Pěšky, na kolech, vlakem: Cesty filmové přehlídky Městem

30. 11. 2022, LAB , Ostatní

Filmový festival Městem, který pořádá už od roku 2019 spolek AutoMat, letos představil v tuzemských premiérách i jedné světové tři zahraniční dokumentární snímky. Jejich ústřední motivy – udržitelný urbanismus a zejména doprava – se po loňské odbočce směrem k rozvoji města dostupnému bydlení tematicky vracela k počátkům přehlídky. Cílem bylo nahlédnout na rozličné druhy dopravy v uměleckém i městském kontextu a představit divákům a divačkám různé přístupy k dopravním tématům.  

Festival Městem zahájila ve Velkém sále Světozoru světová premiéra snímku Mahatah: Nenápadné příběhy z hlavního nádraží, na kterou díky podpoře od Švýcarské ambasády dorazil i tvůrčí tým Ahmed Abdul Mohsem a Sandra Gysi. Švýcarský snímek vedle sebe staví nádraží dvou velkých měst – švýcarského Curychu a egyptské Káhiry – a velmi jemně ukazuje na nuance týkající se běžného provozu nádraží i života lidí, jejichž profese jsou pro spěchající téměř neviditelné. Záměr srovnání však nestaví jedno prostředí nad druhé, nýbrž ukazuje, jak jsou životy obou nádraží rozmanité a jak významné mohou být vztahy lidí pracují pro železniční svět. Diváci a divačky se zájmem nahlédli na důležitost jednotlivců pro provoz takto náročných systémů a struktur a na jejich osobní vklad. Jednotlivé příběhy vyobrazené v filmu pak asociativně fungují pro každého sledujícího, a to i přestože člověk na těchto dvou konkrétních nádražích nikdy nebyl – fenoménem hlavního nádraží, spěchu, chaosu, cesty – je sdílený celosvětově.

Filmový festival Městem spolku AutoMat

Premiéra na festivalu Městem

Po filmu se uskutečnila diskuze s tvůrčím týmem, během níž se diváci a divačky ptali primárně na průběh natáčení, přístupnosti míst a „zákulisí“ především na švýcarském nádraží a také na bezpečnost na nádraží káhirském. Tvůrčí tým pak zasvětil publikum do hloubky vztahů a příběhů, které navázal s jednotlivými aktéry a aktérkami. Nemalou lichotkou pro pražské publikum byla i pochvala Masarykova nádraží. Sandra Gysi zdůraznila, že ve vyobrazené odlišnosti hledají krásu a rozmanitost světa, která by nás měla učit pokoře a zájmu o svět kolem nás.

Abdul Mohsem a Sandra Gysi na festivalu Městem spolku AutoMat

Abdul Mohsem a Sandra Gysi na premiéře jejich snímku Mahatah, která zahájila festival Městem 2023

Svět na plátně a před nohama

Druhé promítání se přesunulo do Malého sálu kina Světozor a představilo americký snímek Svět před nohama, jehož hlavní protagonista Matt Green prochází pěšky všechny ulice města New York. Na jeho cestách ho doprovází režisér Jeremy Workman. Matt Green se vzdal své inženýrské profese a rozhodl se věnovat pouze chůzi. Noclehy hledá nejčastěji přes platformu Couchsurfing, hlídá kočky, žije z úspor a má minimální výdaje. Film je spíše výpovědi lásky k chůzi a k objevování města skrze ulice, zahrádkářské kolonie a postupné ztrácení se v neznámých blocích. Na téma dopravy ve městě tak publikum nahlíželo primárně jako na vášeň a životní styl, jímž se Matt Green začal postupně živit. Matt Green i Jeremy Workman se následně spojili s publikem skrze Zoom a zodpověděli dotazy, které rozkrývaly pozadí nedořečených historek a tamějších komunit.

Debata s Matem Greenem na festivalu Městem

K online debatě po promítání snímku Svět před nohama se připojil i protagonista Mat Green

Změní inovace dopravní systém? 

Závěrečným snímkem festivalu byl dokumentární snímek Život na kolech: Doprava pro nové století, od švédské produkce režisérského dua Hi-jin Hodge a David Hodge. Snímek byl oproti předchozím dvěma odbornějšího charakteru. Hlavní linkou tu byly výpovědi expertů a expertek především z amerického prostředí, kteří na dopravní a urbánní revoluci pohlíží z perspektivy udržitelného rozvoje a moderních technologií. Stavba snímku začíná konstruktivní kritikou současného stavu dopravních systémů velkoměst, popisuje největší rizika a především dopady na lidské zdraví. Druhá část dokumentu se pak obrací k inovativním řešením, autonomním formám dopravy a dalším novým technologiím. Ty by měly v souladu s principem udržitelného rozvoje pomoci měnit dopravní chování obyvatelů a obyvatelek velkých měst.

Festival Městem spolku AutoMat v CAMPu

Závěrečné promítání festivalu – Život na kolech v CAMPu

Následnou diskusi v CAMPu odstartoval komentář diváka, který je k řešením skrze moderní technologie shovívavý a upozorňuje, že je důležité cílit na celospolečenskou zodpovědnost a změnu chování a nastavování dopravních politik. Nové a moderní technologie s sebou totiž přinášejí jinou kategorii problémů, na kterou není radno zapomínat. Následovala diskuze s náměstkem pražského primátora pro dopravu Adamem Scheinherrem, který zodpovídal dotazy publika týkající se především plánování udržitelné dopravy v Praze a zavedení nových informačních technologií do pražské dopravy. Nastiňoval také budoucnost možného (ne)rozvoje udržitelné dopravy za stále nesestavené koalice hlavního města Prahy.

Po Životě na kolech následovala debata s náměstkem pro dopravu Adamem Scheinherrem

Díky za rekordní zájem a za rok na viděnou

Třetí ročník festivalu přinesl doposud nevídanou návštěvnost a promítl v pražských kinech ve všech třech případech u nás dosud neuvedené snímky. Diverzita témat a jazyková dostupnost pak v rámci všech promítání přinesla nespočet zajímavých dotazů, které vyčerpaly diskuzní čas do svého maxima. Jsme moc rádi, že se letošní ročník vrátil ke svým kořenům úspěšně, děkujeme Hlavnímu městu Praha a Švýcarské ambasádě, Světozoru a CAMPu a těšíme se na následující rok!

Prohlédněte si také naši fotogalerii ze všech tří projekcí a diskusí.

Nakrmte AutoMat

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře