Blanka 2 má dokumentaci k územnímu rozhodnutí. Pro „razítko” ale musí Praha zavést mýto

„Dokumentace pro územní rozhodnutí je hotova,“ uvedl pro Seznam zprávy mluvčí Institutu plánování a rozvoje hlavního města Marek Vácha. Náměstek pro dopravu Adam Scheinherr pak předpokládá, že k podání žádosti o územní rozhodnutí dojde v září 2022. Pokračující příprava má ale jeden háček. Tím je povinnost plnit podmínky z posudku dopadu stavby na životní prostředí, EIA.

Zásadní podmínky jsou dvě:

  1. Městský okruh lze zprovoznit teprve, až bude v provozu celý vnější Pražský okruh.
  2. Realizace staveb je možná teprve, až Praha rozhodne o zavedení mýta a nízkoemisní zóny uvnitř celé oblasti obkroužené Městským okruhem.

První podmínka se týká pouze zprovoznění, a tak zatím nikoho k ničemu nezavazuje. Odpovědi na otázku, jak bude první podmínka naplněna, až bude Blanka 2 postavená, zatímco třetina vnějšího okruhu bude pořád jen čárou na mapě, se nicméně městská reprezentace vyhýbá. Provozování dopravních staveb bez kolaudace je v Česku bohužel nechvalně proslulou praxí. Jakmile je stavba postavená, tak se prostě otevře.

Ovšem druhá podmínka se váže již k vydání územního rozhodnutí. V posudku EIA se jednoznačně píše: “Územní rozhodnutí pro stavby MO (…) lze vydat až poté, co hlavní město Praha organizační opatření uvedená v dokumentaci rozhodne” (celá citace viz dodatek).

Chce-li tedy Praha získat pro Blanku 2 územní rozhodnutí, musí rada hlavního města nejdřív schválit zavedení mýta se zprovozněním okruhu. A protože na zavedení mýta není v Česku legislativa, zeptali jsme se náměstka Adama Scheinherra, jak to udělají. O odpovědi budeme informovat.

 

Další články k Městskému okruhu

Skutečně plní příprava Městského okruhu podmínky EIA?

Městský okruh: Nový kabát pro spornou dceru Blanky

Vedení Prahy překrucuje fakta, aby obhájilo dostavbu MO

Vysvětlení podmínky EIA na dopravně – organizační opatření (nízkoemisní zóna a mýto).

Zdroj: posudek EIA na stavby Městského okruhu a usnesení Rady HMP 1701/2010.

Podmínka č. 2 u všech částí Blanky 2 uvádí:

“Realizace staveb MO č. 0081 a č. 0094 a LS je možná pouze při aplikaci stavebně – technických a dopravně – organizačních opatření (optimalizačních opatření) v souladu s Usnesením Rady hlavního města Prahy č. 1701 ze dne 21. 9. 2010. Stavba nebude uvedena do provozu dříve, než vejdou tato opatření v účinnost.” V textu posudku je dále uvedeno (nečíslované): “Územní rozhodnutí pro stavby MO č. 0081, MO č. 0094 a LS lze vydat až poté, co hlavní město Praha organizační opatření uvedená v dokumentaci rozhodne, a to tak, aby začátek jejich platnosti byl nejpozději v den zprovoznění obou předmětných staveb.”

Usnesení RHMP 1701/2010 ukládá “aplikovat dopravně organizační a stavebně technická opatření dle přílohy č. 1 tohoto usnesení, při přípravě a realizaci staveb severovýchodní části MO a Libeňské spojky”. Mezi tato opatření se řadí (kráceno):

7. Emisní zóny. Návrh zřízení oblastí Prahy se zákazem vjezdu vozidel nesplňujících požadavky emisní normy EURO 3, resp. EURO 4. – zákaz vjezdu vozidel nesplňujících EURO 3 na území celého hl.m. Prahy (neplatí pro SOKP). – zákaz vjezdu vozidel nesplňujících EURO 4 do prostoru uvnitř MO. (…)

8. Plošná regulace automobilové dopravy (…) zřízení zpoplatnění komunikací v určité oblasti města (uvnitř MO pro veškerou dopravu, ve zbylé ploše Prahy včetně MO pouze pro nákladní vozidla) (…)

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře