Dýchání emisí z dopravy zvyšuje úmrtnost, potvrdila mezinárodní metaanalýza

24. 04. 2023, LAB

Tým vědců z celého světa publikoval v dubnu 2023 komplexní studii založenou na obrovském množství dat a zdrojů a potvrdil tak přímé spojení mezi znečištěným vzduchem a délkou života lidí v oblastech s hustou automobilovou dopravou.

Mezinárodní vědecká práce operovala například s výsledky výzkumu mezi 100 000 pracovníky ve školství v Kalifornii, analýzou 4o let trvající studie na 400 000 Britech a Velšanech, záznamy více než 800 000 anglických praktických lékařů, stejně jako s analýzami kompletních populací Říma a Barcelony a studiemi dánských a japonských seniorů.

Po srovnání tohoto množství dat dospěla metaanalýza zpracovávaná americkým Health Effects Institute (HEI) s naprostou jistotou k závěru, že existuje silné spojení mezi dopravou a znečištěním ovzduší na silnicích a zvýšenou úmrtností. Podobně rozsáhlá analýza HEI v roce 2022 dospěla k obdobným závěrům v souvislosti s rakovinou plic a rozvojem astmatu u dětí i dospělých.

Data, data a zase data

Jeho nejnovější práce zkoumala téměř 200 výzkumných studií, které se zabývaly znečištěním ovzduší a úmrtností, včetně případů srdečních chorob, mrtvice, respiračních problémů a rakoviny plic. Konkrétně se přezkum zaměřil na souvislost se znečištěním ovzduší z dopravy, čímž se jen potvrdil loňská doporučení Světové zdravotnické organizace.

Často čteme o odhadovaných počtech předčasných úmrtí v důsledku znečištění ovzduší. V ČR to má být až 11 tisíc lidí ročně. Nová metaanalýza tedy přidává těmto číslům na váze a můžeme jen doufat, že povede k rychlejšímu politickému rozhodování v této oblasti, např. k plošnému zavádění nízkoemisních zón v centrech měst.

Elektroauta nestačí

Pro výhled do budoucnosti je nutné dodat, že i s elektrifikací osobních aut bude doprava stále produkovat emise jemných části z pneumatik, silnic a částečně i brzd. I na to metaanalýza upozorňuje. Dr. Hanna Boogaard, která ji vedla, říká: „Regulace kvality ovzduší a technologie, které vedou k výrobě méně znečišťujících vozidel, přispěli ke snížení, nicméně vzhledem ke stále rostoucímu počtu aut ve světě, to zdaleka nestačí. Do dnešního dne se všechna omezení zaměřují na výfukové plyny. Jenže auta emitují i jiné věci, například kovy jako železo a měď.“

A profesorka Barbara Hoffmann z Düsseldorfské univerzity, jedna z autorek studie dodává: „Důkazy hovoří jasně: silniční doprava nezabíjí jen při nehodách, ale především kvůli emisím. A zpráva z Imperial College London zase zdůrazňuje, že znečištěné ovzduší poškozuje zdraví dětí ještě před narozením. A přináší důkazy, že se to týká každého, kdo žije v jakékoliv oblasti Londýna, včetně předměstí s nejnižším znečištěním vzduchu a zejména lidí, kteří již nějakým zdravotním potížím čelí.
 

 

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře