Jak s cyklodopravou na železničním mostě?

Zachovat železniční most pod Vyšehradem, nebo postavit jiný? Spolek AutoMat vstupuje do horké debaty zpracováním analýzy řešení cyklodopravy pro variantu zachování starého mostu i výstavbu nového. Z analýzy vyplývá, že solidní cykloopatření mohou vzniknout jak při stavbě mostu nového, tak při zachování stávajícího mostu, bude-li k němu doplněna lávka. Stezka přitom může vést na severní i jižní straně trati.

Cílem materiálu bylo formulovat požadavky na řešení cyklistické dopravy v okolí železničního mostu a Výtoně, jmenovitě vedení a vzájemné propojení celoměstských cyklotras A2 a A3. Požadavky jsme formulovali na základě městem schválených Standardů aktivní mobility (ke stažení zde), a to obecně, bez ohledu na budoucí podobu železničního mostu.

Výtoň je již dnes hlavním cyklodopravním uzlem na jihu centra Prahy. Význam železničního mostu pro cyklisty dál výrazně vzroste s výstavbou Vršovické drážní promenády a rozvojem Smíchova. Standardy aktivní mobility pro trasu tohoto významu požadují jako základní řešení stezku oddělenou od chodců. Pouze mimo zástavbu (například na mostě) může být stezka smíšená. Tyto standardy je třeba co nejvíce dodržet.

Na základě dosavadních studií a soutěžních návrhů jsme zformulovali požadavky, které by mělo splnit každé řešení železničního mostu, bez ohledu na jeho charakter. Jsou jimi:

  • Obousměrný legální průjezd cyklistů přes Vltavu.
  • Souvislé vedení trasy A3 bez schodišť, úseků s vedením kola, velkých závleků a pokud možno bez úrovňových křížení s komunikacemi.
  • Legální bezbariérové spojení tras A2 a A3 na Výtoni.

Přílohou zpracovaných zásad jsou vzorové situace možného vedení cyklotras, včetně ukázek naopak nepřijatelných řešení.

Analýza je ke stažení zde.

Ukázky možných (včetně nepřijatelných) řešení:

Schéma cyklořešení Výtoň

Schéma cyklořešení Výtoň sever

Schéma cyklořešení Výtoň jih

Schéma cyklořešení Výtoň jih

 

Je vám sympatická činnost spolku AutoMat a chtěli byste podpořit jeho nezávislou a kontinuální práci? Tak přispějte jakoukoliv částkou, ideálně na pravidelné bázi. Nakrmte ten správný AutoMat. Díky!

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře