Pandemie jako příležitost ke změně dopravních návyků

Rok 2020 obrátil naruby životy lidí po celé zeměkouli. Spolu s pandemií, lockdowny a dalšími omezeními se ve městech po světě začal měnit i veřejný prostor. Mobilita poklesla a v prostoru, kterému za normálních okolností dominovala automobilová doprava, se začala objevovat více ta bezmotorová. Vedení měst reagovala dočasnými opatřeními pro zvýšení bezpečnosti svých obyvatel, v mnoha případech se z nich nakonec stala opatření trvalá.

Náš LAB (Laboratoř udržitelného urbanismu) po celou dobu trvání pandemie bedlivě monitoroval, jak pružně a efektivně města reagují na změněné potřeby svých obyvatel. Výsledky jeho práce jsme shrnuli v publikaci Pandemie jako příležitost ke změně dopravních návyků, kterou přinášíme nyní jako inspiraci pro nové pražské vedení. Příklady (nejen) taktického urbanismu i dalších příkladů dobré praxe, které v ní najdete, mohou ale sloužit i dalším městům v České republice. Podpora udržitelné mobility patří k opatřením, která mají nejvyšší dopady při boji s a přizpůsobení se klimatické změně. Přejeme příjemné čtení a úspěšnou implementaci do naší reality.

 

 

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře