Kde se vzal, tu se vzal: Geneze a proměny názvu spolku AutoMat

Šach a vzápětí mat autům. To je častá asociace, která v souvislosti s názvem našeho spolku napadá především diskutující na sociálních sítích. Ale není to tak docela pravda. I když – vymyslet něco lehce znejisťujícího bylo pro jednoho z  „otců zakladatelů” Martina Marečka taky důležitým kritériem. Pohrávat si ním začal v roce 2002. Tehdy začal jako dokumentarista natáčet ulici, ve které se svou rodinou bydlel, a která už tehdy trpěla přebujelou automobilovou dopravou.

„Pokoušel jsem se propojit svět uměleckého vyjádření a aktivismu. Vytvořit Královnu koloběžku. Hrát si, provokovat ven i dovnitř a mít takový název, který tomu bude odpovídat,” zavzpomínal Martin po čase. Film, který nakonec natáčel šest let a jehož devítihodinovou stopáž nakonec nemilosrdně i citlivě sestříhala Janka Vlčková, měl premiéru v roce 2009.

Symbol naděje i násobení

Snímek pojmenovaný auto*mat ukazuje, proč a jak se dala dohromady skupina lidí, kteří chtěli měnit své město v přátelštější místo k životu. „Ovládáme město nebo město ovládá nás? Stáváme se automaty? Je pražský primátor spíše cyklista nebo populista? Jedeme v tom všichni?” znějí otázky v anotaci k filmu. Hledání odpovědí i snahy o město pro lidi vedl ke vzniku iniciativy s hvězdičkou vetknutou ve středu jejího názvu: Auto*mat. „Hvězdičku jsme začali používat jakožto symbol kvality, hodnoty, odkazu pod čarou, poznámky, ale také mě bavilo, že to znamená excitovaný stav atomu nebo i matematický symbol násobení. Symbol nového života (u data narození), naděje,” vysvětluje Mareček.

Stánek AutoMatu na akci Nábřeží bez aut v rámci slavností Zažít město jinak v roce 2005

Podělil se s námi také o poznámky, které jsou přípravou scénáře, když se „rodil” auto*mat při divadelní scénce v roce 2003:

Co je AUTO*MAT? 

AUTO

sám, samo, vlastní, původní
automobil
automatický

MAT

je konec šachové hry
zkratka pro materiál
spolupracovník PATA

 AUTOMAT 

1.         stroj pracující po zapnutí samočinně bez lidské obsluhy

2.         samočinný vypínač nebo jistič

3.         automatická zbraň

*  hvězdička

život, naděje, hodnota

odkaz, odrážka, znejistění

jiskra, dění, násobení

AUTO*MAT 

Vize, Aktivita  = organický stroj, který se zrodil v našich myšlenkách. Ústroj pro tvůrčí energii. Nástroj, který sonduje okolní dění. Auto*Mat zkoumá naše automatismy!!!

AUTO*MAT 

1.  Městská Aktivita. AUTO*MAT  je občanský organismus a žije pro zdravější Prahu.  Upozorňuje na možné negativní vlivy individuálního automobilismu. Nabízí  řešení problémů mobility ve městě. Apeluje na osobní zodpovědnost.

2. Tvůrčí Nástroj. AUTO*MAT je hravý a informuje veřejnost. Sonduje okolní dění. Zkoumá naše automatismy. Provokuje i evokuje. Analyzuje i spojuje.

3.  Otevřená Iniciativa. AUTO*MAT je i pro vás a vyzývá ke spolupráci. Zapojit se může každý, komu není lhostejná podoba našeho města a chce v něm zdravěji žít.

Tenhle obrázek se jmenuje Deautomatizace

I řidiči chodí pěšky

Z Marečkovy mindmapy je patrné, že „boj proti autům” není smyslem existence ani cílem AutoMatu. Podpora udržitelné dopravy a přátelského veřejného prostoru pro všechny je v roce 2023 už víceméně mainstreamovým tématem, bez kterého se budoucnost našich měst obejde jen těžko. Téměř každý cyklista je někdy řidič a téměř každý řidič někdy jezdí na kole či chodí pěšky. Nebrojíme proti používání aut, jen upozorňujeme na jejich nadužívání, které nedává smysl a škodí úplně všem. Lidem, městům i životnímu prostředí.

Komu patří ulice?

Jedním z „automatismů”, o kterých Mareček mluví, je fakt, že naše ulice jsou primárně dedikovány automobilové dopravě. Opravdu je to tak správné? Nutné? Jak by to mohlo být jinak, ukazují svému okolí již osmnáctým rokem tisíce dobrovolných organizátorek a organizátorů v rámci sousedských slavností Zažít město jinak. S jejich pořádáním a koordinací začal spolek AutoMat jako s jednou ze svých prvních aktivit. Přihlásil se tak k Evropskému týdnu mobility a Dni bez aut. Popularita Zažít město jinak stále roste, a tak se zdá, že se lidem idea ulic pro všechny líbí. Výzva Do práce na kole zase už od roku 2011 láká desetitisíce obyvatel a obyvatelek našich měst, aby si na vlastní kůži vyzkoušeli přednosti aktivní a bezmotorové dopravy. Drtivá většina z nich u ní pak zůstává nejen v květnu, ale minimálně po zbytek sezóny.

Pozvánka na cyklojízdu z roku 2007

Doprava, klima, bydlení

Myšlenky AutoMatu se tak postupně dostávají k širší a širší veřejnosti. Odborníci a odbornice z AutoMatí Laboratoře udržitelného urbanismu jsou členy a členkami dopravních komisí v několika městských částech, hosty či hostkami debat o dopravě a budoucnosti našich měst a jejich analýzy a publikace uznávanými zdroji informací a vizí. Kromě dopravy začali pracovat třeba i na tématech klimatické změny či dostupného bydlení.

Po dokončení svého filmu mluvil Mareček o budoucím směřování spolku takto: „Auto*Mat iniciativa je zaměřená na kultivaci města, může se společně s městem vyvíjet. Samotné nastavení záleží na potřebách lidí, kteří iniciativu tvoří. Můžou se dát třeba na městské zahrádkářství…” A vlastně nebyl tak daleko od pravdy. Nejsme dogmatici, reagujeme na aktuální potřeby a problémy měst a jejich obyvatel.

Panáček chodec se nás drží. Součástí vizuální identity AutoMatu je v trochu jiné podobě i dnes

Kam a proč zmizela hvězdička?

V průběhu působení spolku AutoMat se náš záběr rozšířil, z aktivistů se stal spolek odborníků, profesionálů a partner pro celospolečenskou debatu. A po 17 letech došlo i na redesign vizuální identity spolku. Hvězdička i panáček s úsměvem Mony Lisy od grafika Petra Šmalce a všudypřítomná oranžová barva, která nás provázela od počátku 21. tisíciletí, nám zkrátka přestala stačit. Pro proměnu loga i celé vizuální identity jsme oslovili pražské grafické studio Butterflies & Hurricanes, se kterými nás pojí nejen estetické cítění, ale také zájem o životní prostředí a udržitelný životní styl. Výsledek jejich práce nás reprezentuje dnes.

Výsledek našeho redesignu z roku 2017

Udržitelně a přívětivě

Za dobu, co tlačíme na všechny, kteří jsou za dopravní infrastrukturu zodpovědní a působí ve výkonných funkcích, se nám podařilo prosadit zásadní změny na úrovni koncepcí i konkrétních opatření. Podoba a kvalita cyklistické a koneckonců i chodecké infrastruktury pomáhá měnit uvažování obyvatel*ek města. Když vidí, že je pro ně v dopravní infrastruktuře místo, rádi ho využijí a přestávají se cítit jako vetřelci ve světě, který patří autům. Čím lépe se totiž slaďuje veřejný prostor s potřebami udržitelné dopravy, tím dynamičtějším a přívětivějším se stává pro lidi. Dobře navržené ulice a veřejné prostory, které podporují chůzi a cyklistiku, vyvažují infrastrukturu pro automobily.

Sousedské slavnosti Zažít město jinak letos dosáhnou své plnoletosti

Už dvacet pracujeme den co den na tom, aby se Praha mohla zařadit po bok moderních evropských metropolí, které už dávno nevěří na autocentrismus. Jsme si vědomi toho, že pro to třeba ještě hodně udělat. Chcete-li nás v naší činnosti podpořit, připojte se k našemu Klubu přátel. S vaší pomocí budeme moci v prosazování bezpečnější dopravní infrastruktury pokračovat ještě intenzivněji.

 

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře