S uzavírkou Malé Strany hrozí na Smetanově nábřeží kolaps tramvají. AutoMat navrhuje: Autem jen pro rezidenty

Celý únor a březen potrvá rekonstrukce tramvajové trati na Malé Straně, která zneprůjezdní levý břeh také pro auta. Objízdná trasa pro osobní vozidla i tramvaje má vést po Smetanově nábřeží, což přináší hrozbu ucpání a kolapsu tramvajové dopravy ve vnitřním městě. AutoMat proto doporučuje, aby jako objízdná trasa pro auta sloužila kapacitní komunikace Městského okruhu. Průjezd po Smetanově nábřeží by měl být v době uzavírky možný jen pro rezidenty Prahy 1 s parkovacím oprávněním. O pomoc požádal spolek radního pro dopravu Prahy 1 Vojtěcha Ryvolu.

AutoMat se problemikou dopravy a veřejného prostoru na Smetanově nábřeží zabývá od roku 2010. Už řadu let podporuje omezení tranzitu na „Smetaňáku“ za podmínek společného řešení obou břehů a umožnění průjezdu rezidentům.

Centrum potřebuje omezení tranzitu

„Jsou nám známy dopravní dopady uzavírky Smetanova nábřeží v roce 2019 včetně dopadů na zpoždění tramvajové dopravy. Magistrát má od roku 2020 v ruce analýzy prokazující, že omezení tranzitu je možné bez fatálních dopadů na automobilovou dopravu,“ říká Vratislav Filler z Laboratoře udržitelného urbanismu spolku AutoMat. Údajný „kolaps” dopravy vlivem uzavření Smetanova nábřeží v roce 2019, kterým se odůvodňuje nemožnost omezit na Smetanově nábřeží průjezd, nebyl nikterak závažný a kolony byly způsobeny spíše souběhem s dalšími uzavírkami.

S omezením tranzitu není třeba čekat na Městský okruh. Podrobný rozbor najdete v našem textu z roku 2021.

Možná podoba dlouhodobého omezení tranzitu centrem

Hrozí kolaps veřejné dopravy

Na základě dosavadních zkušeností předpokládáme, že bude-li při nadcházející uzavírce Malé Strany ponechán průjezd automobilové dopravy na Smetanově nábřeží bez jakéhokoliv omezení, hrozí tam značné riziko dopravních zácp dopadajících výrazně na jízdní doby tramvají.  Jakékoliv zpožďování zde bude mít zásadní dopady na spolehlivost linek 17 a 18, což se projeví i v širším městě. Jsme si vědomi všeobecné neochoty zasahovat do neregulovaného průjezdu aut v centru. Přesto by bylo záhodno, aby byl alespoň připravený nouzový scénář pro případ, že bude zpožďování tramvají neúnosné.

Krátkodobé i dlouhodobé řešení je připravené

Omezení tranzitu lze provést na základě magistrátního návrhu z roku 2020. Ten předpokládá omezení průjezdu ve všední dny mezi 8 a 22 hodinou s tím, že vlastníci parkovací karty Prahy 1 by měli vjezd volný, a s bonusem u parkovací karty Prahy 5 pro levý břeh, a Prahy 2 pro pravý břeh. Krátkodobě, společně s uzavírkou Malé Strany, by se omezení průjezdu týkalo části ulice Křižovnická v úseku Novotného lávka – Platnéřská, a mohlo by platit pouze ve všední dny 8-20 h. Zda ponechat průjezd i vlastníkům parkovací karty Prahy 2 nebo 5,  je na zvážení. Potom by patrně nebylo nutné „rozsekávat“ páteřní tramvajovou linku 22, která by mohla jezdit odklonem po takto uvolněném Smetanově nábřeží.

S tím, že je potřeba situaci řešit a pro případné zpožďování tramvají na Smetanově nábřeží připravit regulaci automobilového tranzitu, jsme oslovili radního pro dopravu městské části Praha 1 Vojtěcha Ryvolu.

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře