Vyjádření spolku AutoMat k zadržení cyklisty vyznačujícího cyklopruh na magistrále

09. 02. 2023, LAB , Magistrála

Téměř 15 let marných snah o humanizaci magistrály a frustrace z ostudných podmínek pro cyklodopravu na této městské tepně vyvrcholila dnes dopoledne zoufalým aktem občanské neposlušnosti. Člověk denně dojíždějící po Severojižní magistrále do práce na kole se rozhodl na vozovku vyznačit místo, kde by mohl vzniknout cyklopruh. Podle AutoMatu samozřejmě není porušování zákonů tou správnou cestou, v kontextu debat o podobě „města pro lidi” se ale na něj dá pohlížet s určitým pochopením.

Více o kauze zadržení cyklisty zde. Úvodní fotka: Twitter, Sergio A.

Rozhýbat vedení hl. m. Prahy k zlepšení podmínek pro jízdu na kole, ale (především) zahájit připravené záměry humanizace dle již zpracovaných projektů se spolek AutoMat snaží dlouhodobě. Pojďme si připomenout historii snah o polidštění této městské dálnice a námi zpracované články a analýzy.

Zoufalé podmínky pro jízdu na kole na magistrále jsou jen jedním z negativ, která tato dopravní „jizva” Praze způsobuje. Nedůstojné a nepříjemné podchody, přetnutí uliční sítě a koneckonců i zajížďky pro místní automobilovou dopravu, to jsou dopady magistrály, dávno překonaného konceptu městských „dálnic”. Její původní účel – snížit dopravní zátěž okolních ulic – s narůstajícím přetížením vnitřní Prahy auty dávno zvrhl v pravý opak.

Již od roku 2009 přitom existuje záměr takzvané humanizace – tedy přestavby magistrály na městský bulvár s poloviční až dvoutřetinovou kapacitou pro auta. Humanizace by měla značný přínos nejen pro cyklisty ale především pro pěší (pro představu: bavíme se o více než sto tisících lidí denně), obyvatele přilehlých ulic a společně se snížením počtu aut vjíždějících po magistrále do centra také pro celou vnitřní Prahu.

Do těchto snah aktivně vstoupil i spolek AutoMat. Například v roce 2010 jsme pomohli vyjednat memorandum několika městských částí, stavících se za humanizaci. K tématu jsme vytvořili několik studií a vydali bezpočet článků. I v posledních letech jsme společně s dalšími organizacemi žádali o zahájení humanizace magistrály. Tyto prosby ale nebyly vyslyšeny. Naopak, záměr humanizace magistrály postupně zmizel z volebních programů většiny stran. A kromě kosmetických (byť chvályhodných) změn, jako například nový chodník k Hlavnímu nádraží nebo nové přechody, zůstává více než dekádu zachován status quo.

Magistrála je ve své stávající podobě neudržitelná. Její negativní dopady na životní prostředí i dopravu v centru města nebude možné přehlížet do nekonečna. Cyklopruhy, jejichž zřízení bylo městem slibováno už v roce 2013 (link), mohou být prvním (symbolickým) krokem postupné změny jejího charakteru. Přestože nepomohou zdaleka všem cyklistům, mohou být realizovány rychle a v omezené podobě dokonce bez snížení počtu jízdních pruhů (link). Na tato integrační opatření existují téměř dokončené projekty, které je možné poměrně rychle realizovat.

Zároveň je velmi žádoucí začít systematicky prověřovat a připravovat kvalitní a bezpečné řešení pro jízdu na kole mimo provoz společně s celkovou humanizací této komunikace. Ostatně doporučení zahájit práce na vybudování důstojné cyklistické infrastruktury v koridoru magistrály vydala magistrátní komise pro cyklistickou dopravu již loni v červnu (link). Cílem by měl být bezpečný a rychlý průjezd z Holešovic na Pankrác ve stavebně odděleném koridoru. Tedy takovém typu infrastruktury, ke které se ve svých prohlášeních hlásily prakticky všechny strany potenciální magistrátní koalice.

Čekání na zklidnění magistrály je „nekonečné”. Sliby střídají výmluvy, projekty mizí v archivech a na dotazy, kdy k nějakým změnám konečně dojde, je nejčastější odpovědí pokrčení ramen. K jakýmkoliv zásadnějším změnám chybí politická odvaha i vůle. V tomto kontextu se happeningu ilegálního dopravního značení nelze příliš divit. Lze i očekávat, že podobných snah a aktivit bude časem přibývat. A nebo město najde zmiňovanou odvahu a začne konečně jednat. Věříme, že se toho dočkáme brzy.

Usnesení komise RHMP č. 35.6 z 28.6. 2022:

1. Komise doporučuje zřízení dočasných úprav na Severojižní magistrále zlepšujících bezpečnost jízdy na kole v úseku, kde je jízda povolena. 

2. Komise doporučuje zpracovat řešení dovolující bezpečnou jízdu na kole v souběhu se Severojižní magistrálou nebo v jejím těsném souběhu v úseku Vychovatelna – Spořilov (např. lávka přes Masarykovo nádraží, Kačerov – Roztyly).

Je vám sympatická činnost spolku AutoMat a chtěli byste podpořit jeho nezávislou a kontinuální práci? Tak přispějte jakoukoliv částkou, ideálně na pravidelné bázi. Nakrmte ten správný AutoMat. Díky!

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře