Zaslali jsme otevřený dopis novému pražskému zastupitelstvu. Připojte se také k našemu Programu Ideál

03. 11. 2022, LAB

Laboratoř udržitelného urbanismu (LAB), odborné pracoviště spolku AutoMat, zformulovala již před komunálními volbami 4 klíčové oblasti a celkem 30 témat, které je třeba konstruktivně, šetrně a udržitelně řešit, aby se naše město mohlo počítat k moderním evropským metropolím. Pod názvem Program Ideál jsme je zveřejnili na samostatné webové stránce, kde se k nim svým podpisem můžete připojit i vy. Před dnešním prvním zasedáním nového zastupitelstva hlavního města jsme na Program Ideál upozornili všechny zastupitelky a zastupitele otevřeným dopisem, který publikujeme v plném znění níže.

Vážená paní zastupitelko/ Vážený pane zastupiteli,

bez ohledu na to, jak dopadnou jednání o koalici, čeká Prahu řešení mnoha výzev a to nejen po následující čtyři roky. Město ve všech ohledech správně fungující a udržitelné ekonomicky, ekologicky, klimaticky i sociálně je v zájmu nás všech a měli bychom se společně, i přes možné dílčí neshody, snažit tohoto „ideálu“ dosáhnout. Spolek AutoMat se dlouhodobě zabývá problematikou dopravy a územního rozvoje v metropoli. Za dvě dekády našeho působení jsme nashromáždili velké množství poznatků, materiálů, odborných statí i zahraničních inspirací. Rádi bychom vám své know-how nabídli v podobě materiálu nazvaného “Program Ideál”. Tedy odborného programu, který by v zájmu všech obyvatel města mohla/měla prosazovat kterákoliv strana či koalice bez ohledu na politickou příslušnost. Program vytvořený pro naše hlavní město a všechny jeho obyvatele.

Program Ideál stojí na 4 pilířích:

  • Město, které počítá opravdu se všemi
  • Rozmanitá doprava pokrývající různé potřeby
  • Zapojení obyvatel do rozvoje města
  • Odpovědné město, které myslí na budoucnost
     

Celý program naleznete v přiloženém souboru, kompletní znění včetně odkazů a doplnění na stránkách https://ideal.auto-mat.cz/

Věříme, že pro vás bude pročtení materiálu inspirující a přispěje k lepší dohodě o budoucím směřování Prahy. Nenaleznete-li v materiálu odpovědi na své otázky, nebo budete potřebovat další informace k některému z témat, neváhejte nás kontaktovat na adrese našeho odborného týmu Laboratoře udržitelného urbanismu lab@auto-mat.cz.

Za spolek AutoMat

Martin Šotola

Výkonný ředitel

Přečtěte si, jaké oblasti považujeme v AutoMatu za zásadní a jaká konkrétní řešení konkrétních problémů navrhujeme. Budeme moc rádi, pokud Program Ideál podpoříte i svým podpisem. Zastupitelkám a zastupitelům tak dáte vědět, že vám na směřování Prahy mezi moderní evropské metropole záleží. Čím více nás bude, tím silněji bude náš hlas slyšet.

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře