Podali jsem připomínku k rušení zásobovacích míst

Praha se dlouhodobě potýká se stáním zásobovacích aut na chodnících. Jednou z příčin je nedostatek vyhrazených míst, což konstatoval i Institut plánování a rozvoje. Některé městské části jejich počet ale naopak omezují, nyní to plánuje Praha 6. AutoMat proto k návrhu opatření podal připomínku.

AutoMat se kvůli negativním následkům rozhodl podat připomínku k opatření obecné povahy „MCP6 024199/2023 – DZ 006/23 -Pod Juliskou a další-balíček-zrušení“. To by zrušilo zhruba 30 vyhrazených míst pro zásobování v rámci 15 lokalit. Připomínku jsme začátkem března adresovali Odboru dopravy a životního prostředí ÚMČ Praha 6.

Podle odůvodnění řeší opatření problém s „hledáním parkovacích míst“ a „blokováním kapacit parkování zásobovacími stáními“. Uváděné podněty občanů a vlastní zjištění úřadu, o které se návrh opírá, však nebyly zveřejněny. Zároveň dokument konstatuje, že na těchto místech parkují po celý den vozidla provozoven a že vozy pro zásobování často parkují jinde než na vyhrazených stáních.

Po vydání návrhu opatření proběhla v části Prahy 6 akce místní Městské policie, kterou radnice shrnuje v článku Parkování na chodníku? Strážníci v Praze 6 provedli rozsáhlé kontroly. Během dvoudenní bezpečnostní akce v Dejvicích a Bubenči odhalili strážníci v souvislosti s parkováním 153 přestupků. K těm nejčastějším patřilo stání v křižovatce, stání na chodníku a zastavení nebo stání méně než pět metrů od přechodu pro chodce.

Zmíněné problémy však rušení vyhrazených stání podle naší Laboratoře udržitelného urbanismu v žádném případě nevyřeší, stejně jako pocitově nedostatečný počet rezidentních stání. Dokud nebude nastavena efektivní parkovací politika v rámci celého města, jde jen o přenášení zodpovědnosti na řidiče dodávek, které pro zásobování provozoven v rámci města krátkých vzdáleností potřebujeme všichni.

parkování a zásobování

Ulice Na Hutích

Na úrovni městských částí proto doporučujeme využití efektivnějších kontrol formou krátkodobých stání s parkovacími kotouči či monitorování pomocí elektronických senzorů.

V souvislosti s naší připomínkou budeme dále apelovat na hlavní město, aby se problému věnovalo. Snižováním počtu vyhrazených míst se situace rezidentů nezlepší a naopak přibyde nebezpečných situací na chodnících. K tomu ostatně dospěl i Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) ve své Studii city logistiky. „Důvodů pro stání zásobujících vozidel na chodníku je hned několik. … Prvním je bezesporu stále rostoucí nakupování zboží přes internet, které jde ruku v ruce s důvodem druhým, kterým je nedostatečné množství vyhrazených zásobovacích stání zejména v historickém centru města,“ uvádí autoři.

Jak jsme již zmínili, politiku parkování v Praze je třeba řešit jako celek, a proto upozorňujeme také na Analýzu uvažovaných změn v nastavení Zón placeného stání v hl. m. Praze, kterou pro Magistrát hl. m. Prahy v roce 2020 zpracovala firma Deloitte. Na celoměstské úrovni tedy vznikly už dva dokumenty, které by měly být dobrým podkladem pro jeho současné vedení.

Celé znění naší připomínky je dostupné zde.

 

Líbí se vám, co v AutoMatu děláme? Naši systematickou a nezávislou práci ve prospěch přívětivého města můžete podpořit libovolným finančním příspěvkem – ideálně na pravidelné bázi. Díky!

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře