Ekologické organizace se setkaly s prezidentem Petrem Pavlem. Shodli se na významu klimatických témat a možnostech spolupráce

Díky společnému setkání při příležitosti Dne Země se po 20 letech znovu otevírá společný dialog mezi ekologickými nevládními organizacemi a prezidentem republiky. Tématem byla role neziskových organizací ve společnosti a jejich zapojení při tvorbě a implementaci veřejných politik. Prezident a ekologické organizace shodně vnímají význam ekologie a potřebu ukazovat praktická řešení, dohodli se také na konkrétních krocích další spolupráce.

Obě strany se shodly na zájmu nastolovat témata životního prostředí a spolupracovat v rámci prezidentových návštěv v regionech. Pražský hrad by se také mohl stát místem pro celospolečenská setkávání k tématům ochrany přírody, klimatu i zelené transformace české a evropské ekonomiky, jít vlastním příkladem a přispět k environmentálnímu vzdělávání a osvětě.

“Zelený kruh i Klimatická koalice a jejich členské organizace jsou připraveny prezidenta v těchto ohledech podpořit, nabídnout svou širokou expertízu a dál rozvíjet spolupráci”, potvrzují zástupci Zeleného kruhu a Klimatické koalice Michal Novotný a Barbora Kachtík Valešová.

“Dnešní environmentální výzvy mají většinou globální rozměr a jejich řešení vyžaduje i globální spolupráci. S prezidentem Pavlem jsme se shodli, že je klíčové, aby jako hlava státu akcentoval na schůzkách se zahraničními protějšky kromě ekonomické spolupráce a bezpečnostních otázek i ochranu životního prostředí, klimatickou krizi a úbytek biodiverzity,” říká Zahide Tuğba Şenterzi, ředitelka Greenpeace ČR.

Na programu byla také debata k tématům ochrany přírody a krajiny, biodiverzity. “Téma zničené půdy a lidským hospodařením zdevastované krajiny a lesů je mezi lidmi živé, máme zde ambiciózní závazky na globální i evropské úrovni, ale adekvátní akce české státní správy stále chybí. Problémem je malá schopnost ministerstev se domluvit mezi sebou a jejich podléhání zájmům firem, kterým jde především o krátkodobý zisk.”, řekla Anna Kárníková, ředitelka Hnutí DUHA.

Dalším tématem byl odklon od fosilních paliv a udržitelná doprava. Edvard Sequens, energetický konzultant v Calle – Sdružení pro záchranu prostředí řekl: „Potěšilo nás, že se prezident Petr Pavel hlásí k potřebě ochrany klimatu a s tím související ekologické modernizace našeho hospodářství. Připomněli jsme mu potřebu zásadní transformace naší energetiky, která musí být rychlá, ambiciózní, s evropským rozměrem a zároveň sociálně spravedlivá.” Petra Syrová, předsedkyně organizace Pěšky městem doplnila, že “součástí transformace dopravy musí být i podpora pěší a cyklistické dopravy v souladu s konceptem měst krátkých vzdáleností.”

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře