Byty bez povinných parkovacích míst? Ano!

20. 10. 2022, LAB , Územní rozvoj

Povinný počet parkovacích stání, která mají stavebníci zřizovat u všech novostaveb (tzv. parkovací minima) by se měl snížit. Tento záměr předložila Rada hlavního města Prahy k projednání jednotlivým městským částem. Spolek AutoMat považuje návrh za krok správným směrem, nicméně lepší by bylo učinit parkovací minima zcela nezávazná.

U metra a tramvaje na polovinu

Současné stavební předpisy vyžadují zřizovat zhruba jedno parkovací stání na jeden osmdesátimetrový byt. Přesné číslo určují koeficienty závislé na tom, kde se v metropoli dané místo nachází. Ve vnitřním městě se tak požadavek zmenšuje – v památkové rezervaci zhruba na polovinu, na okrajích se požaduje až 1,4x více. Stání pro nebytové prostory dnes není třeba zřizovat pouze v památkové rezervaci.

Nově vytvořené zóny by měly lépe zohledňovat nejen typ území (historické centrum, centrální část, vnitřní město, vnější město), ale i vzdálenost od železničních a vlakových zastávek, případně stanic metra. Právě místa s dostupnou kolejovou dopravou by měla být zařazená do nižších zón. Druhou – a podstatnější – změnou je snížení koeficientů, a to tím víc, čím víc se jde do centra. AutoMat přibližně odhadl velikost předpokládaných změn:

  • V památkové rezervaci a blízkém okolí (Smíchov, Karlín, Vinohrady) by se parkovací minima zcela zrušila (nyní činí 0,5 – 0,7 stání na byt).
  • Ve vnitřním městě by parkovací minimum kleslo na polovinu až třetinu, přibližně by to znamenalo nejméně jedno stání na tři byty.
  • Na sídlištích by požadavky na parkovací místo výrazně klesly tam, kde je metro: zhruba na polovinu, což je zhruba jedno stání na dva byty.
  • Mimo dosah metra by požadavky klesly oproti dnešku přibližně o 20 % a pohybovaly by se těsně pod jedním stáním na osmdesátimetrový byt.
  • Požadované počty návštěvnických stání by se výrazně snížily jen ve vnitřním městě.

K projednání městským částem

Návrh na změny parkovacích minim se bude teprve projednávat s městskými částmi, jeho podoba se tak ještě může změnit. Městské části zpravidla požadují zřizovat u novostaveb vysoké počty stání, aby se ulevilo přetíženým ulicím. Je tedy otázka, jak se k návrhu postaví. Návrh bude každopádně schvalovat až rada vzešlá ze zastupitelstva svolaného po volbách.

Důvody prezentované magistrátem jsou racionální: uvnitř města v blízkosti kvalitní veřejné dopravy není třeba, aby měl parkování každý nový byt. A stávající neutěšená bytová situace velí stavět místo garáží pro auta spíš byty pro lidi. Parkovacích minim se nějakým způsobem ve svých regulativech zbavují i celé státy (Kalifornie), některá města aspoň pro sociální bydlení (Boston), parkovací minima (mimo vozidla pro invalidy a jízdní kola) zrušil nedávno i Berlín.

Vicious Cycle od Parking Requirements

Zdroj: Dirtbag Urbanism

AutoMat doporučuje minima zrušit

Závazná parkovací minima obecně považuje AutoMat za zcela kontraproduktivní formu regulace. Stávající povinné navyšování počtu parkovacích míst uvnitř dopravou přetížených měst dál zhoršuje automobilový provoz. Zvyšuje také už tak vysoké náklady na pořízení nového bydlení, protože stavba garáží pod novostavbami je relativně drahá. AutoMat se s argumenty města pro navrhované snížení parkovacích minim ztotožňuje, stále ho ale považuje za nedostatečné.

K řešení regulace parkování ve veřejném prostoru doporučujeme soustředit se spíš na celkové snižování dopravní zátěže v ulicích. Bylo by vhodné zvýšit cenu rezidenčního parkování na úroveň ročního předplatného veřejné dopravy, jak doporučila studie zadaná městem v roce 2020 (odkaz). Přeplněnost parkování v ulicích může řešit také zastropování počtu vydaných povolení, používané v zahraničí. Takový postup by povzbudil zřizování parkovišť a garáží mimo veřejný prostor.

Navržené snížení požadavků na počty nových parkovacích míst je tak podle nás krok správným směrem, který by ale neměl být jediný. AutoMat považuje za správné, aby existující parkovací minima přestala být závazná. Město by mělo vydávat pouze orientační doporučení na maximální počet parkovacích míst v závislosti na lokalitě. 

Přepočet parkovacích stání

K dalšímu studiu doporučujeme www.reinventingparking.org

 

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře