Ministr zatím stáhl okleštění pravidla 1,5 metru. Také díky AutoMatu

05. 09. 2022, Cyklodoprava , LAB

Ministr dopravy Martin Kupka zatím upustil od změny zákona o bezpečném předjíždění lidí na kolech. Proti změnám zákona, který platí teprve od ledna 2022, se postavil spolek AutoMat, právník a spolutvůrce novely Tomáš Kindl, část odborné veřejnosti a také stovka osobností v otevřeném dopise ministrovi. Díky AutoMatu se podařilo zjistit, že snaha o změnu stála na pouhých 4 podnětech veřejnosti a také na dezinterpretovaných datech o nehodovosti cyklistů.

Tendence k omezení zákona je ale potřeba hlídat i do budoucna. V tuto chvíli můžete přidat svůj podpis pod petici a přečíst si víc.

Proč chtěl ministr dopravy Kupka zákon, který platí teprve několik měsíců a jehož dopady nejsou důkladně analyzovány, měnit? Proč navrhoval znění, které by de facto zrušilo vymahatelnost pravidla, které přispívá k bezpečnosti na silnicích a ochraně slabších účastníků provozu? Proč tráví ministerstvo a potažmo další spolky, organizace a instituce tolik času snahou o omezení zákona, který nikomu neškodí – obzvlášť v době, která přináší mnohem větší výzvy? Pojďme se zblízka podívat na zmiňované podněty veřejnosti, které údajně zákon znepříjemňuje život.

Pátrání po podnětech 

Ministr se ve své argumentaci odvolával především na podněty, které ministerstvo dopravy obdrželo, a výhrady odborníků, na jejichž základě měla být změna připravena. Spolek AutoMat se proto na ministerstvo obrátil s žádostí o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb zejména v oblasti podnětů od odborné či široké veřejnosti a dalších materiálů, které sloužily pro přípravu novely zákona.

V žádosti o informace jsme se dotazovali na zápisy z jednání se spolkem SVOL (Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů ČR), připomínky profesních svazů či analýzy vlivu nového znění zákona na bezpečnost a plynulost provozu.

Na základě čtyř podnětů

V odpovědi na naše otázky jsme se dozvěděli, že ohledně bočního odstupu přišlo na ministerstvo od ledna celkem deset podnětů od veřejnosti. V odpovědi jsme dostali jejich parafráze. Z deseti podnětů se jeden netýkal pravidla 1,5 metru, ale jiné změny zákonné úpravy (nepovinného použití stezek). Čtyři byly dotazy na podrobnosti týkající se pravidla. Jeden podnět apeloval, ať se pravidlo neruší. Zbývající čtyři podněty pak bylo možné interpretovat tak, že tazatel či dopisující si přeje změnu či zrušení pravidla 1,5 metru.

Žádné jiné podněty nelze doložit (byly údajně předány ústně). Zůstává tak poměrně překvapivým zjištěním, že ministrovi k intenzivní snaze o změnu zákona stačily pouhé čtyři podněty veřejnosti. U podnětů od veřejnosti nelze zjistit, zda je psali „profesionálové”, nebo uživatelé veřejných komunikací.

Samotné podněty či stížnost pak byly v některých případech tak podivuhodné, že vás nemůžeme připravit o zkrácenou parafrázi alespoň tří z nich. Posuďte sami:

  • Navrhl, aby se cyklisté ve velkých městech nesměli pohybovat na silnicích, neboť mají dostatek vlastních stezek.
  • Navrhuje zrušit stezky pro cyklisty, neboť pokud mají jezdit po silnicích pro auta, nepotřebují je.
  • Uvedl, že opatření považuje za hloupé a sám jej dodržuje i bez zákonné úpravy.

Zápisy a analýzy nejsou

Ptali jsme také na data a analýzy, ze kterých ministerstvo vycházelo. Odpověď ministerstva zněla: „Nemáme”. Zápis není. Z analýz bezpečnosti za první půlrok 2022 nemá ministerstvo nic cíleného na pravidlo 1,5 metru, jen obecné analýzy nehodovosti.

BESIP říká jinými slovy totéž, co my, ministr Kupka si z toho vybral něco jiného

„Statistika jasně říká, že nebezpečnost předjíždění cyklistů při těchto rychlostech je malá, tvrdil Kupka ČTK. Jak to je doopravdy? Ministerstvem dopravy zaslaná analýza BESIPu z roku 2021 vyhodnocuje nehody s účastí cyklisty „v důsledku nesprávného předjíždění” na deseti letech dat. Obdobné analýzy vytvořil náš spolek v letech 2021 a 2022. BESIP ovšem podrobněji nepopisuje použitou metodiku, není tedy jasné, jak vzorek nehod vybral.

V analýze BESIPu bylo za deset let identifikováno 1400 nehod s účastí cyklisty a 28 usmrcených cyklistů v důsledku nesprávného předjíždění. Naše analýza identifikovala za 10 let (2012-2021) 2357 nehod a 58 usmrcených. To je o něco více, nepochybně v důsledku odlišností v metodice, o kterých jsme zatím nezjistili nic bližšího. My jsme například zařadili i tu část nehod, kdy se řidič nevěnoval řízení, došlo-li ke srážce zezadu. Máme důvody se domnívat, že právě tyto nehody v analýze BESIPu chybí.

Vezmeme-li v potaz velmi opatrné počty nehod od BESIPu, vyjde nám, že v důsledku nesprávného předjíždění se stane 6 % srážek cyklisty s jiným vozidlem a 10 % usmrcení. I to je mnohem, mnohem více než dříve citované necelé jedno procento!

Bezpečné předjíždění potřebuje i nadále vaší podporu

Naše analýza za prvních pět měsíců letošního roku prokázala, že změna zákona neměla negativní dopady, dat je ale ještě příliš málo na řádné posouzení dopadů. Ministr se myšlenky znění zákona změnit také zcela nevzdal. Chcete-li zachování pravidla definujícího bezpečný odstup vyjádřit svou podporu, podepište elektronickou petici.

Přílohy

 

 

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře