Jak připomínkovat cyklodopravu v Metropolitním plánu

15. 06. 2022, LAB , Územní rozvoj

Nový územní plán Prahy, nazývaný Metropolitní plán, je do 30. června otevřen k připomínkování veřejnosti. Územní plán je pro úřady závazný, je proto velmi důležitý i pro rozvoj cyklistické dopravy. Jak vypadají cyklotrasy v návrhu Metropolitního plánu a má smysl jej připomínkovat? Krátké odpovědi jsou „nic moc” a „ano, má”. Tento článek by vám v tom měl pomoci.

autor: Vratislav Filler z Laboratoře udržitelného urbanismu spolku AutoMat pro Městem na kole

Stručně o metropolitním plánu a veřejně prospěšných stavbách

Územní plán definuje způsob využití území. Zjednodušeně řečeno, co se kde smí postavit, kde bude zástavba, parky, školy, metro, silnice, ale také cyklostezky – alespoň ty základní.

Připravovaný pražský Metropolitní plán (MPP) je v tomto dost minimální. Nebudu se zabývat jemností regulace nové zástavby, která nejspíš leckde dovolí víc, než by bylo obyvatelům v okolí zdrávo. Pokud vás zajímá, o kolik pater lze vyhnat kotelnu, co máte na sídlišti pod okny, podívejte se, co k plánu píše například Arnika (zde) nebo jak se vyjadřují spolky v okolí vašeho bydliště.

Pominu i konkrétní návrhy pro veřejnou a automobilovou dopravu. Zmíním pouze, že návrh metropolitního plánu úmyslně nevyužívá z dopravního hlediska smysluplné nástroje územního plánování jako jsou podmíněnosti nebo etapizaci. Taková logická pravidla stanovující, že další čtvrť lze postavit, až když se k ní udělá tramvaj, se Praha úmyslně rozhodla nepoužít.

Také se dost šetří institutem veřejně prospěšné stavby (VPS), pod čímž si některý laik možná představí vyvlastnění, komunismus a gulagy. Ovšem – a to už se málo ví – veřejně prospěšná stavba dovoluje také nabídnout vlastníkům pozemků osminásobek ceny z pozemkové mapy, což může některé slušně pobídnout k prodeji. Vyvlastnění stejně trvá tak dlouho, že je skoro na nic, nejsme v Rakousko-Uhersku, kde se občas ve veřejném zájmu ta železnice postavila hned a vyvlastňovalo se teprve potom. Zdá se mi lepší díky VPS nabídnout slušné peníze a pozemek koupit.

Co bude mít v plánu čáru…

Pokud jde o cyklotrasy, tak MPP jich definuje mnohem méně než nyní platný územní plán – což je asi jádro pudla v tom, že není-li významná cyklotrasa v územním plánu, může se snadno stát, že někdo v nejlepším možném koridoru postaví zaplocený developement či zábavní park. A na kole to nakonec budete objíždět přes nějaké hory, doly, zákruty – nebo taky přes sousední čtvrť.

Mapa srovnávající současný a minulý plán

(obrázek v plném rozlišení najdete ke stažení zde, pozor, velikost je kolem 40 MB).

Kromě výše uvedené srovnávací mapky najdete cyklo schované v aplikaci prohlížení plánu (plan.praha.eu) ve výkresu infrastruktury S03. Přehlednou ilustraci bezmotorové dopravy jsme získali jako členové cyklokomise a máme svolení ji zveřejnit (Ke stažení zdePoznámka: mapka bezmotorové dopravy se nachází také v hlubinách celé čtvrt-terové dokumentace ke stažení na webu plánu, ALE tam není aktuální, takže kdybyste si ji náhodou už stáhli, tak ji nepoužívejte.)

Ilustrace bezmotorové dopravy v rámci metropolitního plánu

Samozřejmě, kromě čar na mapě je podstatný také regulativ, tedy co se o té které čáře píše v závazné textové části plánu, takzvaném výroku. Online je zde, nicméně hrabání se v regulativu ponechme expertům. Pro účely zájmu veřejnosti o cyklotrasy v návrhu naprosto stačí pochopit dva body:

 1. co bude mít v územním plánu na mapě čáru, o tom budou všichni úředníci a developeři přinejmenším vědět,
 2. co bude v územním plánu jako veřejně prospěšná stavba, na to se nebudou moci žádní úředníci ani developeři vykašlat.Systém, jakým jsou cyklotrasy v MPP pojaté, se skládá z několika prvků, které se pokusím popsat včetně toho, jak s nimi nakládat.

Významná cyklotrasa

Dle článku 127(1) výroku, nerealizované úseky číslované 650/-/číslo.

To je ta základní “čára na mapě.” Filosoficky má jít o nejvýznamnější cyklotrasy, které si žádají souvislý zákres, spojují významné cíle, v MPP jde o trasy rekreační i dopravní.

Protože ale územní plán připravují jiní lidé než celoměstský systém cyklotras (o něm více zde), neplatí v žádném případě, že cyklotrasy v územním plánu jsou nějakým výběrem těch nejdůležitějších tras v celoměstském systému. To by se ještě mělo změnit: komise pro cyklistickou dopravu na posledním červnovém jednání požádala, aby byly do územního plánu plně zapracovány nadřazené trasy A1 až A9, jejich vybraná prodloužení (hlavně na sever a západ Prahy) a okružní trasa A 50. Půjdou-li tedy věci dobře, mělo by být do územního plánu doplněno alespoň to.

Nedělejte si s tím ale hlavu, trápí-li vás konkrétní trasa, která teď v návrhu plánu není, napište si o ni tak jako tak. Můj osobní názor je, že jako významná cyklotrasa by v územním plánu mělo být následující:

 • Všechny cyklotrasy, které jsou součástí nějakého významnějšího spojení (místní stezka pro venčení psů ne, spojnice dvou čtvrtí vzdálených tři kilometry ano).
 • Cyklotrasy, které vyžadují buď úplnou novostavbu stezky nebo velké přerozdělení prostoru současné komunikace. Budeme-li chtít oddělenou stezku podél Jana Želivského, tak ano, ale na cyklopruhy na Ruské asi významnou cyklotrasu nepotřebujeme.
 • A k tomu nějaké výletní cesty zelenými pásy a po krajinném rozhraní, aby si to někdo nevyložil tak, že si z lesoparku udělá zábavní park a začne na cyklotrase vybírat vstupné.
 • MPP dále rozlišuje mezi stavem a návrhem, přičemž “stav” znamená plus mínus, že tam projedete a nikdo vás za to nezabije, “návrh” pochopitelně znamená, že je v místě plot, železniční trať, řeka, nebo něco podobně neprostupného. Takže Vinohradskou nebo železniční most máme ve “stavu,” byť bychom je asi jako cyklisté viděli raději ve stavu docela jiném.

S tímhle přístupem ale těžko polemizovat vzhledem k tomu, že v územním plánu se přestavba ulice řeší jen, když se musí rozšířit. Nakonec ale u magistrály už to autorům asi přišlo blbé a tak ji tam jako návrh dali. Takže chcete-li do plánu dostat stezku v koridoru nějaké výpadovky, která nemá ani chodník, je zařazení do “návrhu” zcela adekvátní a nezapomeňte na to. Stejně tak třeba chodníky, co nejdou zlegalizovat bez rozšíření, viz zmíněný Železniční most.

Návrh cyklistických tras v centru s komentářem stav vs. návrh

Stavby pro bezmotorovou dopravu

Dle čl. 128 (1) výroku, číslované 640/-/číslo.

Stavby pro bezmotorovou dopravu netvoří ucelený systém, naopak jde o konkrétní úseky, ať na významných cyklotrasách, nebo mimo ně. Mají ovšem tu vlastnost, že pouze tyto stavby mohou být v systému územního plánu prohlášeny za veřejně prospěšné (VPS). Ale pozor: ne každá stavba pro bezmotorovou dopravu v tomto návrhu MPP je označena jako VPS (ve skutečnosti jich je jen asi pětatřicet).

Nakolik chtít povýšit do režimu “staveb” dosud nepostavené stezky, je otázka. V plánu se tím šetří na lávky a tunely, pokud bychom chtěli, tak se do toho možná schová třeba i veřejný venkovní výtah. Snaha cyklokomise je dostat do režimu “staveb” aspoň věci typu Vršovické drážní promenády a také všechno na významných trasách, co má nějakou solidní studii. Považujete-li nějaké spojení za důležité a víte, že se to bez mostu či podjezdu neobejde, pak to samozřejmě patří sem.

Na to, chtít nějakou stezku jako veřejně prospěšnou stavbu ovšem potřebujete ještě o hodně víc. Veřejně prospěšná stavba musí být vymezena přesně a důvodně – potřebujete tedy studii, která řekne, proč má daná stezka vést právě přes tuhle parcelu a ne jinou. Což už je vyšší dívčí a není to úplně pro běžnou veřejnost.

Ledaže byste o té studii jako nerdi věděli, že ji má třeba městská část, ale z neznámých důvodů to v prvním kole připomínek neprošlo. Zda je lávka vašeho zájmu veřejně prospěšnou stavbou, zjistíte nejlépe v aplikaci prohlížení plánu přepnutím do výkresu Z04. Modré šrafy znamenají, že si nemusíte dělat starosti.

Uliční a pěší propojení

Vymezení nových ulic dle čl. 82 a vymezení pěší prostupnosti dle čl. 88 výroku.

Tato propojení se vymezují pouze v rozvojových či transformačních územních – to jsou ty červené a žluté šrafované plochy, kde by dle MPP neměl zůstat kámen na kameni. Bohužel se mi ty navržené propojky nepovedlo dostat do jednoho výkresu se zbylým obsahem návrhu, zde ale stejně doporučuji jiný přístup. Pro ten se hodí přepnout na koordinační výkres O01, kde se v rozvojových územích dají vykoukat jak cyklotrasy, tak uliční a pěší propojení.

Koukněte se na rozvojové a transformační plochy v okolí bydliště či na vaší zájmové cyklotrase: jestli jsou hnědé nebo černé šipečky tam, kde si myslíte, že se má jezdit na kole i po tom, co se postaví ty plánované osmipatrové věžáky. Hnědá uliční spojnice je fajn, v nejhorším se dá smířit i s černou spojnicí pěší. A když není, hurá na připomínku. Tady nezáleží na významu cyklotrasy, v plochách určených k zastavění či přestavění je třeba pohlídat všechna propojení.

Při formulaci připomínky vám pomůže, dostanete-li se k územní studii na dané území. Rozcestník je zde. Ze studie můžete ocitovat, že v daném koridoru má něco být (tedy pokud to tam podle té studie být má). Ne všechna rozvojová a transformační území ovšem studii mají.

Náhled Metropolitního plánu, výkres O01, rozvojové a transformační plochy

Cyklostezky podél liniových staveb?

Někdy je cyklotrasa vedená v souběhu s jinými stavbami – třeba se železnicí mezi Smíchovem a Výtoní, nebo podél Městského okruhu. A není nakreslená buď vůbec, nebo jako stav, i když nevyhovuje.

Otázka zní: jak je zajištěno, že tam stezka vznikne, až se to bude stavět? Regulativ ve výroku to v tuto chvíli nezaručuje. Možná se to ještě znění, a bude platit, že podél všech liniových staveb mají pokud to jen trochu jde, cyklostezky vznikat. Ale rozhodně se na to nedá spoléhat. Takže na chybějící trasy v souběhu s jinými liniovými záměry je vhodné psát připomínky, jako by tam ta “težká” stavba nebyla. To, že má stezka vzniknout v rámci její realizace, se může dopsat do odůvodnění.

Co budou připomínkovat jiní

Jak jsem už poznamenal výše, tak připomínky k cyklodopravě má od cyklokomise za úkol podat Odbor dopravy magistrátu. Tyto připomínky vycházejí z usnesení cyklokomise ze dne 7. 6. (zápisy komisí zde). Stručně řečeno zahrnují doplnění nadřazených tras a veřejně prospěšných staveb, jak jsem psal výše. Plus nějaká vyjasnění výroku, zejména aby se nezapomínalo na cyklo podél jiných liniových staveb.

Za AutoMat budeme určitě podávat obecnou připomínku s cílem začlenit do metropolitního plánu všechny trasy, které vyžadují větší stavební zásah. Budeme se také snažit podat maximum připomínek ke konkrétním cyklotrasám, ovšem něco nám může uniknout. Proto má smysl, aby připomínky podávala i veřejnost.

Rekapitulace

Pokud si to shrneme, tak nakonec dává smysl podávat asi tyto připomínky:

 1. Doplnění chybějící cyklotrasy do významných cyklotras dle článku 127(1).
 2. Zařazení stavebně nevyhovující cyklotrasy do návrhu významné cyklotrasy.
 3. Uvedení stavby pro bezmotorovou dopravu (čl. 128 (1) ) jako veřejně prospěšné stavby.
 4. Doplnění uličních (čl. 82) nebo pěších propojení ( čl. 88) v koridorech cyklotras v rozvojových a transformačních územích.

Podívejme se teď, jak na to, včetně vzorových připomínek.

Zdroj: Metropolitní plán

Jak podat připomínku

K metropolitnímu plánu může veřejnost podávat připomínky do 30. června. Vlastník pozemku nebo zástupce veřejnosti (garantovaný 200 podpisy) může podávat námitky, jejichž vypořádání musí být odůvodněné. Město pro připomínkování připravilo webovou aplikaci a doporučuje její použití. Můžete ale použít i tradiční doporučený dopis nebo předat připomínku na magistrátní podatelně.

Mapa srovnávající předchozí a současný plán

Náležitosti

Budete-li připomínkovat přes magistrátní systém, ten si vás náležitostmi provede. V samotném systému můžete také naklikat místa, kterých se připomínka týká. Nezapomeňte si hotovou připomínku stáhnout do svého počítače, abyste ji měli později k dispozici.

Budete-li psát připomínku sami, musíte uvést svoje jméno, příjmení a adresu. Dopis adresujte na Odbor územního rozvoje magistrátu hlavního města Prahy. Více připomínek můžete napsat do jednoho dopisu či dokumentu. Připomínku je třeba podat nejpozději 30. června. Magistrátní podatelny mají ten den otevřeno do 15 hodin, u doporučeného dopisu rozhoduje razítko podací pošty.

Vzor dopisu

Magistrát hlavního města Prahy
Odbor územního rozvoje
Jungmannova 35/29
110 00 Praha 1
Datová schránka: 48ia97h

Věc: Připomínky k návrhu Metropolitního plánu

Dobrý den,

V rámci veřejného projednání Metropolitního plánu zasílám k návrhu Metropolitního plánu připomínky uvedené níže.

S pozdravem
Jan Novák
Fiktivní 25
110 00 Praha 1

( zde následují připomínky )

Vzorová připomínka 1

Žádám doplnit do významných cyklotras dle článku 127(1) cyklotrasu A 41 celoměstského systému cyklotras v úseku Ke Stáčírně – metro Háje, od Hájů jako stav, úsek severně od Mírového hnutí jako návrh.

Odůvodnění:

Trasa je ve stávajícím územním plánu.
Jedná se páteřní celoměstskou trasu, která slouží ke spojení sídliště Jižní Město I s Vršovicemi a centrem přes Záběhlice.
Navazující úsek trasy A 41 a A 23 je v návrhu MPP zařazen, v opačném směru je návaznost po A 21.
Úsek je již částečně, nikoliv však úplně realizován jako cyklostezka a je třeba jej dokončit.

Vzorová připomínka 2

Žádám přesunutí významné cyklotrasy v ulici Vinohradské od Wilsonovy po Jana Želivského ze “stavu” do “návrhu”.

Odůvodnění: V předmětném úseku je žádoucí standard cyklotrasy prostorově oddělený od automobilové dopravy (cyklostezka nebo dánské pásy), přičemž v současnosti zde nejsou realizována žádná stavební cykloopatření, pouze integrace (cyklopruhy), což je zcela nedostatečné. Žádoucího řešení lze současně dosáhnout pouze zásadní stavební úpravou celého uličního profilu.

Vzorová připomínka 3

Žádám, aby bylo přemostění trasy A 4 přes Masarykovo nádraží (koridor ulice Wislonovy) zařazeno do metropolitního plánu jako veřejně prospěšná stavba pro bezmotorovou dopravu dle článku 128 (1), a to v rozsahu studie připravované na TSK.

Odůvodnění:

Území prochází zásadní proměnou, plánuje se výstavba dle studie Florenc 21, aktuálně je nejisté, zda charakter zástavby umožní bezpečné vedení cyklistické dopravy ve všech možných způsobech humanizace severojižní magistrály.
Souběžný koridor trasy A 410 bude realizován pouze pro pěší.
Technická správa komunikací zadala studii na tuto lávku a tato studie by již mohla být v takové fázi dokončení, aby se na jejím základě dala VPS zřídit.

Vzorová připomínka 4

Žádám o doplnění pěšího propojení dle článku 88 v rozvojovém území 077 Opatov a to od jižného konce ulice Starochodovské po křižovatku Chilská – Opatovská, v koridoru trasy celoměstského systému A 219.

Odůvodnění: Jedná se o přímý průchod hlavní celoměstské cyklotrasy rozvojovým územím, s nadmístními návaznostmi (Šeberov, Kateřinky, Újezd směr centrum přes Chodov a Spořilov), v současnosti již zpřístupněný a užívaný. V územní studii Opatov – Na Jelenách je předmětná trasa zakreslena jako navržená cyklostezka.

Spolek AutoMat připravuje svou vlastní dávku připomínek (nejen k cyklodopravu) k Metropolitnímu plánu. Přidejte se také a připomínkujte, co vám chybí, nebo naopak přebývá ve vašem okolí. 

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

 • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
 • částka: [amount]
 • variabilní symbol: [variable_symbol]
 • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře