Cykloobousměrky v Karlíně jsou opět kompletní

V Karlíně začala obnova několika cykloobousměrek zrušených v roce 2017. Celá čtvrť je tak opět na kole maximálně prostupná. Spolek AutoMat a místní občané se kvůli navrácení cykloobousměrek do části karlínských ulic pět let soudili se silničním správním úřadem Prahy 8 a postupně vyhráli šest řízení. Návrat cykloobousměrek nastal až po obměně vedení úřadu a díky dohodě se samosprávou a dotčenými orgány státní správy.

V Karlíně začala obnova cykloobousměrek fungujících v letech 2012–2016 a zrušených v roce 2017 při zavádění modrých zón. Cykloobousměrky byly v místě od roku 2012, kdy zde byla zavedena zóna 30 km/h. O pět let později ale zmizely z ulic s průjezdním profilem užším než 4,5 metru.

Proti plánovanému rušení cykloobousměrek jsme v roce 2016 vystupovali, poukazovali jsme na špatnou interpretaci dat o dopravních nehodách a účastnili se připomínkování projektu připravovaných modrých zón. Úřad nakonec v březnu 2017 cykloobousměrky zrušil úskokem, když realizoval jiný projekt, než jaký dal před tím veřejnosti k připomínkování. Spolek AutoMat a občané Prahy 8 proto napadli zrušení cykloobousměrek u správního soudu.

Pět let soudních tahanic a dohoda nakonec

V následujících letech dávaly soudy naší straně opakovaně za pravdu, že přeznačení nebylo provedeno v souladu se zákonem. Silniční správní úřad Prahy 8 ovšem znovu a znovu vydával dočasná opatření, která rušení cykloobousměrek potvrzovala, a která jsme museli opět dávat k soudu. V několika případech přitom zvrátil nepříznivý verdikt Městského soudu až Nejvyšší správní soud; jedno takové řízení, týkající se dočasného opatření z jara 2021, ještě běží.

Současně jsme několikrát nabízeli jednání o dopravním řešení v souladu s platnými technickými předpisy TP 179. Ty od roku 2017 dovolují obnovit cykloobousměrky v úzkých ulicích bez rozsáhlého rušení parkovacích míst. Právě z úmyslu rušit kvůli cykloobousměrkám stovky parkovacích míst jsme byli opakovaně neprávem obviňováni.

K prvnímu posunu došlo v roce 2019, kdy snaha městské části situaci urovnat narazila na stanovisko Policie ČR, část ulic se v okolí Lyčkova náměstí se nicméně povedlo upravit do režimu obousměrného pro všechna vozidla. Nějaký čas po odchodu Jaroslava Kašpárka z pozice vedoucího silničního správního úřadu Prahy 8 si pak z iniciativy odboru dopravy městské části převzal projektovou přípravu magistrát. Nad nově zpracovaným projektem se nakonec podařilo najít shodu a souhlas s ním vyjádřily všechny nezbytné orgány i Policie ČR.

Vráceno vše potřebné

Aktuálně realizovaný projekt vrací cykloobousměrky do ulic Pobřežní, Petra Slezáka, Březinovy, Hybešovy a dalších. Nově je zobousměrněn úsek Pobřežní podél Rohanského nábřeží. Z cykloobousměrek zrušených v roce 2017 nebyl obnoven pouze úsek v ulici Malého u Negrelliho viaduktu, kde by měla být provedena revitalizace.

Na několika místech byly nově zřízeny výhybny dovolující protisměrné vyhýbání cyklistů a řidičů motorových vozidel. Oproti strašení, že se kvůli cykloobousměrkám zruší v řadě ulic desítky až stovky parkovacích míst, zabraly tyto výhybny nakonec zhruba pět parkovacích stání, projekt navíc jinde řadu parkovacích míst přidává.

Jak se chovat v cykloobousměrkách

Přestože se to na první pohled nezdá, je jízda v cykloobousměrkách bezpečnější než jízda cyklisty a automobilu za sebou v jednom směru. V cykloobousměrce totiž funguje efekt “čtyř očí”, kdy dopravní situaci a vyhýbání mají pod kontrolou jak řidič automobilu, tak i cyklista. Větší bezpečnost jízdy cyklisty v protisměru klidné ulice oproti jízdě souběžné s auty se ukazuje v Belgii, kde jsou cykloobousměrky nejrozšířenější (více zde). Bezpečnost cykloobousměrek potvrzují i data z Prahy (zde).

Vyhýbání na cykloobousměrkách v úzkých ulicích funguje stejně jako při vyhýbání dvou aut jedoucích v protisměru: ten, kdo to má jednodušší, prostě uhne; zpravidla to bude cyklista. Kolo může uhnout do vjezdu, mezery mezi parkujícími auty, na chodník, nebo prostě zastavit těsně u kraje. S osobním autem se ale obvykle vyhnete i v úzké cyklooubsměrce bez nutnosti zastavovat.

Apelujeme na cyklisty, aby v obnovených cykloobousměrkách jezdili opatrně, zvlášť si dávali pozor na vjezdech nebo výjezdech z ulic a tam, kde by měli mít přednost zprava, ale řidiči je ne vždy budou očekávat. Cyklisty též žádáme, aby v cykloobousměrkách využívali možnost legální jízdy ve vozovce a nejezdili po chodníku. Ohleduplnost vůči cyklistům samozřejmě uvítáme i od řidičů.

Poděkování

Obnova cykloobousměrek by nebyla možná bez podpory nebo vstřícného přístupu řady aktérů. Samospráva Prahy 8 k věci přistupovala konstruktivně a racionálně. Děkujeme tedy jak samosprávě Prahy 8, tak silničnímu správnímu úřadu Prahy 8 a Policii ČR za shodu na řešení, které vrací cykloobousměrky do všech ulic, kde nebude prostupnost pro cyklisty řešená jinak. Děkujeme též odboru dopravy magistrátu, který nechal zpracovat projekt řešící všechna problémová místa, a podpoře, které se v řešení projektu na magistrátu dostalo od náměstka pro dopravu Adama Scheinherra. Za dlouhodobou podporu děkujeme také zastupitelům městské části, jmenovitě Petru Vilgusovi, Tomáši Hnykovi, Václavu Stránskému, a dále mnoha karlínským, aktivním hlavně v počátcích kauzy.

Zvláštní poděkování pak věnujeme kanceláři Holubová advokáti, která sídlí v Karlíně a řadu let nás v jednotlivých procesech zastupovala. Srdečně děkujeme za profesionální a vstřícný přístup k věci.

Naše vytrvalá práce by nebyla možná také bez finanční podpory našeho Klubu přátel, našich pravidelných malých i velkých dárců.

Cykloobousměrky součástí moderního města

Návrat cykloobousměrek do prakticky všech ulic Karlína je pro náš spolek významnou vzpruhou. Potvrzuje, že obousměrnost vedlejších ulic pro jízdní kolo je vhodným řešením, které zajišťuje prostupnost města pro cyklistickou dopravu. Cykloobousměrky jsou bezpečné a je možné je zřizovat v málo frekventovaných ulicích bez větších omezení (podrobněji o tom zde). Věříme proto, že návrat chybějících cykloobousměrek do Karlína bude jasným signálem pro jiné městské části i obce mimo Prahu, zejména tam, kde panují obavy z jejich zavádění.

Jak šel čas s Karlínem

2012 – V Karlíně zavedeny cykloobousměrky a zóna 30 km/h (Městem na kole)

2013 – Městská část hodnotí pozitivně zavedení zóny 30 v Karlíně

2014 – Uživatelský průzkum potvrzuje, že v Karlíně nejsou problémem cykloobousměrky, ale neřešené parkování před zavedením ZPS (Městem na kole)

2015 – Rozporujeme spornou analýzu nehodovosti v Karlíně

2016 – Bojujeme proti rušení cykloobousměrek

2018 – První vyhraný soud

2019 – První jednání o návratu cykloobousměrek se samosprávou

2020 – Další soudní verdikt na několik dní zneplatnil modré zóny

2021 – Starosta MČ Praha 8 Ondřej Gros konstruuje nepodložené obvinění zrušit kvůli cykloobousměrkám stovky parkovacích míst

2021 – V pořadí šestý vyhraný soud

2022 – Cykloobousměrky konečně opětovně vyznačeny

Všechny články ke Karlínu od AutoMatu a Městem na kole.

Soudní pře se spolku AutoMat podařilo vyhrát především díky podpoře členů a členek Klubu přátel AutoMatu. Má to cenu! Přidejte se taky! Díky!

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře