Praha schválila významnou aktualizaci cyklotras

Rada hlavního města Prahy schválila novou aktualizaci stávajících cyklotras. Jedná se o nejrozsáhlejší rozšíření od roku 2010. Aktualizace přináší značně zhuštěnou síť celoměstsky významných tras a také tři nové nadřazené trasy. Jedná se víceméně o interní dokument pro městské úředníky a konkrétní podobu cyklostezek nezajišťuje.

Aktualizace byla schválena usnesením Komise rady pro cyklistickou dopravu už 6. dubna 2021. Návrh poté připomínkovaly městské části a byl také projednán s IPRem. Samotná aktualizace, označená 10/2021, byla radou schválena 7. března letošního roku.

Cílem aktualizace bylo rozšířit základní síť pražských cyklotras, přesunout cyklotrasy z vytížených komunikací na okrajích města, podpořit požadavek výstavby bezmotorových komunikací u nových dopravních staveb a doplnit nové nadřazené trasy.

Rozsah změn je značný. Síť celoměstsky významných tras byla významně rozšířena po celém území Prahy. Dále přibyly tři nové nadřazené trasy, které v budoucnu poskytnou rychlé “cyklodálniční” spojení centra s hustě obydlenými částmi Prahy. Mapu změn v plném rozlišení najdete zde. Nové úseky tras jsou vyznačeny zeleně, zrušené úseky červeně a modrý text poukazuje na přečíslování stávajících tras.

Jde o důležitý krok kupředu, kterým město vyslovuje svůj zájem o koridory s cykloopatřeními napříč městem. Praha tak jasně říká, kde chce v rámci budoucích rekonstrukcí a staveb zajistit průjezd cyklistům. Aktualizace by také měla jednotlivým městským částem pomoct, až budou žádat o finanční podporu na výstavbu. Zároveň by měl dokument posloužit jako podklad pro zákres celoměstského systému do pražského geoportálu.

Je ale třeba mít na paměti, že se nejedná o závažnou specifikaci přesného vedení budoucích cyklotras – zůstane-li zachována funkce trasy, může se v terénu od návrhu odchýlit. Dokument také nestanovuje, jaké konkrétní opatření budou na trasách realizovány. Naprosto nelze očekávat, že každá nová čára v mapě bude znamenat od aut oddělenou cyklostezku či žluté orientační cedulky. Jedná se spíše o informaci, že se v daném koridoru mají řešit podmínky pro cyklisty. Je proto třeba nad těmito trasami udělat výběr těch, které budou připravovány jako chráněné, tedy i pro “slabší” cyklisty, a stanovit, jaký typ cykloopatření je pro chráněné trasy přijatelný — kromě cyklostezek to mohou být například i obytné zóny nebo dopravně zklidněné ulice.

Celý text usnesení si můžete přečíst zde. Aktualizaci včetně jednotlivých změn také podrobněji popisuje Vratislav Filler na stránkách Městem na kole.

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře