Připomínkovali jsme Nové Dvory, do 4. března můžete i vy

01. 03. 2022, Územní rozvoj

Laboratoř udržitelného urbanismu spolku AutoMat zaslala připomínky k územní studii Nové Dvory. Navrhujeme úspornější vedení nově navržené ulice Chýnovské, která má podle studie odetnout podstatnou část zelené plochy u Jalovodvorské ulice. Zastáváme zásadu, že nová zástavba se má koncentrovat zejména u stanic metra.

Studie má být podkladem pro změnu Územního plánu hl. m. Prahy a aktualizaci návrhu Metropolitního plánu v okolí připravované stanice metra D Nové Dvory. V její blízkosti navrhuje rozsáhlou zástavbu. Na Nových Dvorech má končit tramvaj od Libuše a novou zástavbu má s Vídeňskou ulicí spojit prodloužení ulice Chýnovské.

Právě zmíněné prodloužení Chýnovské považujeme za největší slabinu projektu. Navržený čtyřpruh mezi Libušskou a Vídeňskou ukrajuje desítky metrů z louky u Jalovodvorské ulice. Přitom už analýzy v samotné studii konstatují, že navržené dimenzování může vyvolat nadměrnou dopravní indukci a je fakticky přemrštěné.

Navrhli jsme proto provést novou Chýnovskou jako dvoupruh, který  dopravní poptávku zvýšenou vlivem nové zástavby bez potíží pobere. Současně tím minimalizujeme zábor louky u Jalodvorské ulice. Na ní navržený stavební blok navrhujeme “rozpustit” v dimenzích bloků při stanici metra. Park, který má pod Jalovým dvorem vzniknout, bude i tak spíše torzem současné zarostlé louky, kterou z velké části pozře zábor pro stavbu stanice metra a na ní navržená zástavba.

V souvislosti se stavebním rozvojem dochází v územní studii k omezení zeleně také podél komunikací. Z jihu na sever tudy však prochází tzv. interakční prvek celoměstského systému zeleně, jehož kvalitu požadujeme prověřit odbornou studií.

Podívejte se na naši připomínku. Můžete také můžete napsat vlastní a poslat ji na adresu Odboru územního rozvoje Magistrátu hlavního města Prahy.

Foto: ÚS Nové Dvory, letecký pohled, web Prahy 4

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře