Bezpečný odstup 1,5 metru je opět v ohrožení! Pomozte nám jej zachránit

Ve čtvrtek 18. května se v poslanecké sněmovně uskutečnilo druhé čtení pozměňovacích návrhů k zákonu o provozu na pozemních komunikacích. Poslankyně Zuzana Ožanová (ANO) přišla hned s několika potenciálními úpravami jeho znění. V první řadě jí vadí 1,5 metrový bezpečný odstup při předjíždění lidí na kolech, na který se u nás tak dlouho čekalo a který platí teprve od loňského ledna. Zavést chce také povinné nošení přileb a používání cyklistické infrastruktury. Žádný z těchto návrhů není dostatečně odůvodněný, nezvyšuje bezpečnost cyklistů a neřeší příčiny jejich zranění a úmrtí na silnicích. S pozměňovacími návrhy nesouhlasí ani ministerstvo dopravy.  

Podívali jsme se podrobněji na odůvodnění, kterým Zuzana Ožanová své pozměňovací návrhy doplnila. Žádné z nich se nezakládá na datech ani studiích, nebylo konzultováno s odborníky ani s veřejností a nevychází ani z veřejně formulovaných potřeb účastníků provozu či majitelů pozemků. Obecně pak pozměňovací návrhy paní Ožanové nepřinášejí nic, co by mělo pozitivní vliv na bezpečnost, zejména pak na bezpečnost zranitelných účastníků provozu. Pojďme si je projít jeden po druhém.

Návrh na zrušení bezpečného odstupu na všech komunikacích

Před rokem a půl se po dlouhých debatách expertů a odborné veřejnosti podařilo schválit zákon, který reálně pomáhá ochránit bezpečnost lidí na kolech, kterých podle všech statistik na silnicích přibývá. Roste tak i počet kolizí, jejichž následky si vesměs odnášejí zranitelnější účastníci provozu. A to i v případě, že nehodu nezpůsobili. Novela o bezpečném předjíždění pomohla jasně definovat, jaký odstup je nejen ohleduplný, ale i bezpečný. Bez přesné specifikace má totiž část řidičů (obzvlášť těch, kteří nemají zkušenost ze sedla kola) problém tuto vzdálenost odhadnout. Právní úprava před schválením 1,5metrového odstupu, ke které se poslankyně Ožanová chce vrátit, není v žádném případě dostatečná a z jízdy na kole na silnici dělá ruskou ruletu.

Návrh na zrušení bezpečného odstupu na účelových komunikacích

Neméně problematický, nebezpečný a nesmyslný je pak návrh na zrušení bezpečného 1,5 metrového odstupu na komunikacích účelových (to, co není silnice). Obsáhlé odůvodnění tohoto návrhu, zahrnující argumenty jako přednostně hospodářský význam lesů nebo údajný ekonomický dopad způsobený zpomalováním lesnické dopravy pomalými cyklisty, vychází z naprosto vyfabulovaného předpokladu, že na cestách širokých 3–4 metry lze hospodářským vozidlem cyklistu předjet způsobem, při kterém cyklista nebude ohrožen. Na lesních cestách se proto vyskytují křižovatky a často i výhybny, jejichž zřizování je dle ČSN dokonce povinné. Ty bezpečné předjetí umožňují, nebo dovolují cyklistovi zastavit u kraje.

 

Požadavek na zrušení povinného odstupu na účelových komunikacích vzešel už loni ze strany SVOL (Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR). Při tehdejším telefonickém rozhovoru se ukázalo, že sdružení nereaguje na konkrétní problémy. Zákon jim vadil principiálně, jako příliš zasahující do jejich práv. To potvrdil předseda sdružení i letos. Téma vlastnických práv soukromých cest je velice složité a my se ho neodvažujeme v tuto chvíli posuzovat. Nesmíme ale zapomínat, že účelové cesty nejsou jen soukromé cesty. Často se jedná o významné (i mezinárodní) cyklotrasy, na kterých by tak byli cyklisté paradoxně méně chráněni než na běžných komunikacích. Přijetí tohoto návrhu by vedlo k bezprostřednímu ohrožené cyklistů a cyklistek při rekreačních aktivitách, potažmo k negativním dopadům na veřejné zdraví (méně dostupného pohybu venku) a turismus.

Návrh na obnovu povinnosti používat cyklistickou infrastrukturu

Obdobně nepřijatelný návrh je návrat k povinnosti používat cyklistickou infrastrukturu. Jeho odůvodnění je zmatečné v tom, že nerozlišuje mezi cyklostezkami v podobě vyhrazené stezky pro cyklisty (C8) a stezky pro chodce a cyklisty (C9 a C10). Reálně se zřizují spíše smíšené stezky, na které se ovšem návrh ani nevztahuje; tudíž je argumentace plošnou výstavbou stezek nesmyslná. V oprávněných případech má už navíc nyní Silniční správní úřad možnost zakázat jízdu cyklistů na komunikaci souběžné s cyklostezkou dopravní značkou, což se také reálně děje. Je tedy naprosto nevhodné zavádět pravidlo, které tak učiní všude bez ohledu na místní podmínky. V neposlední řadě odůvodnění naprosto nebere v potaz situaci, kdy je v témže koridoru kombinována infrastruktura, jejíž použití by bylo povinné a jejíž použití by povinné nebylo. V takovém případě by byla důsledkem nemožnost použít nepovinnou alternativu. Například při kombinaci vyhrazeného cyklopruhu a smíšené stezky, jaká je na Podolském nábřeží v Praze, by zákon zakazoval použít cyklostezku, protože se nejedná o stezku pro cyklisty. Ke zcela absurdním situacím by potom docházelo tam, kde nejsou v řazení před křižovatkami všechny směry vybaveny vyhrazeným cyklopruhem. Cyklista by zde měl nově povinnost použít cyklopruh, i když odbočuje jinam, což by znamenalo buď přestupek, nebo nebezpečnou situaci.

Návrh na povinné nošení přilby

Pomyslnou třešničkou na dortu je pak čtvrtý návrh – na povinné přilby u dospělých. Ten se neohlíží na data, ani praxe zavedené v zahraničí (v Evropě musí povinně dospělí nosit přilbu na kolo pouze ve Finsku). Přijetí návrhu by vedlo k faktické likvidaci bikesharingu a omezení městské dopravní cyklistiky. Počty úmrtí na silnicích by ale podle všech dostupných studií výrazně nesnížilo. Na to, že cyklistům při srážce s autem helma obvykle nepomůže, upozorňují i datoví experti z Českého rozhlasu nebo i výrobci přileb. Není tedy přehnané interpretovat si návrh paní poslankyně jako pouhou snahu o znepříjemnění životů lidí, kteří jízdní kolo využívají jako dopravní prostředek po svém městě.

Tyto nebezpečné návrhy nesmí poslaneckou sněmovnou projít. Poslanci mají nyní dva týdny na to, aby si pozměňovací návrhy prostudovali, poté o nich budou hlasovat. Pomozte nám zachránit bezpečný 1,5 metrový odstup, potažmo životy lidí na kolech a apelujte na poslance a poslankyně ze svého kraje a jejich racionalitu. Pošlete jim náš článek a připojte i své vyjádření, proč vám na bezpečném odstupu záleží. Jízda na kole je lidskému zdraví i klimatu prospěšná aktivita, která se ale může rozvíjet pouze za předpokladu, že budou cyklistky a cyklisté na silnicích dostatečně (i zákonem) chráněni. Děkujeme vám.

Další odkazy: 

Vzorový text dopisu poslancům a poslankyním najdete zde.

Výzva Tomáše Kindla za zachování povinného bezpečného odstupu z léta 2022
Analýza nehodovosti cyklistů za rok 2022
Článek BESIPu o nehodách cyklistů
Článek Českého rozhlasu o nehodách cyklistů

 

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře