Startujeme unikátní sběr dat o změnách ve veřejném prostoru

V pondělí 6. února se naši odborníci Michal Šindelář a Vratislav Filler zúčastnili v Bratislavě úvodního setkání nad společným česko-slovensko-maďarským projektem Central European Active Mobility Lab (CEAML). Realizaci tohoto projektu podporuje Evropská klimatická nadace.

Cílem projektu je zjistit měřitelné dopady vybraných opatření udržitelné mobility – dopravního zklidňování, školních ulic nebo nízkoemisních zón – na chování uživatelů veřejného prostoru a přeneseně i na klima, a to v prostředí střední Evropy, kde zatím o dopadech takových úprav neexistuje dostatek přesvědčivých dat.

V praxi to znamená, že budeme sledovat místo, kde má v Praze tento rok dojít ke změně ve veřejném prostoru (dopravní zklidnění, školní ulice, apod.). Budeme sbírat vybraná data o chování lidí a jejich vnímání místa před realizací, a následně po provedení změny. Obdobně budou postupovat i naši slovenští a maďarští partneři. Bude tak možné získat podrobné závěry o dopadech sledovaných změn a srovnat dopady těchto změn mezi různými zeměmi střední Evropy.

Podrobné posouzení situace v místě ještě před realizací dopravního opatření směřujícího na chodce nebo cyklisty tak, aby bylo možné vyhodnotit dopady opatření, je v Praze v zásadě unikátní, a zkušenosti z proběhlého vyhodnocení tak mohou mít značnou hodnotu pro rozhodování o obdobných změnách v Praze i jiných městech ČR. Projekt má podporu dosavadního radního pro dopravu Adama Scheinherra.

Na setkání byly sladěny úvodní práce, zejména se diskutovalo o výběru vhodného opatření v každé zemi tak, aby se daly jejich dopady posoudit a bylo možné je porovnat i mezi jednotlivými zeměmi. Význam pro další práci na projektu i obecně pro zúčastněné spolky má i navázání užších kontaktů se zástupci partnerských organizací: slovenské Cyklokoalície, maďarského Kerekparosklubu a odborných konzultantů Mobilissimus. Další workshop s osobní účastí zástupců jednotlivých zemí proběhne na podzim v Praze, společně s webináři pro odbornou i zainteresovanou veřejnost.

 

 

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře