na to, že na vrcholu žebříčku potenciálně cyklisty ohrožujících prvků stojí reflexní vesta a teprve až za ní helma.

Čím více, tím hůře

„Ptali jsme se také na jejich celkový pohled na cyklisty a zjistili jsme, že 30 % respondentů je nepovažuje za úplné lidské bytosti,“ uvedl Limb. Někteří z respondentů, kteří jsou sami aktivními cyklisty, se podělili o své vlastní zkušenosti ze sedla: „Uvedli, že registrují změny v chování řidičů s tím, že čím více bezpečnostních prvků používají, tím agresivnější reakce vyvolávají. Jedna z respondentek také řekla, že si na kolo záměrně nechává rozpuštěné vlasy, aby se vyhnula incidentům, jakým musí čelit její mužské protějšky,“ pokračuje výzkumník.

Studie se inspirovala tři roky starým výzkumem, ze kterého vyplynulo, že více než polovina řidičů nahlíží na cyklisty jako na neúplné lidi a z toho vyvodil, že právě tato „dehumanizace“ je jednou z příčin agresivního chování vůči nim. „V naší studii jsme lidem ukazovali série fotografií cyklistů s různými bezpečnostními prvky a ptali se jich, jak moc je vnímají jako lidi,“ popisuje Limb. Z výsledků jasně vyplynulo, že čím více se cyklisté snaží zajistit svou bezpečnost, tím hůře pro ně. Ti, kteří měli na hlavě přilbu, se 2,5 x častěji ocitali v kategorii „dehumanizovaný“ a reflexní vesta tuto pravděpodobnost ještě zvýšila na 3,7 x.

Jsou cyklisté lidé?

„V této oblasti potřebujeme ještě detailnější výzkum, protože vyvolává další otázky. Navíc je prokázáno, že muži mají vyšší tendence přehlížet rizika a riskují více než ženy. My jsme zjistili, že cyklisty s určitou bezpečnostní výbavou vnímají muži méně lidsky. Je to tedy způsobeno tím, že muži jsou obecně odmítavější k vyhýbání se riziku?“ ptá se Collyer.

„Pokud by výsledky naší studie vedly k tomu, že lidé začnout přemýšlet o tom, jak se dívají na cyklisty a další zranitelné účastníky provozu, byl by to dobrý výstup. Co nám běží hlavou, když za volantem míjíme někoho na kole? Přemýšlíme o něm jako o někom, kdo se prostě snaží dopravit domů nebo do práce, nebo se na něj díváme jinak?“

„Je naprosto nezbytné abychom lidem poskytli bezpečné zázemí pro jízdu na kole a neustále rozšiřovali cyklistickou infrastrukturu. Město s aktivní dopravou je bezpečnější, zdravější, tišší a šetrnější k životnímu prostředí. Je to něco, o co by měla usilovat všechna města a povzbuzovat k jízdě na kole co nejvíce lidí,“ dodává Limb.

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře