Metro O a Průmyslový polookruh: Dopravní záměry, které Praha potřebuje

10. 02. 2022, LAB

Praha ve dvou dnech těsně po sobě představila dva záměry: tunely na Kbelské ulici v Hloubětíně a okružní linku metra O. Zatímco metro O je vizí, se kterou se před podrobným zhodnocením budeme muset teprve seznámit, zahloubení Kbelské ulice sledujeme dlouhodobě a chápeme jej jako příklad smysluplné stavby pro automobilovou dopravu.

Kbelská a Průmyslová jako Městský okruh?

Zahloubení křižovatek na Kbelské v Hloubětíně a další úpravy na Průmyslovém polookruhu jsou takovou menší “sestřičkou” severovýchodní sekce Městského okruhu. Na rozdíl od Městského okruhu to ale považujeme za sestřičku přiměřenou a racionální. V minulosti byly úpravy Průmyslového polokruhu jednou z variant levnějšího řešení Městského okruhu. Nutno podotknout, že obdobné zacházení jako průchod Hloubětínem – tedy zahloubení – by si zasloužila také ulice V Holešovičkách.

Zahloubení Kbelské je jednou ze zásadních podmínek posouzení vlivů na životní prostředí (EIA) pro Městský okruh. Zajímavým paradoxem je, že v daném souběhu (viz mapa) by potom už Městský okruh dost možná nebyl potřeba. Ostatně legálně by k jeho zprovoznění mělo dojít až po dokončení okruhu vnějšího.

Budeme hlídat řešení pro bezmotorovou dopravu

Změny na Průmyslovém polookruhu spočívají v: 

  • drobných úpravách na Průmyslové ulici
  • přestavbě viaduktu přes údolí Rokytky
  • zahloubení křižovatek v Hloubětíně
  • zkapacitnění návazností na Vysočanskou radiálu
  • a doplnění lávek přes horní Kbelskou

Stavbu doplní zvýšení počtu jízdních pruhů na Štěrboholské radiály od Lanového mostu po Průmyslovou.

Představený záměr slibuje doplnění chodníků a cyklostezku podél Průmyslové, řadu nových lávek přes Kbelskou a začlenění cyklodopravy do řešení křižovatek v Hloubětíně. Dokumentace obsahuje množství pěších a cyklistických řešení, které budeme podrobněji zkoumat. U chráněných cyklotras je podstatné, aby průjezd mimo komunikace nebyl oproti jízdě ve vozovce příliš zpomalován semafory přes různé přivaděče a boční ramena křižovatek.

Okružní metro O: Potřebná vize, trasování chce dál posoudit

Návrh okružního metra O byl představen jen stručnou prezentací. Trasování kombinuje dávné vize polookružní linky metra z Dejvic přes Strahov na Pankrác a vedení “déčka” ze Žižkova přes Vysočany a Prosek do Čakovic. Trasu vnímáme jako polookružní, na severovýchodě pak v podstatě jako radiálu, naznačené uzavření trasy na severu spíš nepředpokládáme.

I takto prezentovaný návrh ale dává jasný smysl. Praha se nutně potřebuje vymanit z dostředného systému veřejné dopravy, kdy se všechny linky metra i železnice setkávají v centru a pohyby okolo se realizují jen tramvajemi a autobusy. Ve stávajících plánech veřejné dopravy figurují jako hlavní nositelé tangenciálních vazeb tramvajové tangenty, jejich projekty by ale v řadě směrů veřejnou dopravu nezrychlily.

Návrh vnímáme jako předběžný a jsme zvědavi na další diskusi a prověření. Metro O považujeme za stavbu, kterou Praha může zastavit své zaostávání v infrastruktuře pro veřejnou dopravu za infrastrukturou silniční. A kterou, společně s železničním “metrem S”, Praha užije mnohem víc než severovýchodní sekci Městského okruhu a další silniční megalomanie.

 

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře