LAB připomínkoval územní studii Palmovka

08. 02. 2022, LAB , Územní rozvoj

Laboratoř udržitelného urbanismu spolku AutoMat koncem ledna připomínkovala územní studii Palmovka. Návrh jsme tentokrát posuzovali jen v oblasti dopravy, kde konstatujeme solidní řešení. Územní i dopravní studie předložené veřejnosti připomínkujeme pravidelně a v těchto aktivitách bude pokračovat i do budoucna. 

Návrh územní studie, vycházející z rukou UNIT architektů, byl zveřejněn 16. 12. 2021 a připomínkovat ho bylo možné do konce ledna. Studie má být podkladem pro změnu Územního plánu hl. m. Prahy v okolí zastávky Palmovka až po železniční trať a Košinku. Výsledný návrh tak bude mít zásadní vliv na podobu místních veřejných prostranství, uličních profilů, parků i dopravního řešení území.

Připomínky LABu se tentokrát zaměřily pouze na dopravu. Návrh řešení vnímáme jako kvalitní a v souladu se stávajícími požadavky. Dobrou zprávou je, že bylo v návrhu upuštěno od dříve plánovaného tunelu pod Palmovkou, který měl velmi nevhodným způsobem spojovat Balanenku s Libeňským mostem. Naše hlavní připomínka směřovala na zanedbání návaznosti veřejné dopravy na plánovanou železniční zastávku U Kříže – navrhované řešení fakticky ignoruje přestupy mezi jednotlivými druhy veřejné dopravy. Podle nás je naopak zásadní, aby byla veřejná doprava co nejpohodlnější. Dále jsme se v konkrétních místech doporučovali zklidnění automobilové dopravy, vylepšení cyklo infrastruktury a vytipování lokalit pro možné parkovací domy, které by výhledově nahradily část parkování v ulicích.

Přečtěte si naše veřejně přístupné připomínky.

Dalším nedávno zveřejněným návrhem je územní studie Nové Dvory, řešící zástavbu v okolí budoucí stanice metra na Praze 4. Připomínky je možné zasílat do 4. 3. LAB ty své rozhodně zašle – co vy?

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře